Direct naar de inhoud

Brusselse CD&V fractie vraagt dringend begrotingscontrole

woensdag 11 januari 2012

 De legislatuur is reeds halfweg. De Brusselse CD&V fractie heeft daarom deze namiddag samen gezeten voor een evaluatiemoment, waarin zij heeft zich heeft beraad over het geleverde regeringswerk.

De Brusselse CD&V fractie wil na afloop hiervan haar bezorgdheid over de financiƫle en economische crisis en de impact hiervan op de werking en de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overbrengen. Zij is ervan overtuigd dat indien er niet tijdig wordt ingegrepen een groot aantal maatregelen op de helling zullen komen te staan door een gebrek aan middelen. Alle Belgische entiteiten moeten er immers samen voor zorgen dat onze gezamenlijke begrotingen niet ontsporen. Zowel de Federale als de Vlaamse Regering hebben al aangekondigd snel werk te maken van een begrotingscontrole. Waarom niet de Brusselse? Het is de plicht van de Brusselse Regering om de begroting niet te laten ontsporen en tijdig in te grijpen. De CD&V fractie pleit er dan ook voor dat er dringend een begrotingscontrole wordt doorgevoerd en zo nodig de begroting wordt aangepast.

De Brusselse fractie is ervan overtuigd dat de financiƫn van het gewest in tijden van crisis zich voornamelijk moeten toespitsen op de kerntaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid moet er met name op toezien dat de kloof tussen de werkzoekenden en de werkgevers niet verder verbreed wordt en dat er voldoende Brusselaars werk hebben. Daarenboven moeten de inspanningen van de minister op het vlak van mobiliteit versterkt worden. Dit is van primordiaal belang voor de leefbaarheid van de stad, aangezien het verkeer steeds meer vast komt te zitten. Tenslotte, vindt de Brusselse CD&V fractie dat er voldoende mensen met een middeninkomen moeten aangetrokken worden. Er wordt nog onvoldoende werk gemaakt van betaalbare middenklassewoningen. Deze stad is nog te veel een duale stad met hele rijke, maar ook zeer veel arme inwoners.

Daarom de oproep van de Brusselse CD&V fractie: maak dringend werk van een begrotingscontrole.

 

Labels: Walter Vandenbossche Brigitte De Pauw Bianca Debaets Budget en Fiscaliteit Brussels

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be