Direct naar de inhoud

Nieuws

Milieuvergunning voor 11 windturbines langs E19

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft de milieuvergunningen toegekend voor de realisatie van 11 windturbines langs de E19 ter hoogte van Wuustwezel, Brecht en Hoogstraten. In totaal is het windturbinepark goed voor een productie van 27,2 MW. Dat komt overeen met de energievoorziening voor ongeveer 15.000 gezinnen. Lees meer…

datum: maandag 12 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Wachtlijst voor betaalbare GOMB-woningen in Brussel groeit verder aan

De wachtlijst voor woningen van de GOMB telt momenteel 13.017 mensen. In 2010 ging het over 11.500 kandidaten die bij de maatschappij een betaalbare woning wilden kopen. De voorbije jaren steeg de belangstelling voor die woningen alleen maar. Op vier jaar tijd werd een verdubbeling opgetekend. Volgens Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) toont dit aan dat de woningen op de privé-markt voor veel mensen te duur zijn geworden. "De financiële crisis heeft die trend alleen maar versterkt.” Het Brussels parlementslid merkt wel op dat een groot deel kandidaten niet in aanmerking komt, net omdat ze vaak de koop financieel niet aankunnen. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 1 mensen: Bianca Debaets thema's: Wonen en Ruimtelijke ordening beleidsniveau: Brussels

Mensenrechten en het Vlaams internationaal beleid

Vlaams minister-president Kris Peeters stelt het beleidsdocument mensenrechten en het Vlaamse internationaal beleid voor.

“Vlaanderen wil mensenrechten als transversaal thema integreren in het Vlaamse internationale optreden”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters aan de vooravond van de Internationale Mensenrechtendag. Minister-president Peeters blikt vooruit naar deze internationale dag en stelde vandaag het beleidsdocument ‘Mensenrechten en het Vlaams internationaal beleid’ voor aan de Vlaamse regering. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Europese zaken en Buitenlands beleid beleidsniveau: Vlaams

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens minister van Economie, en Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters legden vandaag het afwegingskader voor grootschalige detailhandel voor aan de Vlaamse regering. De rondzendbrief Grootschalige Detailhandel gaat uit van een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbodbeleid voor grootschalige detailhandel anderzijds. De rondzendbrief is een verdere uitvoering van de Winkelnota. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Strategische investering- en opleidingssteun voor Ford Genk

Tijdens haar vergadering van 9 december 2011 heeft de Vlaamse regering beslist een bedrag van 58 miljoen euro steun te reserveren voor de uitvoering van het Future Program Spending Plan 2011-2014 voor de assemblagefabriek van Ford te Genk en het testcentrum te Lommel. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen, Werkgelegenheid beleidsniveau: Vlaams

Sneller kwalitatief wonen aan lagere prijzen

Gisteren keurde de Commissie Wonen het Vlaams parlement een aanpassing van het grond-en pandenbeleid goed. Een voorstel van Veerle Heeren maakt het private bouwpromotoren makkelijker om versneld bijkomende sociale woningen te bouwen. Sociale huisvestingsmaatschappijen zullen –ook op voorstel van Veerle Heeren- tot 20% van een woonuitbreidingsgebied kunnen gebruiken om er een bescheiden woonaanbod te creëren. Door deze aanpassingen komen er sneller betaalbare kwalitatieve woningen beschikbaar, ook voor mensen met een lager middeninkomen. Lees meer…

datum: vrijdag 9 december 2011 reacties: 0 mensen: Veerle Heeren thema's: Wonen en Ruimtelijke ordening beleidsniveau: Vlaams

Brusselse regering keurt nieuwe tarieven MIVB goed

De Brusselse regering heeft op donderdag 8 december 2011 de nieuwe tarieven van de MIVB goedgekeurd. De voornaamste veranderingen zijn de invoering van een MTB-schoolabonnement, waardoor studenten goedkoper kunnen rijden op alle netten in Brussel, en een ontradend tarief voor de aankoop van vervoerbewijzen aan boord van tram en bus (het zogenaamde depannageticket). De tariefherziening zal de directe verkeersontvangsten van de MIVB verhogen met 8 miljoen euro. Dat moet de MIVB toelaten om een deel van de stijging van haar kosten te dekken. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 februari 2012. Lees meer…

datum: vrijdag 9 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Brussels

Vlaanderen-Nederland willen samen zand winnen voor kustbescherming

Vlaanderen en Nederland hebben concrete plannen om samen te werken bij de uitvoering van strandwerken in het kader van de kustbeveiliging. Samen willen ze zand winnen. Dat is goedkoper dan apart bestellingen te plaatsen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits geeft het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de opdracht om samen met het Nederlandse Rijkswaterstaat een samenwerking te realiseren. Lees meer…

datum: donderdag 8 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits beleidsniveau: Vlaams

40 jaar Vlaams Parlement: Vlaanderen mag afspraak met geschiedenis niet missen

Vijf staatshervormingen leidden ertoe dat het Vlaams Parlement In haar 40-jarig bestaan uitgroeide tot één van de meest dynamische politieke krachten in ons land. “Maar ‘Life begins at forty’,” stelt Ludwig Caluwé, “de zesde staatshervorming geeft Vlaanderen stilaan de status die het verdient. Ze zal nooit geziene gevolgen hebben voor dit Parlement. Het uitgavenpakket neemt toe van 25 naar 35 miljard euro. Daarmee krijgt het Vlaams Parlement meer financiële armslag voor Vlaanderen, dan het federale parlement voor gans België. Taboes worden doorbroken door de overheveling van delen van de sociale zekerheid, en onze fiscale autonomie verdubbelt en verdiept kwalitatief. Bovendien zullen we voortaan zelf motor kunnen zijn van verdere staatshervormingen door de omvorming van de Senaat tot een ontmoetingsplaats van de deelstaten.” Lees meer…

datum: woensdag 7 december 2011 reacties: 2 mensen: Ludwig Caluwé beleidsniveau: Vlaams

Raf Terwingen leidt de nieuwe CD&V-ploeg in de Kamer

Vandaag werd Raf Terwingen door de CD&V kamerfractie verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Servais Verherstraeten op die staatssecretaris voor staatshervorming geworden is in de regering Di Rupo I.

Raf Terwingen woont in Maasmechelen, is gehuwd en vader. Hij is volksvertegenwoordiger sinds 28 juni 2007 en advocaat. Lees meer…

datum: woensdag 7 december 2011 reacties: 2 mensen: Bercy Slegers beleidsniveau: Federaal

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be