Direct naar de inhoud

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan jachtbesluiten principieel goed

vrijdag 13 januari 2012

 De Vlaamse Regering heeft vandaag een aantal wijzigingen aan de jachtbesluiten principieel goedgekeurd. De wijzigingen volgen het unaniem advies van de Minaraad waarin alle stakeholders, zowel uit de milieu- en natuursector als uit de sociaal-economische wereld, vertegenwoordigd zijn. Het besluit vertrekt nu voor advies naar de Raad van State.

 

Administratieve vereenvoudiging

De jachtregelgeving zorgde tot nu toe door zijn complexiteit voor veel administratieve rompslomp. De goedkeurde wijzigingen maken een pak zaken eenvoudiger. Zo wordt de meldingsplicht voor zondagsjacht afgeschaft. Voor zowel de jager, de burger als de controlerende overheid bleek die regeling nutteloos. Voortaan worden ook de verschillende rapporteringsdata op elkaar afgestemd. Dat zal de rapportering door de jager en de controle door het Agentschap voor Natuur en Bos eenvoudiger en vlotter maken.

Voorts zal een hele reeks meldingsformulieren op papier vervangen worden door ze op een vlotte manier toegankelijk te maken via de website van het ANB (www.natuurenbos.be). Dat zorgt voor een efficiƫntiewinst en laat tevens een veel betere controle toe.

 

Ter bescherming van het wild wordt nu ook duidelijk bepaald wanneer er niet meer kan gejaagd worden bij sneeuw en langdurige vorst. De jacht zal nu automatisch worden opgeschort op de plaats waar er 5 cm sneeuw ligt en dit tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw. Tegelijk kan de leidend ambtenaar van ANB om redenen van natuurbehoud de jacht opschorten. Dit kan ook per provincie bij langdurige, harde vorst (al of niet met sneeuw).

 

Bijzondere bejaging

Naast de gewone jacht bestaat er voor bepaalde diersoorten zoals het everzwijn, wilde eend, houtduif, konijn … bijzondere bejaging. Die wordt nu ook mogelijk gemaakt voor de vos.

Tot op vandaag kon op de vos gejaagd worden van 1 oktober tot 14 februari. Bijzondere bejaging vindt plaats buiten die periode van de gewone jacht om schade te voorkomen onder strikte voorwaarden bepaald in het Jachtvoorwaardenbesluit. Zo mag er alleen worden opgetreden binnen de 500 meter waar schade verwacht wordt. De Minaraad gaf in haar unaniem advies aan dat bijzondere bejaging de beste manier is om te reageren op het toegenomen aantal schadegevallen aangericht door de vos.


Vlaams minister Joke Schauvliege: “Met dit besluit zetten we resoluut door op administratieve vereenvoudiging. Voorts laten we onder strikte voorwaarden de bijzondere jacht op de vos toe om schade te voorkomen zonder het dier vogelvrij te verklaren.

 

 

Labels: Joke Schauvliege Vlaams

Reacties (1)

silvia machiels Maandag 16 januari 2012, 11:42 Meld misbruik

Beste mevr Schauvliege, ik begin mij nu toch aftevragen of u zich realiseert dat de jacht op vossen ,als dit met sucses wordt uitgevoerd, wat ik mij nauwelijks kan voorstellen gezien de incompetente manier van jagen,tot gevolg heeft dat wij een extreme overpopulatie van marters en soortgenoten krijgen ,De vos is de enige natuurlijke vijand van deze diersoort.!! en daar kan echt geen jacht op geopend worden..Wat ik mij ook afvraag ,kunt u rustig slapen als u weet dat een stel amateurs een zogende vos heeft afgeschoten ,en de jonge gedurende enkele dagen liggen te kreperen als zij op hun moeder wachten, of laat u zich als enige nog wijsmaken dat de jagers weten op wat ze schieten, ze knallen elkaar nog af notabene . Bent u ervan op de hoogte dat hoe meer everzwijnen er afgeschoten worden, hoe meer deze zich gaan vermenigvuldigen.? De natuur is al eeuwenlang heel goed in staat alles zelf optelossen, bij overpopulatie onstaat voedselschaarste waardoor ze zich nauwelijks nog vermenigvuldigen, of er breekt een ziekte met sterven tot gevolg uit! Hoe zou de echte natuurliefhebber reageren ,als deze wist wat er zich langs de BLOEDmooie haspengouw en maaslandroute afspeelt ? Ik hoop dat u tot inkeer komt ,en eindelijk eens genoeg ruggegraat toont tenopzichte van het door u schijnbaar zeer gevreesde jagersvolk. En ook u kinderen ooit nog vol ontzag naar een vos die speelt met zijn jongen kunnen kijken zomaar vrij levend in de natuur.Wat ik ook nog kwijt wil, m.b.t. everzwijnen , op plaatsen zoals b.v. waulsort, hebben de boeren hele goede maatregelen getroffen om hun gewassen te beschermen, simpel een stroomdraadje op 40 cm hoogte en een strook van 3 meter om de akkers omgeploegd. Zo ziet u mensen die respect hebben voor t leven ,bedenken andere manieren . m.v.g.

Opties commentaarweergave

Kies uw favoriete manier om commentaren weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be