Direct naar de inhoud

Redactioneel

"Rechtvaardigheidsagenda 2007-2011" - Brochure van Premier Yves Leterme

Naar aanleiding van Rerum Novarum -het feest van de Christelijke vakbeweging- ging Premier Yves Leterme dieper in op de Rechtvaardigheidsagenda

2007-2011. Lees meer…

Brochure datum: donderdag 2 juni 2011 reacties: 2 mensen: Yves Leterme

Roep om 'meer Europa' smoort stem van lidstaten niet: nationaal buitenlands beleid verrijkt extern optreden EU

In het gerenommeerde tijdschrift "De Internationale Spectator" verscheen een artikel van onze Minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere. De moeite waard om eens rustig na te lezen. Lees meer…

Analyse datum: maandag 23 mei 2011 reacties: 1 mensen: Bercy Slegers thema's: Europese zaken en Buitenlands beleid

Een dag uit het leven van Luc Vandeputte, Vice Secretaris-Generaal van de Europese Volkspartij

Achter de schermen met Luc Vandeputte, Vice Secretaris-Generaal van de Europese Volkspartij Lees meer…

Reportage datum: woensdag 18 mei 2011 reacties: 0 mensen: Bercy Slegers

Milieuprocedure wordt fiks korter

Goed nieuws voor bedrijven die grote investeringsprojecten op stapel hebben staan. Vanaf volgend jaar wordt de milieuvergunning gemiddeld vijf maanden sneller afgeleverd dan vandaag, de bouwvergunning drie maanden sneller. Na gemiddeld zeven maanden tot één jaar moet een investeerder zijn milieuvergunning ontvangen. Nu kan dat een jaar tot 17 maanden duren. De snellere aflevering komt er door procedurestappen te schrappen of samen te voegen. Dat staat in een voorontwerp van decreet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Lees meer…

Analyse datum: vrijdag 6 mei 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Ondernemen

Het einde van de oneindige uitkering?

Het arbeidsmarktbeleid is ‘hot’. Niet alleen is er de staatshervorming die, vroeg of laat, meer bevoegdheden inzake arbeidsmarkt naar de deelstaten zal brengen. Er is ook en vooral de structurele krapte op onze arbeidsmarkt. Nu zijn er nog 3,67 werkzoekenden per vacature, maar dat aantal zakt dag per dag. Dit alles maakt dat sommigen het debat over een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering terug op gang trekken. Professor Etienne De Cattalay, hoofdeconoom van Bank Degroof, deed dat in een opvallend interview in Trends. Voor vele anderen is dit nog steeds een taboe in ons sociaal-economisch beleid. Maar hoeft dit wel zo’n taboe te zijn?

Lees meer…

Opinie datum: woensdag 27 april 2011 reacties: 10 mensen: Robrecht Bothuyne

De eerste dag van Wim Lenaers (33j), kersvers office manager van het algemeen secretariaat in de Wetstraat 89

Op een maandagochtend in maart stap ik schoorvoetend binnen in de Wetstraat 89. “Of mijnheer een afspraak heeft?” “Neen dank u, mijnheer komt hier werken.” Een brede glimlach aan de andere kant van de balie stelt me meteen op mijn gemak.

Lees meer…

Zeven op Zeven datum: donderdag 21 april 2011 reacties: 0 mensen: Bercy Slegers

België is sterk Bezig. Met goede cijfers naar de Europese Lentetop

Premier Yves Leterme, gaat vandaag goed geluimd zijn Europese collega's de hand schudden. België is immers bij de betere leerlingen van de klas, dat bewijzen de cijfers. In "De Standaard" verscheen vandaag een opiniestuk van onze premier (in lopende zaken). DE moeite waard om grondig na te lezen

Lees meer…

Opinie datum: donderdag 24 maart 2011 mensen: Yves Leterme

Kritiek op lopende zaken? Máák dan een regering!

Yves Leterme, Steven Vanackere, Inge Vervotte, Stefaan De Clerck, Pieter De Crem, Carl Devlies en Etienne Schouppe schreven samen een opiniestuk dat vandaag verscheen in "De Morgen" & "De Tijd". Deze CD&V-ers van de regering in lopende zaken reageren op de kritiek op lopende zaken. Lees meer…

Regering laat budget niet ontsporen

Minister Inge Vervotte : "We werken hard aan een begroting. De doelstelling is om af te sluiten een tekort van 3,6 %, wat 0,5 % beter is dan de afspraken die met Europa gemaakt zijn. Op mijn eigen beleidsdomeinen vormen de positieve resultaten van Belgacom en bpost een opsteker voor de begroting. En het belang van het selectief vervangingsbeleid bij de ambtenaren (in 2010 2 op 5 vertrekkers vervangen) blijft een belangrijke rol spelen. Het resultaat is dat de schuldgraad niet verder stijgt. Tegelijkertijd willen we mensen die het financieel moeilijk hebben, niet laten vallen. Vandaar zullen er ook maatregelen voorzien worden om hen te ondersteunen" Lees meer…

Opinie datum: vrijdag 18 maart 2011 reacties: 1 mensen: Inge Vervotte

Gezocht: Vlaams energiebedrijf met ambitie

Vlaams Minister van Energie, Freya Van den Bossche, liet dit weekend van zich horen. De Panoramareportage over de problemen in ons energiebeleid heeft haar gealarmeerd. Het is duidelijk dat we een probleem hebben. De bevoorradingszekerheid is voor onze gezinnen en bedrijven belangrijk. Het openhouden van de kerncentrales is een veilige en goedkope manier om dat te verzekeren. Tegelijk hebben we nood aan investeringen in groene en hernieuwbare energie.

Wat niet in de Panoramareportage aan bod kwam en minister Van den Bossche ook nooit vermeldde, was dat zij en haar sp.a-collega Ingrid Lieten 200 miljoen euro kregen toegewezen om een Vlaams energiebedrijf op te zetten. Dat Vlaams Energiebedrijf zou, volgens pagina 19 van het regeerakkoord ‘participeren in groene energieproductie en in verschillende vormen van investeringen voor energiebesparing’. Tot nu is er helaas weinig vooruitgang gemaakt in dit dossier.

De Vlaamse Regering keurde in juli 2010 een nota goed met de mogelijke activiteiten voor het Energiebedrijf. Maar dit lijkt eerder op een waslijst dan op een plan met visie. Met het beperkte kapitaal dat momenteel voor handen is, zou men niet minder dan 8 doelstellingen nastreven.

Lees meer…

Opinie datum: donderdag 10 maart 2011 reacties: 0 mensen: Carl Decaluwé, Robrecht Bothuyne thema's: Klimaat, Energie en Milieu

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be