Direct naar de inhoud

Nieuws

Geen milieuvergunning voor E.ON-steenkoolcentrale in Antwerpse Haven

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft het beroep van E.ON voor de exploitatie van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven ongegrond verklaard. Eerder had ook de deputatie van de provincie Antwerpen de vergunning geweigerd. Tegen die vergunning was E.ON bij de bevoegde minister in beroep gegaan. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Campagneplatform beeldvorming zorgsector in stroomversnelling

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft vandaag de vernieuwde website bekend gemaakt van de campagne die zorgberoepen promoot. “Onze inspanningen om meer kandidaten te vinden voor zorgberoepen laten niet af. Dat is ook broodnodig. We brengen de campagne nu, na de start in mei van dit jaar, in een stroomversnelling en breiden ze uit naar de sector welzijn en andere zorgberoepen. Later volgen nog meer stroomversnellingen.” De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Brussels minister Grouwels en ruim honderdvijftig vertegenwoordigers uit de sector die mee de campagne hebben verwezenlijkt. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 1 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen

Jo Vandeurzen: “Voeding en beweging maken groot verschil.”

De levensverwachting blijft stijgen, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook de tendens dat mannen vrouwen op het vlak van levensverwachting langzaam bijbenen zet door. De levensverwachting van een pasgeboren jongetje was in 2000 75,7 jaar. In 2009 was dat 78,3 jaar. Dit betekent een stijging met 3,1 maand per jaar. De stijging van de levensverwachting voor een pasgeboren meisje ging in dezelfde periode van 81,5 jaar naar 83,2 jaar of een stijging met 2 maanden per jaar. Vlaanderen bevindt zich bovendien in het gezelschap van landen met lage sterftecijfers, zowel voor mannen als voor vrouwen. Kankers, hart- en vaatziekten en zelfdoding blijven de belangrijkste doodsoorzaken. In 2009 waren er in Vlaanderen 57.853 overlijdens. Italië, Frankrijk, Spanje en Zweden doen beter. Dat blijkt uit de sterftecijfers 2009 die vandaag zijn voorgesteld. De gezondheidsdoelstellingen van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen beogen gezondheidswinst door preventie en betere gezondheidszorg. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege wil op korte termijn Vlaams Klimaatfonds oprichten

Het Rekenhof bezorgde haar verslag over het beleid van Vlaanderen inzake het gebruik van de “flexibiliteitsmechanismen” van het Kyotoprotocol aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof gaat in op de duurzaamheid van de rechten die de Vlaamse Regering via internationale klimaatfondsen verwerft en op de vraag of de voorziene middelen zullen volstaan. Vlaams minister Schauvliege stelt voor op korte termijn een eigen Vlaams Klimaatfonds op te richten dat met onder meer de opbrengsten van de veiling van emissierechten gespijsd kan worden. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 1 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Eerste Salduz center in Bergen

Vanaf 1 januari 2012 gaat de Salduz-wetgeving in België van kracht. Dit betekent onder meer dat elke verdachte of iedereen die van zijn/haar vrijheid beroofd wordt, het recht heeft om een advocaat te raadplegen en door hem mag bijgestaan worden. Deze rechtspraak impliceert een aantal belangrijke wijzigingen in de omstandigheden van de verhoren en vereist bijgevolg aanpassingen wat betreft de organisatie, de werking en de infrastructuur van de justitiële en politionele diensten. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 0 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Actieplan “ De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020”

Op 1 december 2011 maakte Vlaams minister-president Kris Peeters in Melle (ILVO, Caritasstraat 21) het “Vlaams actieplan voor de varkenshouderij” bekend. Het plan bevat 22 maatregelen die de Vlaamse varkenshouderij op middellange termijn duurzaam zullen maken. Het actieplan komt bovenop eerdere initiatieven van de Vlaamse overheid om op korte termijn verbeteringen in de situatie van de varkenshouders aan te brengen. De 22 punten in het actieplan zullen gerealiseerd worden door de Vlaamse overheid, maar ook door de varkenssector, de slachterijsector, de distributeurs en handelaars, de veevoedersector en de wetenschappelijke wereld. Voor de varkenssector in Vlaanderen is het de eerste keer dat een actieplan van deze omvang, samenhang en gedragenheid tot stand kwam. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Professor Tom Delreux bekroond met Prijs Rudi Verheyen voor onderzoek naar Europees milieubeleid

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, kent de Prijs Rudi Verheyen dit jaar toe aan professor Tom Delreux. De laureaat ontvangt de prijs ter waarde van 8.000 euro voor zijn doctoraal onderzoek over de totstandkoming van het Europees milieubeleid en de interactie met de lidstaten. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

10.000 laadpalen voor elektrische auto's

Elektrische auto's zijn hot. Vlaanderen moet werk maken van een beleid dat de komst van deze ecologische voertuigen stimuleert. Een eerste belangrijke stap is het ontwikkelen van de nodige infrastructuur om de E-auto's toe te laten op te laden wanneer nodig. Vaak is de kritiek te horen dat Vlaanderen te weinig investeert in deze nieuwe technologie. Lees meer…

datum: dinsdag 29 november 2011 reacties: 1 mensen: Robrecht Bothuyne, Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Minister Brigitte Grouwels installeert nieuw Raadgevend Comité voor de Taxi's

In aanwezigheid van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer bevoegd voor het Taxibeleid, vond vanochtend de startvergadering plaats van het nieuw samengestelde Raadgevend Comité voor de Taxi's. Dit comité is een permanent adviesorgaan voor de Brusselse taxisector. Lees meer…

datum: dinsdag 29 november 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Brussels

Dijk en gecontroleerd overstromingsgebied beschermen Londerzeel en Merchtem tegen wateroverlast

Een nieuwe dijk moet de gemeente Londerzeel beschermen tegen wateroverlast. Volgend jaar komt er op de grens met Merchtem ook nog een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied. Beide maatregelen moeten voorkomen dat het gebied in de toekomst getroffen wordt door watersnood. Tijdens haar werkbezoek vandaag benadrukte Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het belang van overleg tussen de gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid voor de realisatie van waterbeschermingsprojecten. Lees meer…

datum: dinsdag 29 november 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be