Direct naar de inhoud

Brussels regeerakkoord 2009: Een duurzame ontwikkeling van het gewest ten dienste van de Brusselaars

vrijdag 17 juli 2009

Toen het Gewest 20 jaar geleden werd gevormd, bestond zijn eerste opdracht erin een echt stadsproject uit te werken dat is toegespitst op de levenskwaliteit van de inwoners van het Gewest en gebaseerd is op de principes van solidariteit en nabijheid. Dank zij deze centrale doelstelling kon Brussel zijn eigen lot in handen nemen en een weldoordacht beheer tot stand brengen in het belang van zijn inwoners: de wijken werden grondig vernieuwd, de voorzieningen en de dienstverlening aan de bevolking werden versterkt, er werd opnieuw nagedacht over de stedenbouw en de inrichting van het grondgebied en deze aspecten werden omkaderd, …. Vandaag staat Brussel op een keerpunt in zijn geschiedenis en wordt het geconfronteerd met vijf grote uitdagingen:

  • de uitdaging van de demografische ontwikkeling die een concentratie van de middelen vereist voor de bouw van nieuwe voorzieningen, woningen, plaatsen in kinderkribben en scholen die voor iedereen toegankelijk zijn, een doeltreffende mobiliteit, het behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de hele bevolking; ten slotte moet er ook worden nagedacht over de organisatie van de functies in de stad;
  • de uitdaging van de werkgelegenheid, de opleiding en het onderwijs die meer dan ooit belangrijk is geworden als gevolg van de economische crisis die is veroorzaakt door de financiële crisis en die samenvalt met de demografische ontwikkeling, waardoor steeds meer jongeren op de arbeidsmarkt komen;
  • de milieu-uitdaging die inhoudt dat Brussel een model inzake duurzame ontwikkeling wordt. Deze uitdaging heeft betrekking op de bescherming van de levenskwaliteit van de inwoners (mobiliteit, luchtkwaliteit, prijs van het energieverbruik, …), de solidariteit tegenover de volgende generaties en de verantwoordelijkheid als internationale hoofdstad die het voorbeeld moet geven (uitstoot van broeikasgassen). Deze uitdaging is tevens een grote economische bron voor de creatie van werkgelegenheid en de promotie van het internationale imago van het Gewest ;
  • de uitdaging van de strijd tegen de dualisering van de stad en de armoede, die vereist dat het transversaal en geterritorialiseerd beleid op sociaal, economisch en cultureel vlak verdergezet en versterkt moet worden, gericht op maatregelen in de meest kwetsbare zones en wijken, en dit door actief iedere vorm van discriminatie te bestrijden ;
  • de uitdaging van de internationalisering die meer dan ooit de roeping is van Brussel, maar waarbij meer burgers moeten worden betrokken en die meer burgers ten goede moet komen. Deze dynamiek moet alle bevolkingslagen ten goede komen, vooral de laagstgeschoolden en moet actief bijdragen tot de strijd tegen het risico van sociale uitsluiting.

Het regeerakkoord voor de legislatuur 2009-2014 stelt een toekomststrategie voor om deze uitdagingen het hoofd te bieden, waarbij de prioriteiten gebaseerd zijn op een solidaire en duurzame visie van de stad.

Labels: Brigitte Grouwels Steven Vanackere Brussels

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be