Direct naar de inhoud

Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld

donderdag 12 januari 2012

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het 15de rapport “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaams Parlement voorgesteld. Voor het eerst sinds 2004 blijkt ruim de helft van de autosnelwegen in goede tot uitstekende staat te zijn. Deze categorie stijgt van 46,7% naar 53,1%. Twee strenge winters hebben er wel voor gezorgd dat het aantal autosnelwegen dat een onmiddellijke ingreep vraagt, toeneemt van 11,3% naar 14,1%. Er ligt voor de komende jaren nog veel werk op de plank. De gewestwegen vertonen een soortgelijke tendens.

De afgelopen jaren werden veel inspanningen geleverd om de wegen opnieuw in goede staat te brengen. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Uit de cijfers van de toestand van het wegennet blijkt dat de inhaaloperatie vruchten afwerpt. De onderhoudsinspanningen moeten ook de komende jaren worden volgehouden.

Het doel van het rapport “Toestand van het wegennet” is een globaal zicht brengen op de toestand van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Alles samen gaat het om 6976 km wegen. Het rapport biedt een objectief beeld van welke wegen aan herstelling toe zijn of een onderhoudsbeurt nodig hebben. Zowel de veiligheid (stroefheid en spoorvorming) als het comfort van het wegdek worden onderzocht. De meetresultaten van het rapport dateren voor autosnelwegen van het voorjaar van 2011, net na de winter. De metingen voor gewestwegen vonden plaats in 2009 en 2010.

Autosnelwegen

Net na de strenge winter van 2010-2011 werden de autosnelwegen gemeten. De winterschade is dus geïntegreerd in het rapport dat vandaag op tafel ligt.

Het rapport toont aan dat voor het vierde jaar op het rij het aandeel autosnelwegen van goede en uitstekende kwaliteit groter wordt. Voor het eerst sinds 2004 wordt de kaap van de 50% overschreden. De autosnelwegen in goede en uitstekende staat stijgen van 46,7% in 2010 naar 53,1% in 2011. Tegelijk stijgt het aantal zeer slechte vakken van 11,3% naar 14,1% in 2011. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de twee harde winters.

Omdat de meetgegevens dateren van het voorjaar 2011, net na de winter, is het resultaat van de grote wegenwerken van afgelopen zomer o.a. op de E17 (O-Vl), E313 (Lim), E403 (W-Vl), viaduct van Vilvoorde (V-Br) en de E19 (Antw) nog niet in deze metingen vervat. De cijfers bevestigen de noodzaak van de keuze om dit jaar (2012) 140 km autosnelweg aan te pakken.


De cijfers verschillen sterk per provincie. De autosnelwegen in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen vertonen de grootste onderhoudsachterstand. Limburg heeft daarentegen de kleinste onderhoudsachterstand.


Tabel: toestand autosnelwegen volgens provincie:

 

 
 
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Vlaanderen
Uitstekend
29,5%
41,1%
8,8%
34,9%
7,2%
22,0%
Normaal
24,4%
37,9%
29,1%
34,5%
34,0%
31,1%
Behoorlijk
23,3%
10,6%
37,8%
16,8%
37,3%
27,1%
OH < 3 jaar
5,9%
3,3%
9,0%
4,3%
3,9%
5,7%
Onvoldoende
17,0%
7,1%
15,4%
9,6%
17,6%
14,1%
Bij de wegenwerken worden eerst die wegen aangepakt die op het vlak van veiligheid slecht scoren. Parameters die de veiligheid beïnvloeden zijn stroefheid en spoorvorming. Positief is dat deze parameters sinds 2007 verbeteren. De specifieke aandacht hiervoor werkt dus duidelijk. Op het vlak van stroefheid scoort slechts 0,4% onvoldoende. Wat de spoorvorming betreft scoort 2,9% onvoldoende.

 

Gewestwegen

De gewestwegen vertonen een soortgelijk beeld. Uit de metingen blijkt dat de gewestwegen in uitstekende of goede staat gestegen zijn van 18,9% naar 23,4%. Door de voorbije strenge winters stijgt het aantal gewestwegen dat onvoldoende scoort van 18,9% naar 21,2%.

Het rapport over de gewestwegen heeft betrekking op metingen in 2009 (primaire wegen) en 2010 (secundaire wegen). Vanaf dit jaar komen er tweejaarlijkse rapporten per provincie met meetresultaten van alle gewestwegen van het voorgaande jaar. Dit najaar worden de meetresultaten van 2011 van de gewestwegen in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant voorgesteld. In 2013 volgen dan de resultaten van de metingen in 2012 in Oost- en West-Vlaanderen.

 

Winterschade autosnelwegen en gewestwegen

De geraamde winterschade van 2010-2011 op autosnelwegen en gewestwegen bedraagt op basis van visuele inspecties ongeveer 77 miljoen euro. De winterschade van 2009-2010 werd geraamd op 88 miljoen euro.

Het aantal schadeclaims van weggebruikers dat binnenkwam bij de afdeling juridische dienstverlening en betrekking had op de toestand van de weg bedroeg de afgelopen jaren:

2010: 1872 schadeclaims van weggebruikers;
2011: 2350 schadeclaims van weggebruikers.
Het hoge cijfer van 2011 heeft grotendeels betrekking op de schade van de afgelopen twee strenge winters. Van de ingediende claims werd:

43% aanvaard via een minnelijke schikking;
10% doorgegeven voor onderzoek.

 

Budget

Het totale budget van AWV bedroeg in 2011 652 miljoen euro. Net zoals 2010 werd opnieuw ruim 170 miljoen euro aan structureel onderhoud besteed. De budgetten werden de voorbije jaren systematisch opgedreven. In 2004 werd ongeveer 30 miljoen geïnvesteerd in structureel onderhoud. Ook de komende jaren wordt maximaal ingezet op structureel onderhoud.

Betere opvolging met Pavement Management System

Naast de nieuwe manier van rapporteren zal ook de opvolging van de kwaliteit van het weggennet in de toekomst anders gebeuren. Door de ingebruikname van een Pavement Management Systeem wordt overgeschakeld naar een systeem waarbij het PMS zelf de meest efficiënte onderhoudsstrategie voorstelt. Het is een strategisch beheerssysteem dat o.a. steunt op evolutiemodellen voor de verschillende gemeten parameters. Hierbij wordt rekening gehouden met al de ingrepen die in het verleden zijn gebeurd, zoals structurele ingrepen, aanpassingen omwille van de leefbaarheid of mobiliteit, …Het systeem wordt voor het eerst gebruikt voor de planning van de werven in 2013.

 

Minister Hilde Crevits: “De twee harde winters hebben een invloed gehad op de toestand van de wegen. Toch zorgt onze inhaaloperatie er voor dat het aantal autosnelwegen dat goed tot uitstekend scoort voor het eerste sinds 2004 boven de 50% uitkomt. Weliswaar hebben de winters er voor gezorgd dat de stukken die om een dringende aanpak vragen, ook gestegen zijn. De werven, uitgevoerd in 2011 en gepland voor 2012, zullen er voor zorgen dat de het aantal minder goede wegvakken zal verminderen. De doelstelling om de autosnelwegen in 2015 en de gewestwegen in 2020 in een gezonde toestand te brengen, blijft behouden.”

 

 


 

Labels: Hilde Crevits Mobiliteit Vlaams

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be