Direct naar de inhoud

Nahima Lanjri reageert op Peeters & Pichal: interimarbied wel criterium voor gezinshereniging

vrijdag 13 januari 2012

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam.

Nahima Lanjri verwijst echter naar de memorie van toelichting van de wet én de voorbereidende besprekingen in de commissie Binnenlandse Zaken waarin duidelijk vermeld wordt dat elke arbeidsovereenkomst, ook interimarbeid, in aanmerking dient genomen te worden. Interimarbeid geldt dus ook als een bron van toereikende en regelmatige inkomsten.

Zij zal daarom hierover volgende week een vraag stellen aan staatssecretaris De Block en indien nodig een wetgevend initiatief nemen om de wet nog duidelijker te formuleren.


 

Labels: Nahima Lanjri Migratie en Integratie Federaal

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be