Direct naar de inhoud

Actuele items van het Vlaamse beleidsniveau

Vlaams minister-president Kris Peeters ondersteunt quick-win-projecten voor de korte keten

Op 12 oktober 2011 stelde Vlaams minister-president Kris Peeters het strategisch plan korte keten voor. Het plan heeft de ambitie om de korte keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde. Na een oproep heeft de minister-president nu een subsidie van in totaal 49.541€ toegekend aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden. Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Pater Bosmans hield als geen ander de vinger aan de pols van de samenleving

Reactie Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bij het overlijden van Phil Bosmans : Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Vlaanderen zorgt voor goede doorstroom en re-integratie van geïnterneerden

Vlaanderen breidt de capaciteit voor geïnterneerden met een mentale handicap uit. Het Vlaamse beleid wordt eveneens afgestemd op de komst van 2 forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Dit antwoordde minister Vandeurzen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans. Lees meer…

datum: zondag 15 januari 2012 reacties: 0 mensen: Vera Jans, Jo Vandeurzen thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Vlaams

Kris Peeters juicht fusiegesprekken tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik toe

De Raden van Bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint Katelijne Waver en de Veiling Coobra uit Zellik hebben gisterenavond een intentieverklaring ondertekend, waarin ze zich engageren om gesprekken op te starten om op korte termijn over te gaan tot een fusie van de beide organisaties. “Ik ben verheugd dat er fusiegesprekken opgestart worden tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik. Het samenbrengen van het aanbod aan groenten moet de positie van onze telers en coöperaties versterken op de binnen- en buitenlandse markt’, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 1 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan jachtbesluiten principieel goed

De Vlaamse Regering heeft vandaag een aantal wijzigingen aan de jachtbesluiten principieel goedgekeurd. De wijzigingen volgen het unaniem advies van de Minaraad waarin alle stakeholders, zowel uit de milieu- en natuursector als uit de sociaal-economische wereld, vertegenwoordigd zijn. Het besluit vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 1 mensen: Joke Schauvliege beleidsniveau: Vlaams

Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het 15de rapport “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaams Parlement voorgesteld. Voor het eerst sinds 2004 blijkt ruim de helft van de autosnelwegen in goede tot uitstekende staat te zijn. Deze categorie stijgt van 46,7% naar 53,1%. Twee strenge winters hebben er wel voor gezorgd dat het aantal autosnelwegen dat een onmiddellijke ingreep vraagt, toeneemt van 11,3% naar 14,1%. Er ligt voor de komende jaren nog veel werk op de plank. De gewestwegen vertonen een soortgelijke tendens. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Milieuvergunning voor drie windturbines in Avelgem

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning toegekend voor de realisatie van een windturbinepark van drie windturbines bij IVC nv in Avelgem (West-Vlaanderen). Het bedrijf produceert vinylvloerbedekking. Lees meer…

datum: maandag 9 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Belangrijke werken gepland in kader van kustveiligheid en maritieme toegankelijkheid

Aan de kust zijn er de volgende maanden tal van werken gepland in het kader van de afweer tegen het geweld van de zee. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bekend gemaakt in Wenduine (De Haan). De minister was daar op bezoek omdat in Wenduine het grootste project op stapel staat. Het gaat om de verbreding van het strand. Voor 2012 voorziet Vlaams minister Crevits in totaal in een budget van om en bij de 30 miljoen euro voor het veilig en aantrekkelijk maken van de Vlaamse kust. Minister Crevits maakte tegelijkertijd bekend dat de Tijdelijke Handelsvennootschap ‘Noordzee en Kust’ de volgende vijf jaar de nodige onderhoudsbaggerwerken voor de Noordzee en de havens van Zeebrugge en Oostende zal uitvoeren. Een contract met een waarde van 358 miljoen euro. Lees meer…

datum: maandag 9 januari 2012 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits beleidsniveau: Vlaams

Vlaams minister-president Peeters keurt tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goed

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake duurzame bemesting goedgekeurd. De totale steun voor deze projecten bedraagt 1 miljoen euro. De projecten kaderen in de flankerende maatregelen van minister-president Peeters ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren om te voldoen aan de strengere bemestingsnormen van het nieuwe mestactieplan. Lees meer…

datum: dinsdag 3 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege maakt 1.858.000 euro vrij voor verbetering van de waterkwaliteit

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering subsidies ter waarde van 738.000 euro goed voor twee projecten in het raam van het flankerend beleid van het Mestdecreet (MAP4). Met de startsubsidie voor het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) en de oprichting van een ‘onderzoeksplatform’ rond MAP4 erbij tikt het totale bedrag dat minister Schauvliege dit jaar als flankerende maatregelen voor MAP4 uitwerkte, aan tot 1.858.000 euro. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be