Direct naar de inhoud

Senator Cindy Franssen vraagt aandacht voor armoede bij overheveling van bevoegdheden

vrijdag 13 januari 2012

 

Federaal jaarboek armoede bevestigt alarmerende armoedecijfers

 

Het federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in BelgiĆ«’ bevestigt dat 15 procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. De armoedecijfers uit het eerste federaal Jaarboek Armoede kunnen ons niet verbazen. Ze bevestigen de trend en de cijfers uit het 20ste jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).

"Armoede" en "Armoedebestrijding" zijn echter nog nooit zoveel gedrukt en besproken geweest in regeerakkoorden, verklaringen, beleidsnota 's,.... Maar ondanks de goede intenties blijven de cijfers alarmerend! Er is sinds 2011 voor het eerst opnieuw sprake van een stijging, zeker wat de kinderarmoede betreft. Het was geen toeval dat armoede bij kinderen het jaarthema was van Welzijnszorg.

De specifieke doelgroepen waar bijzondere aandacht voor vereist is, tekenen zich steeds scherper af: kinderarmoede, armoede bij senioren, gekleurde armoede, alleenstaande ouders, mensen die ver van de arbeidsmarkt staan,...

We staan voor grote uitdagingen. Om de doemscenario's het hoofd te bieden zoals de wijd verspreide verwachting van een algemene verarming, van een groeiende polarisering en van de afbouw van het draagvlak van de solidariteit, zullen we enerzijds proactief moeten zijn. Proactief om de nieuwe bevoegdheden en hefbomen die met de staatshervorming naar Vlaanderen zullen komen, te ontluizen van mattheuseffecten en de nieuw te implementeren beleidsmaatregelen en bevoegdheden te onderwerpen aan de armoedetoets en waar mogelijk de sociale rechten te automatiseren.

Anderzijds moeten we federaal op turbo overschakelen. Er is genoeg gemeten en geweten. De fase van planning ligt al lang achter ons: de actualisering en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding dringt zich op. De fase van monitoring van de cijfers doen ons focussen op de kern van de zaak: aandacht voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Dit staat duidelijk in het federaal regeerakkoord: via het optrekken van de laagste uitkeringen en bijstand (naar de Europese armoedenorm – 60% van het nationale mediaaninkomen), via de welvaartsenveloppe en de welvaartsvastheid van de uitkeringen en via de automatische toekenning van sociale rechten. Tot slot moet de turboversnelling de bestaande ongelijkheden wegwerken: de gezondheidskloof, de digitale kloof, energiearmoede, overmatige schuldenlast,…

De tijd dringt, maar dit kan een scharniermoment zijn. Een samenleving dit hier niet op inzet, zorgt voor een collectieve verarming van toekomstige generaties.

Labels: Cindy Franssen Welzijn, Zorg en Armoede Federaal

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be