Direct naar de inhoud

Actuele items van het Brusselse beleidsniveau

Een stadskok voor Brussel!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om in 2012 de schijnwerpers te richten op de gastronomie, in de vorm van een themajaar onder de naam Brusselicious. "Schitterend idee" zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), “maar het mag geen eenmalig en vrijblijvend project worden.” Ze pleit daarom voor de aanstelling van een Brusselse stadskok. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets beleidsniveau: Brussels

Verplichting Brusselse vervoersplannen bij evenementen wacht op uitvoeringsbesluiten

Deze middag interpelleerde Brigitte De Pauw Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) over het promoten van het openbaar vervoer bij grootschalige evene­menten. De Pauw: “De verkeersdruk in ons gewest is hoog en daaraan wil de regering terecht iets doen. De ambitieuze doelstelling van -20% personenwagenverkeer tegen 2018, zoals gestipuleerd in het Iris 2-plan, lijkt enkel haalbaar als er een breed palet van maatregelen – groot en klein – genomen wordt.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw , Brigitte Grouwels thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Brussels

Brusselse CD&V fractie vraagt dringend begrotingscontrole

De legislatuur is reeds halfweg. De Brusselse CD&V fractie heeft daarom deze namiddag samen gezeten voor een evaluatiemoment, waarin zij heeft zich heeft beraad over het geleverde regeringswerk. De Brusselse CD&V fractie wil na afloop hiervan haar bezorgdheid over de financiële en economische crisis en de impact hiervan op de werking en de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overbrengen. Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Walter Vandenbossche, Brigitte De Pauw , Bianca Debaets thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Brussels

Cannabisgebruik dubbel zo hoog in Brussel

Het cannabisgebruik ligt in Brussel nagenoeg dubbel zo hoog als het percentage dat wordt opgetekend voor de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij voormalig minister Jean-Luc Vanraes en minister Benoît Cerexhe, binnen de GGC bevoegd voor Gezondheidszorg. 9% van de Brusselse respondenten(15-64 jaar) gaven aan over een tijdspanne van 12 maanden cannabis te hebben gebruikt, tegenover 5% in de rest van het land. Lees meer…

datum: woensdag 4 januari 2012 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets beleidsniveau: Brussels

Brusselse ministerraad legt kader vast voor inplanting sorteercentrum bpost in het noorden van Brussel

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, en Benoit Cerexhe (cdH), Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, heeft de Brusselse ministerraad vandaag het kader vastgelegd voor de verdere besprekingen met bpost over de komst van een pakjessorteercentrum in het noorden van Brussel. De Brusselse regering gaat akkoord met de inplanting van een sorteercentrum op de sites Carcoke en Galilei (eigendom van de GOMB). Voorwaarde is wel dat op de voormalige site van Carcoke een strook van 80 meter diep (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Conventie ondertekend om passagiersterminal te bouwen te Brussel

Vandaag hebben Benoît Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, Christian Ceux, Brussels schepen voor stedenbouw en Philippe Close, Brussels schepen voor toerisme, de conventie ondertekend om in de voorhaven van Brussel een passagiersterminal te bouwen. Deze conventie regelt de modaliteiten om dit project te verwezenlijken en richt tegelijk een begeleidingscomité op waarin belanghebbende partijen verenigd zijn. Lees meer…

datum: dinsdag 13 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Wachtlijst voor betaalbare GOMB-woningen in Brussel groeit verder aan

De wachtlijst voor woningen van de GOMB telt momenteel 13.017 mensen. In 2010 ging het over 11.500 kandidaten die bij de maatschappij een betaalbare woning wilden kopen. De voorbije jaren steeg de belangstelling voor die woningen alleen maar. Op vier jaar tijd werd een verdubbeling opgetekend. Volgens Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) toont dit aan dat de woningen op de privé-markt voor veel mensen te duur zijn geworden. "De financiële crisis heeft die trend alleen maar versterkt.” Het Brussels parlementslid merkt wel op dat een groot deel kandidaten niet in aanmerking komt, net omdat ze vaak de koop financieel niet aankunnen. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 1 mensen: Bianca Debaets thema's: Wonen en Ruimtelijke ordening beleidsniveau: Brussels

Brusselse regering keurt nieuwe tarieven MIVB goed

De Brusselse regering heeft op donderdag 8 december 2011 de nieuwe tarieven van de MIVB goedgekeurd. De voornaamste veranderingen zijn de invoering van een MTB-schoolabonnement, waardoor studenten goedkoper kunnen rijden op alle netten in Brussel, en een ontradend tarief voor de aankoop van vervoerbewijzen aan boord van tram en bus (het zogenaamde depannageticket). De tariefherziening zal de directe verkeersontvangsten van de MIVB verhogen met 8 miljoen euro. Dat moet de MIVB toelaten om een deel van de stijging van haar kosten te dekken. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 februari 2012. Lees meer…

datum: vrijdag 9 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Brussels

Nieuw gebouw Espero in Haren feestelijk ingehuldigd

In aanwezigheid van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, is vandaag het fonkelnieuwe gebouw van Espero in Haren (Brussel-Stad) geopend. Espero is een centrum dat intensieve ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar met ernstige en chronische gedrags- of emotionele problemen. Het centrum richt zich naar gezinnen uit Brussel en uit de regio Halle-Vilvoorde. Het is één van de zeven centra in Vlaanderen die erkend zijn als observatie- en behandelingscentrum. Met zijn 20 plaatsen bereikt Espero jaarlijks ongeveer 35 gezinnen. Grond en nieuwbouw samen hebben in totaal ongeveer 2,2 miljoen euro gekost, waarvan de helft van de VGC komt. Voorheen was Espero gehuisvest in een tijdelijk huurpand in het Vlaams-Brabantse Opwijk. Overigens viert Espero in 2011 tweemaal feest, want de vzw bestaat net dit jaar 5 jaar. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Opnieuw burgertelevisie op TVBrussel ?

In de beleidsnota voor Brussel 2009-2014 werden diversiteit en interculturaliteit als transversale beleidsopties opgenomen. In dat kader vroeg de bevoegde minister voor Brussel, Pascal Smet, aan tvbrussel om “een gebudgetteerd voorstel te op te maken voor de ontwikkeling van een nieuw format dat specifiek inzoomt op de interculturaliteit en de diversiteit van de Brusselse samenleving en waarin alle culturele minderheden een plaats krijgen.” Dit vernam Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) na een parlementaire vraag. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 0 mensen: Paul Delva beleidsniveau: Brussels

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be