Direct naar de inhoud

Brusselse ministerraad legt kader vast voor inplanting sorteercentrum bpost in het noorden van Brussel

vrijdag 23 december 2011

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, en Benoit Cerexhe (cdH), Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, heeft de Brusselse ministerraad vandaag het kader vastgelegd voor de verdere besprekingen met bpost over de komst van een pakjessorteercentrum in het noorden van Brussel. De Brusselse regering gaat akkoord met de inplanting van een sorteercentrum op de sites Carcoke en Galilei (eigendom van de GOMB). Voorwaarde is wel dat op de voormalige site van Carcoke een strook van 80 meter diep (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten.


Begin 2011 lanceerde bpost een Europese oproep voor een nieuwe site, die toelaat om in Brussel het enige pakjessorteercentrum van het land te vestigen. De huidige site van bpost bevindt zich aan de Industrielaan in Anderlecht. Deze locatie is echter niet groot genoeg voor de toekomstige rol van Brussel X.

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor een sorteercentrum toonde bpost interesse voor de voormalige site van Carcoke in Neder-over-Heembeek. De Brusselse regering nam akte van deze vraag van bpost, maar onderzocht tegelijkertijd ook alternatieve sites. Het nieuwe sorteercentrum is immers een logistieke activiteit met een groot werkgelegenheidspotentieel, maar er wordt geen gebruik gemaakt van de waterweg.

Alternatieve sites werden onderzocht door de Brusselse regering, maar werden finaal niet weerhouden. Ze voldeden immers niet qua oppervlakte en/of timing.

 

Haalbaarheidsstudie

 

Daarop besliste de Brusselse regering op 1 december 2011 om de haalbaarheid te onderzoeken van de gedeeltelijke inplanting van bpost op de voormalige site van Carcoke, aangevuld met een aangrenzend terrein van de GOMB (de site Galilei). Deze oplossing garandeert het behoud van het gebruik van de waterweg, aangezien een voldoende groot terrein gevrijwaard kan worden op de site van Carcoke.

Ook stelde de Brusselse regering een studiebureau aan om tegen 15 december de technische haalbaarheid van dit voorstel te bestuderen. Uit deze studie bleek dat de vestiging van bpost op deze 2 terreinen technisch haalbaar is.

 

Gedeelde oplossing

 

Op basis van deze haalbaarheidsstudies besliste de Brusselse regering vandaag tot een gedeelde oplossing, waarbij een sorteercentrum ingeplant kan worden op de sites Carcoke en Galilei. Wel dient een ruime strook met een diepte van 80 meter aan het kanaal gevrijwaard te blijven, dit is de zone direct grenzend aan de waterweg.
Op basis van deze beslissing zal de Brusselse regering samen met Katoen Natie, de concessiehouder van de voormalige Carcoke-site, verder onderhandelen met bpost over de mogelijke komst van een postsorteercentrum.

 

Minister Brigitte Grouwels : "Met deze beslissing heeft de Brusselse regering een goed compromis gevonden tussen het garanderen van werkgelegenheidskansen voor jonge Brusselaars enerzijds en het optimale gebruik van de waterweg anderzijds. Zo vind ik het als minister bevoegd voor de haven belangrijk dat een voldoende groot terrein op de voormalige Carcoke-site gevrijwaard blijft om het gebruik van de waterweg te garanderen. Ik hoop dat de besprekingen met bpost snel duidelijkheid zullen opleveren."

 

Minister Benoit Cerexhe : “Ik ben blij met deze beslissing. Het is van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld om de tewerkstelling in Brussel te vrijwaren. We hebben het hier over 1.500 voltijdse equivalenten die op deze site komen werken. Er zal een nauwe samenwerking tot stand komen met Actiris om de aanwerving van Brussels personeel te valoriseren in het kader van de toekomstige aanwervingen.”

 

 

Labels: Brigitte Grouwels Brussels

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be