Direct naar de inhoud

Vlaams minister-president Kris Peeters ondersteunt quick-win-projecten voor de korte keten

dinsdag 17 januari 2012

 Vlaams minister-president Peeters stelde op 12 oktober 2011 het strategische plan korte keten voor. Het plan heeft de ambitie om de korte keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde. Na een oproep heeft de minister-president nu een subsidie van in totaal 49.541€ toegekend aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden.

De zeven goedgekeurde quick-win-projecten zullen bijdragen aan het realiseren van de volgende doelstellingen van het strategische plan korte keten:

  • Producenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de korte keten;
  • Het realiseren van professionele begeleiding van de producenten die in de korte keten actief zijn of dit wensen te zijn;
  • Het bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting van de bestaande kennis;
  • Het potentieel van de keten uitwerken: de samenwerking en/of distributie en logistiek bevorderen.


De projecten worden uitgevoerd in 2012 en zullen een direct effect creëren voor de producenten.
De goedgekeurde quick-win-projecten hebben betrekking op de verkoop van hoevevlees, de directe verkoop van verwerkte bio-producten, het opmaken van een handleiding voor en het begeleiden bij het inrichten van een verwerkings- en winkelruimte voor hoeveproducten, het uitwerken van een tool voor het digitaal bestellen van hoeveproducten, het verzamelen van gelukte praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor nieuwkomers, … .


Het strategisch plan korte keten heeft tot doel initiatieven die de afstand tussen producenten en consument verkleinen, te stimuleren” aldus Vlaams minister-president Kris Peeters.”Met het steunen van projecten die op korte termijn realiseerbaar zijn en snel resultaat geven bij de consument, geven wij daar concrete invulling aan.

 

hieronder een overzicht van de 7 goedgekeurde projecten :

 

 

“Startersmap hoevevlees” van het Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten wil een actualiseerbare startersmap opstellen met daarin alle informatie rond het opstarten van de verkoop van hoevevlees op het bedrijf. Er zullen ook vormingsmomenten rond dit thema georganiseerd worden voor de veehouders.
 
2.      “CSA- quick win project” van het CSA netwerk vzw

CSA-producenten worden geconfronteerd met specifieke teelttechnieken. Om de kennis hierover te versterken zal CSA netwerk 2 evenementen en 2 discussiesessies met verschillende thema’s organiseren. Daarnaast zal het CSA-concept meer bekend gemaakt worden door het houden van een conferentie, en door het aanmaken van promotiemateriaal en een startersbrochure.
                              
3.      “Bio van bij ons gaat de boer op” van Bio van bij ons vzw

Bio van bij ons is een vzw opgericht door bio-boeren om via een logo samen naar buiten te komen met zelf verwerkte producten van eigen groenten en fruit. Via dit project willen zij meer bio-producenten aanspreken om mee te stappen in het initiatief. Hiervoor zullen regionale infovergaderingen georganiseerd worden en wordt er begeleiding voorzien voor geïnteresseerde producenten.
 
4.      “Handleiding inrichting van een verwerkings- en winkelruimte voor hoeveproducenten” van Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten wil een praktische handleiding opstellen met daarin een stappenplan om een verwerkings- en/of winkelruimte in te richten volgens de wettelijke verplichtingen. Zo worden de wettelijke verplichtingen praktisch zichtbaar voor de producenten. Er zullen ook vormingsmomenten rond dit thema georganiseerd worden.
 
5.      “Van Boer tot (werk)vloer” van Inagro vzw

Inagro wil met dit project een nieuw innovatief afzetkanaal creëren voor de hoeveproducenten via de verkoop van hoeveproducten in bedrijven. Inagro zal een tool creëren die bedrijven kunnen gebruiken om werknemers digitaal hoeveproducten te laten bestellen. De bestelmodus zal gebruikt worden door Inagro en wordt ook beschikbaar gesteld aan andere bedrijven.
 
6.      “Winkelinrichting: van concept tot realisatie” van BB projecten vzw

Via dit project zullen 3 (eventueel toekomstige) uitbaters van een hoevewinkel door het Innovatiesteunpunt actief begeleid worden bij het op punt stellen van een aantrekkelijk en professioneel verkooppunt. De resultaten zullen gebundeld worden in een “voor” en “na” beschouwing en voorgesteld worden aan alle geïnteresseerde land- en tuinbouwers via een meeting, persberichten en via de website.
 
 
 
7.      “Inspirerende bioportretten in de korte keten “ van BioForum Vlaanderen vzw      
    
BioForum Vlaanderen wil zes sprekende praktijkvoorbeelden van de korte keten bundelen in een publicatie die als inspiratiebron kan dienen voor andere producenten, zowel voor biologische als voor gangbare boeren. De praktijkvoorbeelden zullen verschillende bedrijfsprofielen toelichten en er zal ook praktische informatie toegevoegd worden.
 

 

 

Labels: Kris Peeters Platteland Vlaams

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be