Direct naar de inhoud

Actua

Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het 15de rapport “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaams Parlement voorgesteld. Voor het eerst sinds 2004 blijkt ruim de helft van de autosnelwegen in goede tot uitstekende staat te zijn. Deze categorie stijgt van 46,7% naar 53,1%. Twee strenge winters hebben er wel voor gezorgd dat het aantal autosnelwegen dat een onmiddellijke ingreep vraagt, toeneemt van 11,3% naar 14,1%. Er ligt voor de komende jaren nog veel werk op de plank. De gewestwegen vertonen een soortgelijke tendens. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Een stadskok voor Brussel!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om in 2012 de schijnwerpers te richten op de gastronomie, in de vorm van een themajaar onder de naam Brusselicious. "Schitterend idee" zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), “maar het mag geen eenmalig en vrijblijvend project worden.” Ze pleit daarom voor de aanstelling van een Brusselse stadskok. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets beleidsniveau: Brussels

Verplichting Brusselse vervoersplannen bij evenementen wacht op uitvoeringsbesluiten

Deze middag interpelleerde Brigitte De Pauw Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) over het promoten van het openbaar vervoer bij grootschalige evene­menten. De Pauw: “De verkeersdruk in ons gewest is hoog en daaraan wil de regering terecht iets doen. De ambitieuze doelstelling van -20% personenwagenverkeer tegen 2018, zoals gestipuleerd in het Iris 2-plan, lijkt enkel haalbaar als er een breed palet van maatregelen – groot en klein – genomen wordt.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw , Brigitte Grouwels thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Brussels

Brusselse CD&V fractie vraagt dringend begrotingscontrole

De legislatuur is reeds halfweg. De Brusselse CD&V fractie heeft daarom deze namiddag samen gezeten voor een evaluatiemoment, waarin zij heeft zich heeft beraad over het geleverde regeringswerk. De Brusselse CD&V fractie wil na afloop hiervan haar bezorgdheid over de financiële en economische crisis en de impact hiervan op de werking en de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overbrengen. Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Walter Vandenbossche, Brigitte De Pauw , Bianca Debaets thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Brussels

Strengere wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van haar dat de steun kreeg van verschillende partijen. “Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten en een streng maar humaan migratiebeleid kunnen voeren.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Milieuvergunning voor drie windturbines in Avelgem

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning toegekend voor de realisatie van een windturbinepark van drie windturbines bij IVC nv in Avelgem (West-Vlaanderen). Het bedrijf produceert vinylvloerbedekking. Lees meer…

datum: maandag 9 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Belangrijke werken gepland in kader van kustveiligheid en maritieme toegankelijkheid

Aan de kust zijn er de volgende maanden tal van werken gepland in het kader van de afweer tegen het geweld van de zee. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bekend gemaakt in Wenduine (De Haan). De minister was daar op bezoek omdat in Wenduine het grootste project op stapel staat. Het gaat om de verbreding van het strand. Voor 2012 voorziet Vlaams minister Crevits in totaal in een budget van om en bij de 30 miljoen euro voor het veilig en aantrekkelijk maken van de Vlaamse kust. Minister Crevits maakte tegelijkertijd bekend dat de Tijdelijke Handelsvennootschap ‘Noordzee en Kust’ de volgende vijf jaar de nodige onderhoudsbaggerwerken voor de Noordzee en de havens van Zeebrugge en Oostende zal uitvoeren. Een contract met een waarde van 358 miljoen euro. Lees meer…

datum: maandag 9 januari 2012 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits beleidsniveau: Vlaams

Minister Crevits wil het behoud van een kwaliteitsvol en efficiënt openbaar vervoer

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag een eerste bespreking gehouden met Roger Kesteloot, Directeur-Generaal van De Lijn. De begroting voor 2012 en de stijging van de kostendekkingsgraad kwamen daarbij aan bod. Minister Crevits wil het behoud van een kwaliteitsvol en efficiënt openbaar vervoer in Vlaanderen en ze roept op tot een sereen debat. Lees meer…

datum: vrijdag 6 januari 2012 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit

Cannabisgebruik dubbel zo hoog in Brussel

Het cannabisgebruik ligt in Brussel nagenoeg dubbel zo hoog als het percentage dat wordt opgetekend voor de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij voormalig minister Jean-Luc Vanraes en minister Benoît Cerexhe, binnen de GGC bevoegd voor Gezondheidszorg. 9% van de Brusselse respondenten(15-64 jaar) gaven aan over een tijdspanne van 12 maanden cannabis te hebben gebruikt, tegenover 5% in de rest van het land. Lees meer…

datum: woensdag 4 januari 2012 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets beleidsniveau: Brussels

Vlaams minister-president Peeters keurt tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goed

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake duurzame bemesting goedgekeurd. De totale steun voor deze projecten bedraagt 1 miljoen euro. De projecten kaderen in de flankerende maatregelen van minister-president Peeters ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren om te voldoen aan de strengere bemestingsnormen van het nieuwe mestactieplan. Lees meer…

datum: dinsdag 3 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be