Direct naar de inhoud

Europa schroeft begrotingscontrole op

woensdag 23 november 2011

 De Commissie legt vandaag wetgevingsvoorstellen op tafel om de Europese controle op de begrotingsopmaak van de lidstaten te verstrengen. Voor landen met een begrotingstekort van meer dan 3% BBP zal er een permanente Europese monitoring komen. Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), die dit dossier opvolgt namens de EVP-Fractie, vindt een grotere Europese rol in de nationale begrotingsopmaak onvermijdelijk: "Het is absoluut nodig dat Europa regels oplegt en inzage heeft in de nationale ontwerpbegrotingen om zo nodig in te grijpen en ontsporingen te vermijden."

 

Voortbouwend op het 'Sixpack', dat financiƫle sancties in geval van begrotingsontsporing mogelijk maakt, wil de Commissie extra controlebevoegdheden om in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen. Zo zullen Eurolanden voortaan verplicht zijn jaarlijks tegen 15 oktober een ontwerpbegroting aan Europa voor te leggen en deze begroting tegen 31 december in wetgeving om te zetten. De Commissie kan tegen 30 november van elk jaar een advies over de ontwerpbegrotingen formuleren en die desgewenst ook in de nationale parlementen gaan toelichten. Als de Commissie oordeelt dat de ontwerpbegroting ernstig afwijkt van de begrotingsverplichtingen van het Stabiliteitspact, kan ze een herziene ontwerpbegroting opvragen.

 

Voor landen die in een procedure van buitensporig overheidstekort zitten (meer dan 3% BBP), wordt het toezicht nog verder opgevoerd. Deze lidstaten zullen permanent verantwoording moeten afleggen en het tekort zo snel mogelijk corrigeren. Marianne Thyssen: "De strakke monitoring moet toelaten risico's snel te detecteren en nefaste besmettingseffecten te vermijden."

 

De voorstellen die de Europese Commissie vandaag voorlegt, vallen samen met de publicatie van haar "Jaarlijkse Groeistrategie". Dit is de start van het Europees Semester van 2012 (de EU procedure voor de afstemming van het begrotings- en sociaal-economisch beleid van de lidstaten).

 

De Commissie keurde vandaag eveneens voorstellen goed voor het invoeren van Europese overheidsobligaties. Marianne Thyssen is voorstander maar waarschuwt voor te hooggespannen verwachtingen: "Eurobonds zijn geen instant oplossing voor de crisis. Het belangrijkste blijft dat lidstaten hun huis op orde zetten. Ervan uitgaande dat die oefening bezig is, moeten we een systeem van eurobonds in het vooruitzicht stellen en aantrekkelijk maken voor wie zijn huiswerk goed gemaakt heeft. Een beslissing in die zin geeft perspectief en maakt de markten duidelijk dat we echt wel van plan zijn om ons samen tegen speculatie te verzetten."

 

Labels: Marianne Thyssen Budget en Fiscaliteit Europees

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be