Direct naar de inhoud

Reactie van Herman Van Rompuy

donderdag 19 november 2009

Ook al vind ik het bijzonder moeilijk om het bestuur van mijn land op te geven, aanvaard ik uw beslissing en dank ik u voor de eer die u mij betuigt. Ik zie daarin overigens een blijk van erkenning voor België, dat zich als stichtende staat onophoudelijk ten volle heeft ingezet voor de opbouw van Europa. Ik heb niet gedongen naar deze hoge functie. Ik heb geen enkele stap ondernomen. Maar ik neem ze vanaf vanavond met overtuiging op.

Ik denk dat ik in ieders naam mag spreken, wanneer ik onze collega en voorzitter Frederik Reinfeldt bedank voor zijn buitengewone inspanningen en wanneer ik de wens uit dat hij het halfjaarlijkse voorzitterschap van zijn land zou mogen voltooien, tot 31 december van dit jaar, zoals dit overigens is overeengekomen door de Europese Raad van december 2008, maar vooral uit respect voor het geleverde werk.

Mijn hele politieke leven heeft zich afgespeeld in het teken van wederzijds begrip, eerbied voor tegenstander en reisgezel. Ik zal op die weg voortgaan.

De functie waarvoor u mij zopas hebt aangesteld, is nieuw. Het Verdrag van Lissabon heeft terecht meer continuïteit en samenhang willen geven aan de werkzaamheden van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De halfjaarlijkse voorzitterschappen van een land hebben het voordeel dat elk van de 27 leden wordt betrokken bij het Europese werk. Ze hebben het nadeel dat een perspectief ontbreekt. Ik ben vast van plan ervoor te zorgen dat onze werking in een langdurig proces kadert. Dankzij een perspectief dat langer is dan een periode van 6 maanden, zullen we ons beter kunnen organiseren rond grote meerjarige dossiers zoals de financiële vooruitzichten of de strategie van Lissabon.

Ik denk ook dat een “terugkeer naar de bron” van de Europese Raad nuttig zou kunnen zijn door van tijd tot tijd, ook op vrije en informele wijze, de grote vraagstukken van de Europese opbouw te bespreken. Ik denk in het bijzonder aan de economische en sociale agenda, waarvoor overigens spoed vereist is, aan de uitdagingen op ecologisch en energievlak en aan het verlangen van onze medeburgers naar meer veiligheid en gerechtigheid.

Wij maken een bijzonder moeilijke periode door: de financiële crisis en de dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid en begrotingen, de klimaatscrisis die ons voortbestaan bedreigt. Een periode van angst en onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen. Nochtans kunnen de problemen worden overwonnen als er gezamenlijke inspanningen worden geleverd in onze landen en tussen de landen onderling. 2009 is tevens het eerste jaar van internationaal bestuur met de oprichting van de G20 in volle financiële crisis. Ook de klimaatconferentie van Kopenhagen is een mijlpaal in het internationale beheer van onze planeet. Onze missie is er een van hoop, ondersteund door daden en actie.

Onze Unie behoort ieder van ons toe. Ze is geen zero sum game of nulsomspel. Europa moet iedere lidstaat ten goede komen. Dit hoofdbeginsel brengt mij tot een tweevoudige gedragslijn:

  • Eerst en vooral zal ik ervoor zorgen de gevoeligheden en belangen van eenieder te eerbiedigen. Ofschoon onze eenheid onze kracht is, is onze diversiteit onze rijkdom. Elk land heeft zijn geschiedenis, cultuur en handelwijze. Ook al voert onze reis ons naar dezelfde bestemming, wij brengen allemaal andere bagage mee. Dat ontkennen zou contraproductief zijn. Zonder respect voor onze diversiteit zullen wij nooit onze eenheid kunnen opbouwen. Dat beginsel zal ik altijd in gedachten houden.
  • Uit dit beginsel vloeit een logisch gevolg voort wat de werking betreft. Ik vind dat ieder land als overwinnaar uit de onderhandelingen moet komen. Een onderhandeling met verslagen partijen is altijd een slechte onderhandeling. Als voorzitter van de Raad zal ik naar iedereen luisteren en zal ik ervoor zorgen dat onze besprekingen voor iedereen resultaten meebrengen.

Er is veel gezegd over het profiel van de toekomstige voorzitter van de vergaderingen van de Raad, maar er is slechts één profiel mogelijk: dat van de dialoog, de eenheid en de actie. Het imago van de Raad wordt opgebouwd door de behaalde resultaten.

