Direct naar de inhoud

Achter de schermen.... een weekboek van Nico Gobbin

Zeven op Zeven

Niko Gobbin is directeur a.i. van Ceder, de studiedienst van CD&V  In samenwerking met de parlementaire en kabinetsmedewerkers staat zijn team onze onderhandelaars bij tijdens de preformatie. In samenwerking met zijn vrouw is Niko ook net voor de eerste keer papa geworden, van Mats.


Maandag 13 september

De Koninklijk Bemiddelaars zijn aan de slag (zo hopen we toch). De preformatie draait op lage toeren. Als CD&V-medewerker is het dus ook wat wachten tot de spreekwoordelijke duiven vallen. Aan de andere kant biedt ons dat ook de kans om een aantal zaken wat grondiger te bekijken. In drukke vergaderweken is dat niet altijd zo evident.
Van één aspect moeten we onszelf alvast niet extra overtuigen: het belang van een herziening van de Bijzondere Financieringswet, de wet die de verdeling van middelen in ons land organiseert. Op zich is het niet meer dan normaal dat overheden zo efficiënt mogelijk met belastingmiddelen omspringen. En dat vereist duidelijk omschreven kerntaken op ieder niveau, volledige controle over de nodige beleidsinstrumenten en responsabilisering voor het eigen beleid. Wie een verstandig beleid voert, moet dit ook voelen in de eigen budgetten. Dat is op zich weer een garantie dat gekozen wordt voor een goed beleid. De ironie is dan ook dat communautaire gesprekken blokkeren op iets wat eigenlijk niet eens communautair zou mogen zijn. Het is gewoon 'nuchter boerenverstand'.

Dinsdag 14 september

Start van de tweedaagse CD&V-fractiedagen. De interne aftrap van het nieuwe politieke jaar. Een aftrap onder -nog maar eens- een onderhandelingsgesternte. Reden te meer om de partijviolen nog eens op elkaar af te stemmen. Vandaag met een blik achter de schermen van de federale agenda. En dat niet alleen op het vlak van de onderhandelingen. Er zijn immers nog heel wat 'lopende' zaken die we niet op hun beloop kunnen laten. Denken we maar aan de problematiek van de asielzoekers en de opvolging van de begroting. En dan zouden we het -voor onze internationale reputatie erg belangrijke-  EU-voorzitterschap nog vergeten.
Morgen volgen de Vlaamse en de Brusselse dossiers. Wordt het een brug of een tunnel? Dat weten we nog niet. We weten wel dat het ongetwijfeld nog een boeiend politiek najaar wordt. 

Woensdag 15 september

De nieuwsberichten waren gisteren bijna euforisch. Ons begrotingstekort is met zowat een vierde afgenomen. Bijna weerklonk een echo van de Mathot-doctrine: 'de staatsschuld is er vanzelf gekomen en zal ook vanzelf weer verdwijnen'. Maar zo eenvoudig zal het allemaal niet zijn. We kunnen alleen maar tevreden zijn dat de financieel-economische crisis van 2008 niet verworden is tot de depressie van de jaren 1930. Mede dankzij het krachtig ingrijpen van overheden in België en wereldwijd. Maar de uitdagingen blijven groot. Op het moment dat de sociale uitgaven ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking verder oplopen, moeten heel wat middelen 'gevonden worden'. Dat zal klaar en duidelijke keuzes vereisen. En de moed om de gevolgen van de keuzes te verdedigen bij de bevolking. Een zwaluw maakt ook nu de lente niet.

Donderdag 16 september

De preformatie enerzijds en de vakantieperiode anderzijds hebben ertoe geleid dat de opvolging van het rapport Verherstraeten wat in de luwte is geraakt. Toch worden de aanbevelingen die opgelijst werden na de verkiezingsnederlaag in juni intussen verder vertaald naar concrete acties.

Ikzelf neem deel aan de werkgroep onder leiding van Vlaams parlementslid Koen Vandenheuvel die ons sociaaleconomisch model -het Rijnlandmodel- tegen het daglicht houdt.

In heel wat dossiers werden in de voorbije jaren standpunten bepaald, vaak naar aanleiding van de actualiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan onze reactie op de financiele crisis. Het rapport met concrete aanbevelingen dat toen onder leiding van de Senaatsfractie werd uitgewerkt, was een zeer mooi werkstuk. Maar door die 'ad hoc' werkwijze is het bredere kader soms wat vervaagd. Dat maakt ook dat het niet altijd meer duidelijk is voor een breder publiek waar CD&V voor staat en gaat op het vlak van sociaaleconomische dossiers. De denkoefening die de komende maanden zal gebeuren, moet de lijnen weer duidelijk uitzetten. Geen eenvoudige opdracht. Alvorens een brede partijdiscussie op te starten, nemen we dan ook eerst wat tijd om de juiste vragen op te lijsten. In het najaar volgen ongetwijfeld heel wat boeiende debatten. 

De meerwaarde van het Rijnlandmodel staat alvast niet ter discussie. Integendeel: de crisis heeft nogmaals bewezen dat de sociaal en ecologische gecorrigeerde markteconomie eerder versterkt dient te worden.

Vrijdag 17 september

Voorzitter Wouter Beke mocht nog eens langsgaan bij de bemiddelaars. Al ligt de sleutel van de onderhandelingen vooral in de handen van PS en N-VA. Ook voor de studiedienst is het dus afwachten of Di Rupo en Dewever elkaar weer kunnen vinden. Of hoe onzekerheid in de formatie ook onzekerheid in onze planning betekent. Flexibiliteit: een mooie en zelfs hoogstnoodzakelijke deugd voor wie op de studiedienst van een politieke partij werkt.

Zaterdag 18 en Zondag 19 september

Waalse Feesten: hoog tijd voor straffe dranken en nog straffere uitspraken. Er zijn nog zekerheden. 
En in het nieuws dook opeens de term 'paperclip' op in het Oosterweeldossier. Een combinatie van iets onder en iets boven de grond, zo bleek. Ook taalkundig wordt dit dossier zo almaar fascinerender. Een mooi extraatje voor iemand die zoals ik ver weg van 't Stad woont. Eerder waren er al pareltjes zoals ‘sleuf’ en dubbelbesluit. 

Kleine Mats toont zich alvast een straffe leerling. Na zijn papfles bedacht hij zijn eigen dubbelbesluit. ‘Ik zal wenen tenzij ze me spontaan op de arm nemen en zo met me blijven rondlopen’. Papa en mama opteerden natuurlijk voor de harde onderhandelingstrategie: ‘Ween maar even jongen, we laten ons niet doen door een knaap van een maand oud. We houden het been stijf.’ Eindresultaat: dit dubbelbesluit werd onverbiddelijk en onverwijld toegepast. Met succesvolle afloop. We hebben een keiharde onderhandelaar op deze wereld gezet ...
 

Labels: Bercy Slegers Zeven op Zeven

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be