Direct naar de inhoud

Brussel, uw favoriete citytrip bestemming ?

Opinie

vrijdag 18 november 2011

 Dringend gevraagd: een samenwerkingsakkoord rond de afstemming van het toeristisch informatiebeleid in Brussel

 

Stel : je bent een toerist die de hoofdstad van Europa wil bezoeken, en je komt aan in het Brusselse Centraal Station. Je bent hier nog nooit geweest, en zoekt enthousiast een stadsplan of andere toeristische informatie. Pech… je vindt ten hoogste een papier met de vermelding “No tourist info”, en een pijltje naar het toeristische bureau op de Grote Markt. Voorwaar geen gastvrij onthaal voor de toeristische bezoeker…

Als Brussel de wereldkaart wil halen als leuke bestemming voor een citytrip, zal het meerdere tandjes moeten bijsteken inzake onthaalbeleid, toeristische informatie en adequate bewegwijzering.

Waarom hinkt Brussel in deze achterop ? De opgelopen achterstand is voor een deel te wijten aan de complexe institutionele structuren van dit land: toerisme is (tot op vandaag) een gemeenschapsbevoegdheid, en dus zijn de Vlaamse Gemeenschap en de COCOF hiervoor bevoegd. Maar ook de Stad Brussel, die met haar toerismebureau “VisitBrussels” (eertijds BITC) toeristen wil lokken naar onze hoofdstad, speelt een belangrijke rol. En het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet eveneens haar duit in het zakje, want het Gewest is bevoegd voor citymarketing en voor de economische ontwikkeling van de stad.

Met het akkoord over de staatshervorming en de overdracht van bevoegdheden, zal toerisme binnenkort een gewestbevoegdheid worden. Ook in Brussel. Maar de gemeenschappen blijven wél bevoegd voor de promotie van Brussel en de toeristische infrastructuur. Het is overigens niet meer dan logisch dat Vlaanderen promotie kan blijven voeren voor haar hoofdstad… Ook na de overdracht van toerisme naar de gewesten blijven zullen dus dezelfde talrijke spelers op het Brusselse schaakbord staan…

En die vele spelers houden er vandaag dikwijls een andere visie op na. Overlegmomenten en overlegstructuren tussen de overheden zijn schaars… Overleg tussen de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Ho maar… Overleg tussen de Vlaamse Gemeenschap en het stadsbestuur? Tot enkele jaren geleden was dit onbestaande, nu komt het eindelijk, met mondjesmaat, op gang. Maar het gaat allemaal wat traag… En ondertussen lopen in Brussel de vele (buitenlandse) toeristen er vaak verbaasd en verward bij, zoekend naar geschikte informatie en de juiste weg.

Indien Brussel effectief een interessante, gastvrije én hulpvaardige citytrip-bestemming wil worden, zullen alle overheden bereid zijn moeten zijn om samen te werken, en om zich achter één visie over het toeristisch informatiebeleid te scharen. Hiervoor is durf en moed nodig. We kunnen onze inspiratie halen in steden waar wel werk gemaakt werd van een goede toeristische communicatie, zoals Rotterdam. Daar wordt één (en slechts één) gebruiksvriendelijke en volledige toeristische gids - en bijbehorende kaart - quasi gratis en overal ter beschikking gesteld. De gids, die op jaarlijkse basis wordt uitgegeven, bevat allerlei nuttige en bondige informatie over de vele verschillende aantrekkingspolen in de stad. Het concept is eenvoudig, transparant en goedkoop.

Vandaag beschikt de bezoeker in Brussel daarentegen over een veelheid aan gidsen en brochures : elke organisatie stelt wel zelf een gids samen met haar eigen (beperkt) budget. Helaas is de erin verwerkte informatie vaak verouderd, en soms moet de toerist er dan nog eens 7 euro voor betalen ook ! Ook is de informatie vaak beperkt tot enkele wijken, zoals het stadscentrum of de Europese wijk. Terwijl Brussel zoveel meer te bieden heeft; denken we maar aan de prachtige art-nouveauhuizen in St-Gillis. Maar buiten het prachtige historische erfgoed, zal het toeristische beleid in Brussel zich ook moeten richten op verschillende doelgroepen én themata : families met kinderen, fans van Belgische mode en design, jonge budgetreizigers, …

Zouden de verschillende toeristische diensten niet tot één gezamenlijke toeristische gids over Brussel kunnen komen, die dan (quasi-)gratis beschikbaar zou zijn op allerlei openbare plaatsen in Brussel en mondiaal in de respectievelijke buitenlandkantoren? Een bundeling van informatie en budgetten is hierbij dus ten zeerste aangewezen. Niemand is toch tegen een rationele aanwending van de beschikbare financiële middelen ?

De Vlaamse minister voor Toerisme vermeldt in een antwoord op een parlementaire vraag alvast het idee van een rondetafelconferentie met de diverse organisaties die in Brussel met het toeristische onthaal bezig zijn (Toerisme Vlaanderen, VisitBrussels, OPB e.d.). Een dergelijke samenkomst zou alvast een eerste aanzet zijn voor een betere afstemming en doorstroming van informatie (en o.a. een efficiëntere bewegwijzering van bezienswaardigheden).

Toch lijkt een meer structurele oplossing aangewezen. Het samenwerkingsakkoord inzake het toeristisch beleid, waarover sprake in het Vlinderakkoord, mag wat Brussel betreft best ambitieus zijn. Het moet - op korte termijn - alle bevoegde politieke instanties structureel samenbrengen, met als doelstelling : de stroomlijning van de toeristische informatie inzake Brussel. Idealiter kan het samenwerkingsakkoord de verschillende overheden achter éénzelfde visie inzake het toeristisch informatiebeleid in en voor Brussel krijgen, zodat ook éénzelfde kernboodschap de bezoekers (o.a. buiten- en binnenlandse toeristen) kan bereiken. Zo zal Brussel, vandaag een ruwe toeristische diamant, eindelijk vriendelijk schitteren voor de vele toeristen.

Paul Delva (Vlaams volksvertegenwoordiger – CD&V)
Emmanuel Boodts (Lid Raad van Bestuur VisitBrussels)

 

Labels: Bercy Slegers Opinie

Reacties (1)

Leo Vreys Dinsdag 22 November 2011, 17:45 Meld misbruik

betere samenwerking tussen Brussels Gewest , Vlaamse Gemeenschap en Waalse betrokkene instanties.
ook contact met Vlaamse Rand en tussen MIVB en de LIJN

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be