Als ik ervoor wil zorgen dat onze besprekingen worden afgerond zonder verslagen partijen, moeten de Instellingen optimaal functioneren. Na het moeizame traject van het Verdrag van Lissabon denk ik dat we vanaf 1 december voor lange tijd en zelfs voor heel lange tijd over een nieuw institutioneel kader en nieuwe regels beschikken. Het institutionele debat is voor lange tijd gesloten. Ik wil dat kader en die regels die al onze regeringen vrijwillig hebben gekozen, doen functioneren. Ik zal dit doen in permanent overleg met de voorzitters van de Commissie en het Europees Parlement en daarbij permanent het evenwicht van de instellingen in acht nemen. Ik zal dit ook doen met degenen onder u waarvan de regering, bij toerbeurt, de werkzaamheden van de Raad zal voorzitten.

De drie voorzitters moeten streven naar succes. Onderhandelingen zullen vereist zijn, de spanningen zullen productief zijn en het resultaat evenredig. Politieke impulsen die een echte solidariteit uitstralen, zullen onontbeerlijk blijven, met inbegrip van steun aan concrete acties en projecten.

Maar ook de stapsgewijze benadering zal nuttig blijven in ons politieke optreden, zolang we een gezamenlijk perspectief en een gemeenschappelijke koers aanhouden: “Step by step” maar zonder “too little too late”.

Het Verdrag heeft een bijzondere verantwoordelijkheid toegekend aan de vaste voorzitter van de Europese Raad. Wat buitenlands beleid betreft, zal hij de Unie op zijn niveau en in zijn hoedanigheid vertegenwoordigen. Ik zal dus de vergaderingen bijwonen van de Toppen met onze partners wereldwijd, en ik zal de standpunten uiteenzetten die de Raad heeft goedgekeurd. Zo zullen onze positie in de wereld, onze veiligheid en onze welvaart voordeel halen uit een sterkere institutionele aanwezigheid. Ik reken ook op de voorzitter van de Commissie om een gelijkaardige rol op te nemen in de domeinen buiten het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

De Europese Unie is een belangrijke economische speler, ze vertegenwoordigt een half miljard mannen en vrouwen en draagt een maatschappelijk project waarin solidariteit en creativiteit essentieel zijn. Europa is een Unie van waarden. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om een belangrijke rol te spelen in de wereld. Die wereld is toekomstloos zonder een groot aantal van onze waarden. Ik hoop overigens dat onze Unie de volgende tweeënhalf jaar wordt uitgebreid met landen die natuurlijk voldoen aan de voorwaarden.

De Hoge Vertegenwoordiger zal uiteraard op beslissende wijze bijdragen aan de dagelijkse werking van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Zij zal onze voornaamste speler zijn op het vlak van buitenlands beleid.

Dankzij haar dubbele functie kan zij ervoor zorgen dat de verschillende instrumenten van buitenlands beleid waarover onze instellingen en lidstaten beschikken op convergente wijze worden aangewend.

Zij zal op ieder ogenblik kunnen rekenen op mijn steun en advies. Voor het overige zal ik, zoals dit ook mijn gewoonte was in de Belgische politiek, zeker de komende weken discreet blijven in de media.

Mijn hele politieke leven heeft zich afgespeeld in het teken van wederzijds begrip, eerbied voor tegenstander en reisgezel. Ik zal op die weg voortgaan.

Labels: Herman Van Rompuy Europa Europees

Reacties (16)

Brecht Van Neste Dinsdag 22 December 2009, 01:55 Meld misbruik

Beste Herman, proficiat! u focust veel meer op inhoud dan op vorm wat ik erg apprecieer. maar mbt het vormaspect: ik hoop overigens dat u af en toe toch eens uw droge humor laat te boven komen :) . Gods zegen. brecht

Patrick Clerx Zaterdag 21 November 2009, 18:34 Meld misbruik

Herman; van ganse harte gefeliciteerd met uw benoeming tot president van Europa.

Frank Waterschoot Vrijdag 20 November 2009, 21:59 Meld misbruik

Premier (bijna ex) een schitterende stap in uw carrière. Het is U van harte gegund en wij zijn fier dat Europa U gekozen heeft. Wij zijn er van overtuigd dat U alle criticasters lik op stuk zult geven door uw gedrevenheid, competenties, overtuigingsvermogen. Spijtig dat U ons land nu dient te verlaten maar we zijn er zeker van dat U uw opvolger nog vele diensten zult bewijzen met uw kennis en inzicht.
Het gaat je goed

Geert Straetmans Vrijdag 20 November 2009, 20:04 Meld misbruik

Van harte gefeliciteerd met het eerste presidentschap van Europa! CD&V ook proficiat!

