Direct naar de inhoud

Actuele items van het federale beleidsniveau

Senator Cindy Franssen vraagt aandacht voor armoede bij overheveling van bevoegdheden

Het federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in België’ bevestigt dat 15 procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. De armoedecijfers uit het eerste federaal Jaarboek Armoede kunnen ons niet verbazen. Ze bevestigen de trend en de cijfers uit het 20ste jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS). Cindy Franssen : "Er is genoeg gemeten en geweten. De fase van planning ligt al lang achter ons: de actualisering en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding dringt zich op. " Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Cindy Franssen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Federaal

Nahima Lanjri reageert op Peeters & Pichal: interimarbied wel criterium voor gezinshereniging

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam. Nahima Lanjri reageert. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Eén miljoen kiezers in de kou door beslissing Federale Regering?

In de Senaat ondervroeg senator Dirk Claes zopas minister van Binnenlandse Zaken Milquet over het dossier van de stemcomputers. Eerder bleek dat sommige ministers in de Federale Regering het engagement tegenover de Gewesten zouden willen intrekken. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 1 mensen: Dirk Claes beleidsniveau: Federaal

Strengere wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van haar dat de steun kreeg van verschillende partijen. “Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten en een streng maar humaan migratiebeleid kunnen voeren.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Hervorming pensioenstelsel parlementsleden

Fractievoorzitter Raf Terwingen heeft in naam van de CD&V kamerfractie een brief geschreven aan kamervoorzitter André Flahaut waarin hij vraagt snel een werkgroep op te richten die de hervorming van de pensioenstelsels van de parlementsleden moet uitwerken. Lees meer…

datum: dinsdag 20 december 2011 reacties: 5 mensen: Raf Terwingen beleidsniveau: Federaal

Gratis rijopleiding is geen oplossing

“De gratis rijopleiding van de sp.a deugt niet! Een langere opleidingsperiode, met een registratie van de afgelegde kilometers en met één of meerdere tussentijdse evaluatiemomenten is een noodzaak. Niet het gratis maken van een professionele basisopleiding. Zeker niet wanneer dit ten koste gaat van het handhavingsbeleid.” CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh vindt het sp.a-voorstel om het aantal jonge verkeersdoden terug te dringen geen goed idee. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Jef Van den Bergh thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Federaal

Kerk neemt morele verantwoordelijkheid, en de anderen ?

“De Kerk heeft haar verantwoordelijkheid genomen, maar wat nu met de andere slachtoffers in gezagsrelaties?” Raf Terwingen, CD&V fractievoorzitter in de Kamer, reageert zeer tevreden op het akkoord dat met de Katholieke Kerk kon bereikt worden over de arbitrageformule voor slachtoffers van seksueel misbruik. Daarmee komt de Kerk tegemoet aan het voorstel van de Commissie Seksueel Misbruik en neemt zij haar morele verantwoordelijkheid. Maar hij wil dat het Parlement deze arbitrage ook aanbiedt aan sportclubs, scholen, jeugdbewegingen en andere verenigingen waar binnen een gezagsrelatie seksueel misbruik gepleegd wordt. Deze organisaties krijgen daarmee de mogelijkheid slachtoffers moreel en financieel te compenseren. Lees meer…

datum: woensdag 14 december 2011 mensen: Raf Terwingen beleidsniveau: Federaal

Raf Terwingen leidt de nieuwe CD&V-ploeg in de Kamer

Vandaag werd Raf Terwingen door de CD&V kamerfractie verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Servais Verherstraeten op die staatssecretaris voor staatshervorming geworden is in de regering Di Rupo I.

Raf Terwingen woont in Maasmechelen, is gehuwd en vader. Hij is volksvertegenwoordiger sinds 28 juni 2007 en advocaat. Lees meer…

datum: woensdag 7 december 2011 reacties: 2 mensen: Bercy Slegers beleidsniveau: Federaal

Dirk Claes fractieleider CD&V Senaat

De CD&V-senatoren hebben zopas unaniem Dirk Claes aangeduid als hun nieuwe fractieleider. Hij volgt Rik Torfs op die het fractievoorzitterschap waarnam toen Sabine de Bethune tot senaatsvoorzitster werd verkozen bij het begin van het parlementaire jaar in afwachting van het aantreden van een nieuwe regering. Nu de nieuwe regering de eed heeft afgelegd en het senaatsvoorzitsterschap van Sabine de Bethune werd bevestigd, hebben de CD&V-senatoren meteen ook Dirk Claes als hun definitieve fractievoorzitter aangeduid. Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 reacties: 0 mensen: Dirk Claes beleidsniveau: Federaal

Slottoespraak CD&V Algemeen Voorzitter - Regeringsdeelnamecongres - 4 december 2011

Het congres stemde massaal "Ja" voor het regeerakkoord. Daarna sprak voorzitter Wouter Beke de talrijke aanwezigen toe. Lees hier zijn volledige toespraak. Lees meer…

datum: zondag 4 december 2011 reacties: 7 mensen: Wouter Beke dossier: de federale onderhandelingen beleidsniveau: Federaal

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be