Direct naar de inhoud

Verplichting Brusselse vervoersplannen bij evenementen wacht op uitvoeringsbesluiten

woensdag 11 januari 2012

Deze middag interpelleerde Brigitte De Pauw Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) over het promoten van het openbaar vervoer bij grootschalige evene­menten. De Pauw: “De verkeersdruk in ons gewest is hoog en daaraan wil de regering terecht iets doen. De ambitieuze doelstelling van -20% personenwagenverkeer tegen 2018, zoals gestipuleerd in het Iris 2-plan, lijkt enkel haalbaar als er een breed palet van maatregelen – groot en klein – genomen wordt.

 

Zo wordt bij verschillende grootschalige activiteiten een gratis pas voor het openbaar vervoer voorzien. Denken we maar aan het gratis vervoer voor Couleur Café-gangers of in het kader van het Klarafestival, Nuit Blanche, etc. Daarnaast bestaat er nog een initiatief dat in deze strategie kadert, met name de ‘EVENT PASS’. “Dit is een structurele samenwerking tussen de MIVB en Vorst Nationaal waarbij in de prijs van het concertticket ook een heen- en weerrit op het MIVB-net voorzien is. Het is hierbij wel van essentieel belang dat er niet enkel voldoende aan­bod voor de heenreis is. Er moeten uiteraard ook nog trams en bussen rijden ná de optredens.”, aldus De Pauw.

 

De Pauw pleit echter voor een globale aanpak: “Einde vorige legislatuur keurde de toenmalige meerderheid een ordonnantie rond vervoersplannen goed. Een onderdeel van deze ordonnantie betreft de organisatie van de mobiliteit bij grootschalige evenementen. Halverwege de nieuwe legislatuur wordt het tijd dat Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit De Lille werk maakt van de uitvoe­rings­be­sluiten.”

 

Verder leerde De Pauw dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2011 voor in totaal 39.000 euro tussenbei­­de kwam inzake extra openbaarvervoersaanbod bij evenementen zoals de Brussels Jazz Marathon en Nuit Blanche. De Pauw vindt het verdedigbaar dat het Gewest een tussenkomst doet bij geweste­lijke initiatieven, maar stelt vragen bij gemeentelijke/stedelijke activiteiten: “Er is nood aan een dui­delijk kader dat de voorwaarden voor een financiële tussenkomst door het gewest en gunsttarieven van de MIVB regelt. Minister Grouwels beloofde hiervan werk te maken in de nieuwe beheersover­eenkomst en dat stemt me tevreden."
 

Labels: Brigitte De Pauw Brigitte Grouwels Mobiliteit Brussels

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be