Direct naar de inhoud

Cannabisgebruik dubbel zo hoog in Brussel

woensdag 4 januari 2012

Het cannabisgebruik ligt in Brussel nagenoeg dubbel zo hoog als het percentage dat wordt opgetekend voor de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij voormalig minister Jean-Luc Vanraes en minister Benoît Cerexhe, binnen de GGC bevoegd voor Gezondheidszorg. 9% van de Brusselse respondenten(15-64 jaar) gaven aan over een tijdspanne van 12 maanden cannabis te hebben gebruikt, tegenover 5% in de rest van het land.

Het gebruik van cannabis in Brussel concentreert zich vooral bij jongeren en jongvolwassenen en neemt af met de leeftijd. 15% in de catergorie 15-24, 13 % bij de categorie 24 tot 34 jarigen, 9% in de groep 35-44 en 3 % in de categorie 45-54.

Mensen met een hoger diploma geven aan meer cannabis te gebruiken. 3% in de groep mensen met geen of een diploma lager onderwijs tegenover 11 % bij houders van een diploma hoger onderwijs.

Opvallend is ook dat er significant meer mannen (11%) dan vrouwen (7%) cannabis gebruiken.

Volgens Bianca Debaets tonen deze cijfers aan dat er extra moet ingezet worden op drugspreventie. Ze pleit hierbij voor een meer transversale en geïntegreerde benadering van de sectoren gezondheid, welzijn en justitie. Het samenwerkingsakkoord dat hiertoe werd afgesloten in het kader van de Interministeriële Conferentie Drugbeleid is volgens haar alvast een stap in de goede richting.

Labels: Bianca Debaets Brussels

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be