Direct naar de inhoud

Weekboek van Valentijn Vanoeteren - Het leven zoals het is: stagiair bij Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne

Zeven op Zeven

Kennismaken met het latere werkveld en de inzichten van academisch onderwijs confronteren met de levende werkelijkheid. Zo luidt de zwaarwichtige taak van een student in de 3de bachelor politieke wetenschappen die op stage gaat. Met de eerste stagedag ging dan ook enige zenuwachtigheid gepaard. Ben je als academicus in ontwikkeling ooit klaar om je inzichten te confronteren met de levende werkelijkheid? Na een stage van 10 weken bij volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en zijn medewerkster Mélania Verhaeghe bleek het antwoord hierop dubbel. Enerzijds groeit het besef dat politiek voor mij wel degelijk de juiste richting is. De grote theoretische inzichten krijgen ook meer en meer een praktijkgericht kader. Anderzijds is het (politieke) werkveld zo divers en zo complex dat een academische opleiding enkel een heel ruim kader biedt. Om dit in te vullen volstaat 10 weken meedraaien op de werkvloer zeker niet.

Maandag 13 december

Parlementairen leven bij de gratie van de media. De eerste taak van de dag is dan ook het opstellen van een persoverzicht. Er wordt gescand op alle thema’s waar een parlementair zich in specialiseert. Met een kritische bril wordt gekeken of de problemen die worden aangehaald, kunnen worden vertaald naar een beleidsprobleem. Al op de eerste dag mocht ik een poging wagen om kritische vragen uit de artikels te distilleren. Ongeveer twee maanden later is mijn neus voor relevant materiaal al heel wat beter afgestemd. Tijdens mijn stage kreeg ik ook een opdracht mee die als een rode draad door mijn periode in het parlement liep. Dit project rond windturbines loopt nu op zijn einde. Onder de lichtjes dramatische titel ‘Het stormt in Vlaanderen’ hoop ik een degelijk werk te hebben afgeleverd.
Parlementaire medewerkers doen vaak inhoudelijk en uitdagend werk, maar ook het logistieke, praktische aspect van de job mag niet over het hoofd gezien worden. We sloten de dag dan ook af met het adresseren van kerstkaartjes. Ondanks de soms lange dagen is de sfeer opperbest. Kerstkaartjes versturen hoeft geen saai klusje te zijn.

 

Dinsdag 14 december

De media kan natuurlijk ook niet zonder parlementairen. Als medewerker behoort het opstellen van persberichten tot het uitgebreide takenpakket. De informatie die werd losgeweekt bij de minister door een vakkundig gestelde vraag, moet worden omgetoverd tot een sappig en informatief persbericht. Onder professionele begeleiding van mijn twee ‘mentoren’ waagde ik mij enkele keren aan het opstellen van zo’n sappig en informatief stukje. De vreugde is dan ook groot wanneer de pers effectief de informatie of het mooi geformuleerde citaat van je parlementair gebruikt. In het Vlaams Parlement vindt op dinsdag traditioneel de fractievergadering plaats. In deze vergadering spreken de parlementairen met hooggeplaatste CD&V’ers over actuele thema’s. Het was dan ook een hele revelatie om van Wouter Beke een inside view te krijgen in de regeringsonderhandelingen.

 

 

Woensdag 15 december

In het kader van mijn project over windmolens mocht ik de ad hoc werkgroep windenergie bijwonen. De CD&V-parlementairen proberen hier tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over windturbines. Voor een student die alleen nog maar het theoretische aspect van besluitvorming gezien had, was dit razend interessant. Ondanks het vaak juridische en technische karakter van de materie konden de volksvertegenwoordigers op een gefundeerde en gevatte manier debatteren.
Na ongeveer twee maanden is het bijwonen van de plenaire vergadering nog steeds een hoogtepunt van de week. De plenaire is door de aanwezigheid van de camera’s alsmaar meer een showroom voor ambitieuze politici. Dit zorgt soms voor wat haantjesgedrag. Parlementairen laten zich hier van hun beste kant zien, maar ook van hun slechtste.


Donderdag 16 december

Het echte debat wordt meestal in de commissies gevoerd. Vaak moeten parlementairen van commissiezaal naar commissiezaal rennen door hun drukke schema. Wanneer het de spuigaten uitloopt doordat er 3 commissies op hetzelfde moment gepland staan, spring ik even bij. De opdracht is dan om de parlementair op de hoogte te houden van de commissies waar hij op dat moment onmogelijk kan bij zijn. Naast vragen om uitleg in de commissie kunnen de parlementairen de minister ook het vuur aan de schenen leggen via een schriftelijke of een actuele vraag. In een schriftelijke vraag mag worden gepeild naar cijfers, terwijl dit in een vraag om uitleg of een actuele vraag vermeden moet worden. Voor een meer economisch gerichte parlementair als Robrecht is dit een heel dankbaar instrument om inzicht te krijgen in het beleid van een minister. Als medewerker moet je dan een echt antwoord op je vraag zien te vinden in de zondvloed van cijfers. Deze uitdagende taak schept veel voldoening.

 

Vrijdag 17 december

Van maandag tot en met donderdag ben ik student af en voel ik me bijna een volwaardige werkkracht in de parlementaire machine. Vrijdag hebben we echter de hele dag les. Dit is het ideale moment om terug even student te zijn en stageverhalen met vrienden uit te wisselen. De vrijdag groeit het besef dat de stage er zo goed als opzit. Het was vaak hard labeur, maar afscheid nemen van de toffe collega’s en het boeiende werk zal verbazend moeilijk zijn. Terugkijkend op de stage kan ik niet anders dan dankbaar zijn voor de vele kansen en de goede begeleiding. Om te voorkomen dat ik verval in overdreven meligheid en uitgebreide dankbetuigingen rond ik dit weekverslag hier af. Bedankt!
 

 

Valentijn Vanoeteren

Labels: Bercy Slegers Zeven op Zeven

Reageer

Uw e-mailadres wordt nooit publiek gemaakt.
Reacties met reclame, spam of scheldpartijen worden verwijderd. Gelieve enkel te reageren op dit onderwerp, gebruik voor algemene vragen onze contactpagina.

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be