Direct naar de inhoud

Vlaanderen zorgt voor goede doorstroom en re-integratie van geïnterneerden

zondag 15 januari 2012

Vlaanderen breidt de capaciteit voor geïnterneerden met een mentale handicap uit. Het Vlaamse beleid wordt eveneens afgestemd op de komst van 2 forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Dit antwoordde minister Vandeurzen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans.

In augustus 2001 benam de jonge T. De Clippel zich het leven in de gevangenis van Gent. De jongen was ondanks zijn psychiatrische problematiek en zijn veroordeling tot internering -en dus gespecialiseerde hulp- opgesloten in de een gewone gevangenis.

Zijn ouders trokken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat oordeelde dat de België verantwoordelijk is voor deze zelfdoding omdat zij de jongeman opsloten in een gewone gevangenis hoewel hij geestesziek was.

Vera Jans: "T. De Clippel is helaas geen alleenstaand geval. Omwille van tekorten in opvangmogelijkheden voor geïnterneerden verblijft ongeveer 1/4de van deze mensen in een gewone gevangenis."

Geïnterneerden hebben een misdrijf begaan maar zijn daar niet voor veroordeeld omdat ze ontoerekeningsvatbaar werden bevonden. Ze horen dus ook niet thuis in een gewone gevangenis, maar hebben nood aan gespecialiseerde hulp. Bij geïnterneerden zijn psychische problemen immers nauw verwezen met het gepleegde misdrijf. Het criminaliteitsprobleem kan enkel in de kern worden aangepakt als de achterliggende psychische problemen worden verzorgd en behandeld.

Op het moment van de veroordeling van T. De Clippel was er nog geen hulpverleningsaanbod in de Vlaamse gevangenissen. Ondertussen is het Strategisch plan gedetineerden en geïnterneerden van kracht en financiert Vlaanderen 16 hulpverleners die geestelijke gezondheidszorg bieden in de Vlaamse gevangenissen.

De nood blijft echter groter dan het aanbod, daarom komt er een nieuw decreet dat zal zorgen voor een aanbod op maat van iedereen in de gevangenis: beklaagden, gedetineerden en geïnterneerden.

Voor geïnterneerden met een mentale handicap wordt de capaciteit in 2012 verder uitgebreid.

In Antwerpen en Gent worden momenteel 2 forensische psychiatrische centra gebouwd die plaats zullen bieden aan zo'n 450 geïnterneerden.

Vlaanderen zal mee instaan voor de door- en uitstroom vanuit de forensische psychiatrische centra naar gespecialiseerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen zodat geïnterneerden niet langer in een gevangenis moeten verblijven, maar gespecialiseerde hulp krijgen waar ze recht op hebben zodat ze terug kunnen re-integreren in de maatschappij.

Deze hulpverlening is noodzakelijk en ook in het belang van onze samenleving, wetende dat gedetineerden & geïnterneerden ooit moeten re-integreren in onze samenleving.
 

Labels: Vera Jans Jo Vandeurzen Veiligheid en Justitie Vlaams

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be