Frans Pevernagie Vrijdag 20 November 2009, 18:21 Meld misbruik

Hartelijk proficiat met uw aanstelling als president van Europa !

André Monteyne Vrijdag 20 November 2009, 18:02 Meld misbruik

Graag had ik vernomen in welke taal Herman Van Rompuy zijn eerste speech als "president" gehouden heeft en eventueel in welke volgorde. Met dank voor Uw geacht antwoord, A Monteyne andre.monteyne1@telenet.be

GERLACHE André Vrijdag 20 November 2009, 16:13 Meld misbruik

Je me joins à tous ceux qui saluent votre nomination en tant que président de "notre" Europe. Je suis persuadé que vous assumerez cette fonction presigieuse avec le tact et le bon sens qui vous caractérisent. Je suis avec fierté votre admirateur.

johan lambert Vrijdag 20 November 2009, 15:42 Meld misbruik

Van ganser harte proficiat met uw nieuwe functie van President van Europa.

colette jadot Vrijdag 20 November 2009, 13:11 Meld misbruik

Proficiat. Ik ben zo blij van uw woorden en actie. Ik ben absoluut in akkoord met die respect dat u voort zet en wens dat het zou de eerste doel van onze bevoegdheid in alle onze familieen en scholen in Europa zou zijn.

Watteeuw Alfons Vrijdag 20 November 2009, 10:14 Meld misbruik

Herman, Van harte proficiat met de eervolle benoeming. Uw taak is groot,maar we weten dat U het aankunt.

Fons Watteeuw

klein gieken Donderdag 19 November 2009, 23:49 Meld misbruik

ik vind het fijn dat een belg nog eens een deftige internationale openbare functie krijgt, naast wilfried maertens als voorzitter evp en guy verhofstadt als voorzitter europese liberalen. maar ik hou mijn hart vast wat er nu moet komen in ons klein landje. ik smeek de cd&v om goed, grondig en doordacht na te denken vooraleer een naam naar voor te schuiven. 800.000 stemmen is al een hele tijd geleden ...

S Billiouw Donderdag 19 November 2009, 23:33 Meld misbruik

Een mooie staaltje top-diplomatie van onze Belgische (ex)premier. Tevens oprecht ontroerend hoe een onbaatzuchtige persoonlijkheid met een grote intellectuele capaciteit beloond wordt. Maar wat nu : Zijn er nog potentiële Belgische premiers?

stephan van rumst Donderdag 19 November 2009, 23:31 Meld misbruik

Beste Herman, Ik vind u benoeming tot eerste President van Europa een hele eer voor ons land. Wij zijn toch één van de mede stichters van de huidige Europese Unie. Na Paul Henri Spaak en Willy Claes bent u derde Belg die een heuse topfunctie in de politieke wereld te beurt valt. Ik ben er zeker van dat u deze functie nog beter zal doen als u huidige job als eerste minister en daar was u al zo goed in. Het politieke België zal zijn Herman missen. Ik hoop van ganser harte dat de volgende eerste minister de door u ingeslagen weg verder zal bewandelen. B-H-V moet nog gesplitst worden en dit zal geen makkelijk klus worden (dat was het nooit). Voor mij mogen ze u onmiddellijk voor twee termijnen benomen. Het ga je goed, Stephan

Tiny Shami Donderdag 19 November 2009, 23:06 Meld misbruik

Een hele dikke proficiat met Uw aanstelling als eerste President van Europa. Ik ben trots om Belg te zijn, en vooral trots dat wij nog personen met Uw instelling in ons midden hebben.

Fynaerts René Donderdag 19 November 2009, 22:58 Meld misbruik

Proficiat Herman met deze aanstelling.

U bent een briljant politici, een die zijn princiepes niet verloochend.

Wij zijn fier zo iemand in ons midden te hebben.

Antoon De Groote Donderdag 19 November 2009, 22:49 Meld misbruik

Dikke proficiat Herman, beloning voor het vele werk dat je reeds jarenlang met volle overtuiging presteerde. Doe zo verder in je nieuwe functie.

Antoon De Groote, Brugge

Opties commentaarweergave

Kies uw favoriete manier om commentaren weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be