Direct naar de inhoud

Nieuws

Minister Schauvliege maakt 1.858.000 euro vrij voor verbetering van de waterkwaliteit

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering subsidies ter waarde van 738.000 euro goed voor twee projecten in het raam van het flankerend beleid van het Mestdecreet (MAP4). Met de startsubsidie voor het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) en de oprichting van een ‘onderzoeksplatform’ rond MAP4 erbij tikt het totale bedrag dat minister Schauvliege dit jaar als flankerende maatregelen voor MAP4 uitwerkte, aan tot 1.858.000 euro. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Ecologiepremie Plus: Slechts 9% van budget 2011 gebruikt

Het systeem van de ecologiepremie via calls werd op 31 januari 2011 afgeschaft omwille van de dalende slaagkans om in aanmerking te komen. Over de 10 calls werden 352,17 miljoen euro ecologiesteun toegekend op een investeringsmassa van 3,9 miljard euro. Het leeuwenaandeel hiervan ging naar de subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen (137,94 miljoen euro) en de productie van energie (WKK/elektriciteit) op basis van anaerobe fermentatie van afval of biomassa (61,52 miljoen euro). In aantal dossiers waren er 1.290 voor zonnepanelen, 152 voor Euro V motoren, 73 voor de productie van energie (WKK/elektriciteit) op basis van anaerobe fermentatie van afval of biomassa en 65 voor zonneboilers. De ecologiepremie werd bijgestuurd, door het afschaffen van de call en het beperken van de subsidies voor groene energie, die al ondersteund wordt via de groene stroomcertificaten. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Robrecht Bothuyne thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Meer rechtszekerheid voor gebruiker van grond overstromingsgebieden

De Vlaamse Regering heeft haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen. Om de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones te ondersteunen, voorziet het decreet Integraal Waterbeleid in de instrumentenmix van onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht. Lees meer…

datum: donderdag 29 december 2011 reacties: 1 mensen: Joke Schauvliege, Hilde Crevits thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Nitraatresiduwaarden voor nieuw gebiedsgericht mestbeleid vastgelegd

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de nieuwe nitraatresiduwaarden, die ingaan vanaf 1 oktober 2011, principieel goed. Minister Schauvliege heeft het pas opgestarte Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) de opdracht gegeven om vanaf 2012 nitraatresidumetingen uit te voeren op referentiepercelen voor de belangrijkste teelten. Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland

Topstukkenlijst roerend cultureel erfgoed uitgebreid met unieke middeleeuwse voorwerpen

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft op advies van de Topstukkenraad de Topstukkenlijst van roerend cultureel erfgoed uitgebreid met 52 stukken en 5 verzamelingen. De opname in de Topstukkenlijst betekent onder meer dat de voorwerpen in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie. Onder de nieuwe stukken is er o.a. een unieke kaart van Vlaanderen uit 1540 van Gerard Mercator wiens 500ste geboortedag in 2012 wordt herdacht. Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Minister Vandeurzen breidt buddywerking uit in heel Vlaanderen

Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, breidt die projecten nu uit en bedt ze in in de werkingsgebieden van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Vlaanderen wil domeinnaam .vlaanderen

De Vlaamse overheid gaat op zoek naar een private partner voor de aanvraag van de toplevel domeinnaam .vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen week beslist op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters Lees meer…

datum: dinsdag 27 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters beleidsniveau: Vlaams

EDF Luminus voorziet de Vlaamse overheid van 100% groene stroom

Vanaf 1 januari 2012 tot eind 2015 levert EDF Luminus 100% groene energie aan de Vlaamse Overheid. Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering de toewijzing van het leveringscontract aan EDF Luminus goed. Hierdoor zullen 4.700 aansluitingspunten van de Vlaamse overheid van groene stroom worden voorzien. Lees meer…

datum: dinsdag 27 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse regering keurt 10 nieuwe (her)ontwikkelingsprojecten goed

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag 10 nieuwe brownfieldconvenanten afgesloten. Zij vormen zo het sluitstuk en de overgang van een tijdelijk decretaal kader naar een nieuw en permanent Vlaams brownfieldbeleid. Met deze 10 convenanten erbij komt de teller momenteel op 37 afgesloten convenanten te staan. Lees meer…

datum: dinsdag 27 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse regering zet in op open ruimte in Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse regering gaf minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de opdracht om een uitvoeringsgericht voorstel voor de open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel uit te werken. In samenspraak met Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, bracht ze dit voorstel naar de Vlaamse regering, waar het werd goedgekeurd. Lees meer…

datum: maandag 26 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege, Kris Peeters beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be