Direct naar de inhoud

18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten?

Opinie

dinsdag 17 januari 2012

 18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten?

Twee veelzeggende krantenkoppen maandag: ‘Piek in tekort aan ingenieurs’ en ‘we studeren het verkeerde’. Aanleiding waren de alarmerende cijfers waar Agoria-topman Wilson De Pril mee uitpakte: de vraag naar ingenieurs is de afgelopen 6 jaar bijna verdrievoudigd, het aantal studenten daalde met een kwart.

Deze problematiek is niet nieuw, en vele lezers zullen dan ook even de schouders hebben opgehaald: niets nieuws onder de zon.

Volg je droom! Voor een maand of 3

En toch. Zoals bepaald in het regeerakkoord Di Rupo, krijgen onze afgestudeerde jongeren sinds 1 januari jongstleden nog welgeteld 3 maanden de tijd om hun ‘gedroomde jobaspiratie’ waar te maken. Daarna kunnen ze niet langer een job weigeren omdat die niet bij hun door-hard-werk-verdiende diploma past.

Voor velen ongetwijfeld een harde noot om kraken, maar een noodzakelijke maatregel, die in navolging van bestaande VDAB-experimenten jongeren met een miskwalificatie (lelijk woord toch), zo snel mogelijk ‘op het juist pad wil brengen’.

Kans op werk? Dat vraagt u best ginder eens, mijnheer.

Belangrijker dan ooit dus, om onze schoolgaande jeugd alle nuttige info reeds te bezorgen bij hun studiekeuze. Enkele weken geleden stelde ik minister Smet daarom twee eenvoudige vragen:

  1. Wat is het aandeel gediplomeerden uit een bepaalde opleiding, die ook effectief aan de slag gaat in de beroepencategorie of de sector, waarop deze opleiding voorbereid?
  2. Wat is ‘de kans op werk’ tout court na het behalen van een bepaald diploma?

Het antwoord op de eerste vraag was kort: geen idee.

Het antwoord van de onderwijsminister op de tweede vraag was eveneens tekenend: de VDAB beschikt over deze cijfers: ‘U vraagt het best eens aan hen’.

Vrije studiekeuze, maar graag welingelicht

Spijtig genoeg krijgt ook een student, die vandaag deze informatie opzoekt via www.onderwijswijzer.be, opgezet door de centra voor leerlingenbegeleiding, hetzelfde antwoord.
Hij vindt immers heel wat informatie terug omtrent allerhande studierichtingen, maar niet de kans dat hij, na het afstuderen, ook effectief in het beroep waarvoor hij zich ettelijke jaren voorbereid heeft, terecht komt.

Kans op werk tout court na een bepaalde studie? Die informatie vindt hij terug… wanneer hij doorklikt naar de VDAB-site en het daar opzoekt. ‘U vraagt het best eens aan hen’, weet u wel.
Dit toont ondubbelzinnig aan dat de kloof tussen de onderwijs- en de arbeidsmarktwereld in Vlaanderen nog reuzengroot is. De Centra voor Leerlingenbegeleiding, die binnen het traject van studiekeuzebegeleiding een belangrijke taak te vervullen hebben, zijn vaak weinig gevoelig voor het aspect arbeidsmarkt binnen het proces van de studiekeuze.

De realiteit van de arbeidsmarkt is evenwel wat ze is: een aanzienlijk aantal van onze 18-jarigen zal nooit aan de slag kunnen in hun droomjob.

Vraag is alleen of we hen dit voor, of pas na 4 à 5 jaar studie, gaan vertellen!

Labels: Koen Van den Heuvel Opinie

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be