Direct naar de inhoud

Redactioneel

Waarom Zweden langer werken

Het Scandinavische voorbeeld maakt tegenwoordig bij een aantal partijen opgang als model voor het koningshuis. Jammer dat ze het daartoe beperken want zeker in het pensioendebat zou het zeer inspirerend kunnen werken. Lees meer…

Column datum: vrijdag 16 april 2010 reacties: 8 mensen: Els Van Hoof , Nahima Lanjri thema's: Werk

Week van de gezondheid: gezondheidsspecialist Luc Goutry aan het woord

Vanuit mijn jarenlang parlementair engagement in de gezondheidszorg vind ik het noodzakelijk en mijn morele plicht om de problemen van een menswaardige, doelmatige en verantwoorde geneeskunde bespreekbaar te maken. Iedereen, zowel jong als oud, heeft er mee te maken. Lees meer…

Column datum: donderdag 8 april 2010 reacties: 5 mensen: Luc Goutry thema's: Gezondheidszorg

Vlaanderen in Actie: Kris Peeters en Koen Van den Heuvel doen hun ambities uit de doeken

Vlaanderen in Actie (ViA) is een ambitieus project van de Vlaamse regering dat Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van de Europese regio’s wil leiden. Lees meer…

Nood aan een actieplan wetenschap en techniek

België kampt met een structureel tekort aan ingenieurs. Dit jaar geraken 2.500 ingenieursfuncties niet ingevuld, zo bleek onlangs uit de ingenieursbarometer van USG Innotiv. Ook voor andere Wetenschap- en techniekberoepen blijft het moeilijk om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden, en dreigen de tekorten een ernstige rem te worden op de economische groei. Lees meer…

Opinie datum: vrijdag 26 maart 2010 reacties: 2 mensen: Koen Van den Heuvel thema's: Onderwijs

Open brief aan de VRT: Is er een Lichtpunt voor Braambos?

Het succes van de televisiereeks “In Godsnaam” van Annemie Struyf geeft aan dat heel wat kijkers geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke programma’s. Maar is er - buiten deze opmerkelijke reeks die onlangs afliep - ruimte voor levensbeschouwing of zingeving op televisie? Lees meer…

No talent left behind

Wanneer ik deze column instuur, begint de finale ijshockey op de Winterspelen. Thuisploeg Canada neemt het op tegen de VS. In aanloop naar deze droomfinale maakt Nike reclame met de Canadese ploeg onder de slogan, ‘Toeval is de eerste die we uitschakelen’. Lees meer…

Column datum: vrijdag 19 maart 2010 reacties: 0 mensen: Peter Van Rompuy

Allochtoon, man of laaggeschoold: is er plaats in de zorg?

Rusthuizen zoeken personeel. Of beter, smeken bijna om personeel. Bij uitbreiding zoeken vandaag heel wat zorginstellingen vandaag de dag personeel. (Een deel van) de zorgsector kampt met een imagoprobleem: jongeren kiezen niet voor een studie in de zorgsector, mannen al helemaal niet. Creatieve oplossingen en een open geest zullen nodig zijn om het personeelstekort in de (rusthuis)sector het hoofd te bieden. Zowel de sector als de politiek zal hierin een verantwoordelijkheid moeten nemen. Elk op zijn terrein. Steeds vanuit de bekommernis de kwetsbare zorgbehoevende zo kwalitatief mogelijk op te vangen. Ik geef alvast enkele voorzetten. Lees meer…

Opinie datum: dinsdag 9 maart 2010 reacties: 3 mensen: Sonja Claes thema's: Welzijn, Zorg en Armoede

Annick Vercauteren

Nog net van job veranderen voor je 50ste verjaardag? Dat deed Annick Vercauteren, 27 jaar gehuwd en moeder van twee twintigers, op 1 januari van dit jaar na 7 jaar als communicatieverantwoordelijke in het OCMW van Sint-Gillis-Waas. Sommigen verklaarden haar voor gek, anderen hadden dit wel verwacht. De kans om voltijds voor de partij te kunnen werken in de eigen regio, kon niet zomaar voorbij gegaan worden. Wie zei er onlangs ook weer op de viering van 20 jaar emancipatieraad in Sint-Niklaas dat vrouwen niet te snel mogen opgeven? Nu heeft ze het razend druk met de bovenlokale bestuursverkiezingen, maar maakt ze toch even tijd om haar dagelijkse belevenissen neer te schrijven. Lees meer…

Zeven op Zeven datum: maandag 8 maart 2010 reacties: 1 mensen: Rik Torfs

Het idee van een Europees Schuldagentschap

De jongste spanningen op de markt van overheidsobligaties in euro wijzen op de problemen waarmee een muntunie zonder gemeenschappelijke economische regering kampt. Verschillen in concurrentiekracht leiden tot interne onevenwichten en doen de financiële markten twijfelen aan de solvabiliteit van bepaalde landen. Daar een werkelijke economische regering niet haalbaar bleek bij de start van de eurozone was het Stabiliteits- en Groeipact de voorlopige oplossing. Ik stel voor een stap verder te gaan en een gemeenschappelijke schatkist voor de eurozone of een Europees Schuldagentschap (ESA) op te starten. Lees meer…

Opinie datum: vrijdag 5 maart 2010 reacties: 2 mensen: Yves Leterme thema's: Europa, Budget en Fiscaliteit

Gemeenschapscentra: krijgen vrijwilligers nog ademruimte?

Deze week is het “de week van de vrijwilliger”. De laatste jaren heeft ongeveer alles en iedereen wel zijn eigen dag of week gekregen. Bij de vrijwilligers is dit zeker verdiend. Ze vormen immers een aparte en opmerkelijke categorie. Wie zet zich in deze tijden van alles verslindende commercialisering, waarbij alles in euro’s vertaald moet kunnen worden, nog belangeloos in voor de ander of voor een ideaal? Zonder geld te willen, kosteloos – gratis ? Lees meer…

Opinie datum: dinsdag 2 maart 2010 mensen: Paul Delva, Brigitte De Pauw thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be