Direct naar de inhoud

Hervorming pensioenstelsel parlementsleden

dinsdag 20 december 2011

Fractievoorzitter Raf Terwingen heeft in naam van de CD&V kamerfractie een brief geschreven aan kamervoorzitter André Flahaut waarin hij vraagt snel een werkgroep op te richten die de hervorming van de pensioenstelsels van de parlementsleden moet uitwerken.

 

In het kader van de hervorming van de verschillende pensioenstelsels die op dit ogenblik aan de orde is in de commissie Sociale Zaken d.m.v. amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, zijn wij van oordeel dat ook de pensioenregeling voor parlementsleden dient aangepast te worden. Dit wordt trouwens ook voorgesteld in het regeerakkoord: “de pensioenregeling voor parlementsleden zal progressief in overeenstemming worden gebracht worden met het systeem in de openbare sector”.

Wij verzoeken u hierbij zo vlug mogelijk een parlementaire werkgroep op te richten over de hervorming van het pensioenstelsel van de parlementsleden. Gelieve onze vraag te agenderen op de Conferentie van voorzitters van deze week zodat in geval de Conferentie instemt met ons voorstel de werkzaamheden van deze werkgroep kunnen worden opgestart.”

 

Labels: Raf Terwingen Federaal

Reacties (5)

johan denys Vrijdag 6 januari 2012, 19:37 Meld misbruik

Hoever staat het nu met die werkgroep? niks meer van gehoord tot nu toe, het ging nochtans ook snel gaan??

P. Wellens Vrijdag 23 December 2011, 18:58 Meld misbruik

Deze pensioenhervormingl veel te laat. "Gouverner c'est prévoir". Men zag tien jaar geleden al de vergrijzing aankomen. Men had toen, na een degelijke nationale discussie, al maatregelen moeten nemen, maar neen men heeft ondertussen nog duizenden op 52 op brugpensioen gestuurd.
Wat de parlementsleden betreft, gewoon gelijkstelling aan pensioenregeling ambtenaren is toch billijk? Waar kan daar tegenin worden gebracht?
Momenteel hebben provinciegouverneurs een volledig pensioen na twaalf jaar. dat is toch waanzin?

Staf Donderdag 22 December 2011, 13:50 Meld misbruik

Ik snap niet dat jullie naar een écht dieptepunt willen voor de CD&V, door de pensioenhervorming te steunen. Waarom kan dit niet op een beschaafde manier gebeuren ipv dat het nu door het parlement gejaagd word door een bullebak? Weet dat er veel oudere mensen zijn die nu op pensioen gaan en een groot deel van hun pensioen zullen moeten inleveren wegens afgedankt, door te oud en te duur! Zij hebben er jaren van stempelen opzitten en zullen door deze hervorming bijna geen pensioen meer krijgen. Schandalig, want het was de regering die opriep om mensen van +50 zich te laten afschrijven als werkzoekende, om het werkloosheidscijfer op te krikken, omdat oudere werklozen hierin niet meetelden. Steun deze hervormingen maar en je zal verder afglijden naar de kiesdrempel.

E. Damen Dinsdag 20 December 2011, 13:38 Meld misbruik

waarom kan een parlementaire loopbaan geen deel uit maken van de gewone gemengde loopbaan (ambtenaar, privé, zelfstandige) zoals we die nu al kennen...maak van hun loon een wedde zoals in de privésector met dezelfde rsz en belasting bijdrage zowel patronaal als voor de werknemer -parlementair en de andere activiteiten zoals advocaat enz... kan men in bijberoep nemen..indien men niet herverkozen wordt en zonder job komt kan men stempelen net zoals iemand die z'n werk kwijt is in de privé....maar dit is wellicht een brug te ver voor onze politici....

Stijn Dinsdag 20 December 2011, 12:58 Meld misbruik

Terwijl de pensioenhervormingen voor 'de gewone man' halsoverkop door het parlement moeten gejaagd worden gaat men voor de pensioenen van de parlementsleden eerst een werkgroep oprichten en een studie laten opstellen die pas eind 2012 klaar zal zijn dixit een Vlaams CD&V-parlementslid?

Dit is een slecht signaal...

Opties commentaarweergave

Kies uw favoriete manier om commentaren weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be