Direct naar de inhoud

Nieuws

Spoorbeleid onderdeel van Vlaams Mobiliteitsplan

Kortelings brengt de Vlaamse Regering advies uit naar aanleiding van het meerjareninvesteringsplan dat de NMBS eind januari moet voorleggen. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen om hierbij met een aantal belangrijke punten rekening te houden. Op initiatief van Dirk de Kort werden deze aanbevelingen in de vorm van een resolutie door de plenaire zitting van het Vlaams Parlement geloodst en goedgekeurd. Lees meer…

datum: zondag 18 december 2011 reacties: 0 mensen: Dirk de Kort thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Jo Vandeurzen: “We moeten meer durven te praten over psychische problemen”

“Elke zelfdoding in Vlaanderen er één te veel,” meent Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, “maar de totale eliminatie van deze oorzaak van sterfte wegnemen is geen realistische ambitie. Aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement leggen we een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor die 20% minder zelfdoding in Vlaanderen vooropstelt tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000.” Zowel voor mannen als voor vrouwen nam het aantal suïcides in de periode van 2000 tot 2009 met meer dan 8% af: voor mannen daalde het aantal suïcides in die tijdspanne met 13,2% en voor vrouwen met 11%. Ook het aantal pogingen tot zelfdoding nam in de periode 2000-2009 voor mannen en vrouwen af met respectievelijk 7,8% en 13,3%. Toch betekent dit nog altijd dat in Vlaanderen elke dag drie mensen sterven door zelfdoding. De gezondheidsdoelstelling – in 2010 8% minder zelfdodingen in vergelijking met het jaar 2000 - die gesteld werd op de eerste gezondheidsconferentie (2002) werd bereikt. Maar er is meer nodig. Dat ‘meer’ is klaar en minister Vandeurzen lichtte het vandaag toe tijdens de gezondheidsconferentie suïcidepreventie. Lees meer…

datum: zaterdag 17 december 2011 reacties: 1 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Duurzame vangstmogelijkheden in 2012 verzekeren toekomst van visbestanden én Vlaamse visserij

Vlaams minister-president Kris Peeters kan tevreden melden dat de Europese Visserijraad een akkoord heeft bereikt over nieuwe vangstmogelijkheden voor 2012. Voor elk van de visbestanden zijn verdere concrete stappen gezet naar duurzame bevissing. Ook voor de Vlaamse visserijsector is het resultaat bevredigend. Na twee dagen onderhandelen werd hierover uiteindelijk een akkoord bereikt. Ook dit jaar liggen de vastgelegde vismogelijkheden volledig in lijn met het wetenschappelijke advies. Lees meer…

datum: zaterdag 17 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters beleidsniveau: Vlaams

CD&V feliciteert Carl Decaluwé bij zijn aanstelling als gouverneur van West-Vlaanderen

CD&V feliciteert Carl Decaluwé voor zijn aanstelling als volgende gouverneur van West-Vlaanderen en is tevreden dat hij wordt opgevolgd door een vrouw. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 mensen: Wouter Beke

Minister Schauvliege bekroont vijf projecten Groen in de Stad en lanceert nieuwe oproep

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft vijf projecten bekroond als laureaat van de projectoproep Groen in de Stad 2011. Deze projectoproep stond in het teken van de integratie van kunst in het groen. De vijf laureaten zijn het Willem De Beerparkje (Gent), het Visserijpark (Gent), De Bergen (Heuvelland), Wijk Nieuwland (Zwijndrecht) en Kalendijk (Dendermonde). Met een nieuwe projectoproep ondersteunt minister Schauvliege ook in 2012 creatieve groenprojecten. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Gratis rijopleiding is geen oplossing

“De gratis rijopleiding van de sp.a deugt niet! Een langere opleidingsperiode, met een registratie van de afgelegde kilometers en met één of meerdere tussentijdse evaluatiemomenten is een noodzaak. Niet het gratis maken van een professionele basisopleiding. Zeker niet wanneer dit ten koste gaat van het handhavingsbeleid.” CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh vindt het sp.a-voorstel om het aantal jonge verkeersdoden terug te dringen geen goed idee. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Jef Van den Bergh thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Federaal

Vlaamse Regering versterkt ondersteuning consultatiebureaus voor het jonge kind

De Vlaamse Regering besliste vandaag om de ondersteuning van de consultatiebureaus voor het jonge kind te versterken. Hiervoor wordt enerzijds dit jaar nog een eenmalige subsidie van 461.700 EUR voorzien en anderzijds een recurrente extra subsidie van ongeveer 1.400.000 EUR vanaf 2012. Zo is er voortaan meer geld voor de vorming van vrijwilligers, verhoogt de vergoeding voor artsen-zelfstandigen en voorziet de overheid nog dit jaar een eenmalige subsidie van 1.350 euro per consultatiebureau om zich aan te passen aan de brandveiligheidsnormen, om de wachtruimtes kindvriendelijk te maken en om verouderd materiaal te vernieuwen. Deze maatregelen moeten, samen met een versoepeling van de procedureregels voor erkenning en subsidiëring, de preventieve gezinsondersteuning performanter en laagdrempeliger maken. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen

Groene waarborg voor investeringen in duurzaam energieverbruik bij Vlaamse ondernemingen

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag een definitief akkoord bereikt voor de operationalisering van een groene waarborg door PMV nv. Deze beslissing is in het belang van het milieu door de CO2-besparing, maar ook in het belang van de concurrentiekracht van bedrijven door een besparing op de energiekost. De maatregel sluit ook aan bij de doorbraak van ‘Vlaanderen in Actie’ om Vlaanderen verder te laten uitgroeien tot een groen en dynamisch stedengewest. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse regering keurt voorontwerp van decreet ruimtelijke economie goed

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens minister van Economie, keurde de Vlaamse regering vandaag het voorontwerp van decreet ruimtelijke economie principieel goed. De Vlaamse regering benadrukt hiermee haar aandacht voor een wetenschappelijk onderbouwde beleidsvisie op economische bedrijvigheid. De visie en de doelstelling zijn duidelijk: voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voorzien zodat de economische groei niet belemmerd wordt. Tegelijk moeten dit duurzame locaties zijn, die leiden tot een hoger bedrijfseconomisch rendement, minder milieubelasting en een beter gebruik van de ruimte door samenwerking tussen bedrijven onderling of met de overheid. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Wonen en Ruimtelijke ordening beleidsniveau: Vlaams

7 miljoen euro voor projecten ‘Fabriek van de Toekomst’

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams Minister voor Economie, voorziet de Vlaamse regering een projectoproep en 7 miljoen euro om de transformatie naar de ‘Fabriek van de Toekomst’ te stimuleren. Dit is een concrete uitvoering van acties uit het witboek Nieuw Industrieel Beleid. De projectoproep wenst projecten van sectoren en bedrijfsgroeperingen mogelijk te maken om hen zo te laten evolueren naar nieuwe productiemodellen met meer aandacht voor duurzaamheid, innovatie en samenwerking. De transformatie van de industrie is één van de belangrijkste uitdagingen in het kader van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Innovatie beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be