Direct naar de inhoud

Boeken en publicaties

In de wereld van Herman van Rompuy

Op 2 november verschijnt het Boek “In de wereld van Herman van Rompuy”. Het boek is opgevat als een schriftelijke dialoog tussen VRT-journaliste Kathleen Cools en Herman Van Rompuy. Bijna als een brievenroman. Voor Cools was het geen makkelijke opdracht. 'Ik heb mijn eigen ziel moeten blootleggen. Ik wilde losbreken uit de cocon van de journalist die alleen maar vragen stelt. Ik hoop dat het een boekje vol mededogen geworden is', zegt ze. De thema's beperken zich niet tot de politiek. Spiritualiteit, religie en meer filosofische bemerkingen zijn vaste ingrediënten in de geschriften van de Europese president en dat is ook nu niet anders. Het boek is te verkrijgen in de betere boekhandel

Boek van Carl Decaluwé : "Live or Let die"

Carl Decaluwé is sinds 1995 lid van de commissie Media van het Vlaams parlement. De VRT is er heel vaak het onderwerp van debat. Voor Carl aanleiding genoeg om zijn ervaringen met de openbare omroep te boek te stellen: een verhaal over de worsteling met kerntaken, megalomanie, budgettaire ergernissen en de roep om meer transparantie.

Aan de hand van parlementaire documenten en anekdotes brengt hij het relaas van 15 jaar VRT, vanaf de hervorming in 1995. Daarnaast zwengelt hij de discussie over de maatschappelijke plaats en opdracht van de VRT aan, via opgesomde vaststellingen en ergernissen. Zijn frustratie over het gebrek aan visie bij de huidige mediaminister, motiveerde hem extra om in de pen kruipen en de nood aan een sterk maatschappelijk ingebedde openbare omroep in de verf te zetten. Want zonder duidelijke visie op de manier waarop de VRT moet inspelen op de zich aftekenende tendensen in een steeds veranderend medialandschap, is zij ten dode opgeschreven.

De politieke keuzes van vandaag bepalen meer dan ooit de VRT van morgen: live or let die … Het boek is verkrijgbaar in alle boekhandels.

Europe: I Struggle, I Overcome

door Wilfried Martens

Meer info (Engelstalig)

Frank Swaelen - Levenlang Engagement

'Uw gedrag is onwaardig en schandalig en heel het land zal u veroordelen!'

Met die uitspraak tijdens de incidentrijke eedaflegging van koning Albert II in 1993 schreef voorzitter van de Senaat Frank Swaelen (1930-2007) zich definitief in de geschiedenisboeken. Deze publicatie brengt een overzicht van het engagement van minister van Staat Frank Swaelen die in de jaren tachtig minister en voorzitter van de CVP was . Na een biografische schets door Hugo de Ridder staan de vele vrienden en kennissen van Frank Swaelen stil bij zijn persoonlijkheid, zijn leven, zijn lange, politieke carrière en de vele thema’s die zijn werk hebben gekenmerkt: geloof en ethiek, democratie, christen-democratie en heel in het bijzonder de rode draad in zijn leven en loopbaan: het onderwijs.

Rijk geïllustreerd met vele zwart-wit foto’s. Beschikbaar in de boekhandel vanaf medio oktober 2009.

Voordeel!
Wie intekent vóór 21 september 2009, ontvangt het boek bij verschijnen. Zijn of haar naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars

Meer info over Levenlang engagement

Het Rijnlandmodel

Wat met de crisis? Het is het belangrijkste politieke vraagstuk van het moment. Hoe kan de overheid de economie er bovenop helpen zonder al te dirigerend op te treden? Volgens Yves Leterme, boegbeeld van de CD&V, biedt het Rijnlandmodel dé oplossing. Hij is ervan overtuigd dat Europa in deze tijden van stijgende werkloosheid en krimpende economieën maar beter kan teruggrijpen naar het beproefde recept van de sociale markteconomie. Gebaseerd op een cultuur van overleg en langetermijndenken gelooft het Rijnlandmodel in een harmonieuze samenwerking tussen overheid, werknemers en werkgevers. Net na de Tweede Wereldoorlog maakte dit model het Wirtschaftswunder in Duitsland mogelijk, maar neoliberale politici als Thatcher en Reagan plaatsten de verwezenlijkingen ervan naar de achtergrond ten voordele van de ongebreidelde winstmarges in hun kapitalistische systeem. Door de financiële rampspoed van de jongste maanden zijn de rollen weer omgedraaid. Het Rijnlandmodel is klaar voor een comeback. In het essay Het Rijnlandmodel belicht Leterme het heden en het verleden van dit sociaaleconomische overlegmodel. Vanuit zijn ervaring als beleidsmaker focust hij op de uitdagingen en mogelijkheden ervan, en geeft zo een christendemocratisch antwoord op de crisis en een leidraad voor de toekomstige economie. Dit boek biedt tal van ideeën en manieren om uitdagingen als de vergrijzing, de globalisering, de elektronische kennistoename en de ecologische vraagstukken aan te gaan.

Meer informatie op http://www.yvesleterme.be
Bestel het boek : http://www.cdenv.be/webwinkel

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be