Direct naar de inhoud

Actua

Vlaams minister-president Kris Peeters ondersteunt quick-win-projecten voor de korte keten

Op 12 oktober 2011 stelde Vlaams minister-president Kris Peeters het strategisch plan korte keten voor. Het plan heeft de ambitie om de korte keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde. Na een oproep heeft de minister-president nu een subsidie van in totaal 49.541€ toegekend aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden. Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten?

18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten?

Twee veelzeggende krantenkoppen maandag: ‘Piek in tekort aan ingenieurs’ en ‘we studeren het verkeerde’. Aanleiding waren de alarmerende cijfers waar Agoria-topman Wilson De Pril mee uitpakte: de vraag naar ingenieurs is de afgelopen 6 jaar bijna verdrievoudigd, het aantal studenten daalde met een kwart.

Deze problematiek is niet nieuw, en vele lezers zullen dan ook even de schouders hebben opgehaald: niets nieuws onder de zon. Lees meer…

Opinie datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Koen Van den Heuvel

Pater Bosmans hield als geen ander de vinger aan de pols van de samenleving

Reactie Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bij het overlijden van Phil Bosmans : Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Vlaanderen zorgt voor goede doorstroom en re-integratie van geïnterneerden

Vlaanderen breidt de capaciteit voor geïnterneerden met een mentale handicap uit. Het Vlaamse beleid wordt eveneens afgestemd op de komst van 2 forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Dit antwoordde minister Vandeurzen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans. Lees meer…

datum: zondag 15 januari 2012 reacties: 0 mensen: Vera Jans, Jo Vandeurzen thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Vlaams

Kris Peeters juicht fusiegesprekken tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik toe

De Raden van Bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint Katelijne Waver en de Veiling Coobra uit Zellik hebben gisterenavond een intentieverklaring ondertekend, waarin ze zich engageren om gesprekken op te starten om op korte termijn over te gaan tot een fusie van de beide organisaties. “Ik ben verheugd dat er fusiegesprekken opgestart worden tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik. Het samenbrengen van het aanbod aan groenten moet de positie van onze telers en coöperaties versterken op de binnen- en buitenlandse markt’, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 1 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Senator Cindy Franssen vraagt aandacht voor armoede bij overheveling van bevoegdheden

Het federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in België’ bevestigt dat 15 procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. De armoedecijfers uit het eerste federaal Jaarboek Armoede kunnen ons niet verbazen. Ze bevestigen de trend en de cijfers uit het 20ste jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS). Cindy Franssen : "Er is genoeg gemeten en geweten. De fase van planning ligt al lang achter ons: de actualisering en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding dringt zich op. " Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Cindy Franssen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Federaal

Adoptiedecreet met verbeterd inzagerecht zorgt voor meer respect

De interlandelijke adoptie heeft te kampen met groeiende wachttijden. In 2009 waren er 592 kandidaat-adoptieouders tegenover 244 adopties. De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Kandidaat-adoptieouders zien de adoptie van een kind uit het buitenland dan ook meer en meer als een zeer moeizame tot onmogelijke opdracht, zowel op emotioneel als financieel vlak. In het belang van de kinderen en de kandidaat-adoptieouders moet de procedure daarom professioneler en transparanter. De meerderheidspartijen dienden onder impuls van Tom Dehaene,Tinne Rombouts en Vera Jans een nieuw voorstel van decreet in. Vandaag werd dit decreet omstandig besproken en goedgekeurd in de commissie welzijn. Na de hoorzitting werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voornamelijk inzake hetinzagerecht. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Tom Dehaene, Tinne Rombouts, Vera Jans

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan jachtbesluiten principieel goed

De Vlaamse Regering heeft vandaag een aantal wijzigingen aan de jachtbesluiten principieel goedgekeurd. De wijzigingen volgen het unaniem advies van de Minaraad waarin alle stakeholders, zowel uit de milieu- en natuursector als uit de sociaal-economische wereld, vertegenwoordigd zijn. Het besluit vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 1 mensen: Joke Schauvliege beleidsniveau: Vlaams

Nahima Lanjri reageert op Peeters & Pichal: interimarbied wel criterium voor gezinshereniging

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam. Nahima Lanjri reageert. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Eén miljoen kiezers in de kou door beslissing Federale Regering?

In de Senaat ondervroeg senator Dirk Claes zopas minister van Binnenlandse Zaken Milquet over het dossier van de stemcomputers. Eerder bleek dat sommige ministers in de Federale Regering het engagement tegenover de Gewesten zouden willen intrekken. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 1 mensen: Dirk Claes beleidsniveau: Federaal

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be