Direct naar de inhoud

Actua

Vlaamse regering zet in op open ruimte in Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse regering gaf minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de opdracht om een uitvoeringsgericht voorstel voor de open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel uit te werken. In samenspraak met Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, bracht ze dit voorstel naar de Vlaamse regering, waar het werd goedgekeurd. Lees meer…

datum: maandag 26 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege, Kris Peeters beleidsniveau: Vlaams

Brusselse ministerraad legt kader vast voor inplanting sorteercentrum bpost in het noorden van Brussel

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, en Benoit Cerexhe (cdH), Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, heeft de Brusselse ministerraad vandaag het kader vastgelegd voor de verdere besprekingen met bpost over de komst van een pakjessorteercentrum in het noorden van Brussel. De Brusselse regering gaat akkoord met de inplanting van een sorteercentrum op de sites Carcoke en Galilei (eigendom van de GOMB). Voorwaarde is wel dat op de voormalige site van Carcoke een strook van 80 meter diep (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Garanderen van vervoersmogelijkheden voor mindermobielen : 2 proefprojecten in Vlaams-Brabant en Antwerpen

Op voorstel van minister Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering twee proefprojecten voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit goed. Minister Hilde Crevits werkt aan één aanspreekpunt voor de transportmogelijkheden voor mindermobielen. Meestal gaat het om personen met een beperking, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen. Er zijn verschillende vervoersaanbieders, zoals de Minder Mobielen Centrales (MMC's), Diensten Aangepast Vervoer (DAV), Belbuscentrale van De Lijn, gespecialiseerde taxibedrijven… Omdat het aanbod momenteel versnipperd en niet gebiedsdekkend is, heeft minister Crevits beslist om twee proefprojecten op te starten in Vlaams-Brabant en de provincie Antwerpen. Ze vindt het belangrijk dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Oprichting van een ‘Grondenbank Gentse Kanaalzone’ voor de realisatie van natuurdoelstellingen

Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits en Vlaams minister Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag de oprichting van een ‘Grondenbank Gentse Kanaalzone’ goed. Ter compensatie van de natuurgebieden die verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen door de havenontwikkeling moeten natuurkerngebieden ingericht worden. Ook zullen groenschermen en bufferzones worden aangelegd aan de rand van het havengebied. De noodzakelijke grondverwerving heeft een ernstige impact op de landbouw. Daarom is een flankerend landbouwbeleid met gepaste stimuli en financiële toeslagen voorzien. Eén van de flankerende maatregelen is de oprichting van een grondenbank voor de Gentse Kanaalzone. Daarnaast wordt een landbouweffectenrapport (LER) opgemaakt om bij de keuze van de natuurgebieden maximaal rekening te kunnen houden met de landbouwactiviteiten. De getroffen landbouwers worden ook persoonlijk begeleid door een bemiddelaar van de Vlaams overheid. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits, Joke Schauvliege

Paul Delva: “Syntra Brussel : zekerheid over Brusselnorm tot 2015

Onlangs rezen belangrijke vraagtekens over de toekomstkansen van Syntra Brussel. Na parlementaire vragen van Paul Delva (CD&V) en Yamila Idrissi (Sp.a) aan de Vlaamse Minister voor Werk Philippe Muyters klaart de mist op. De Brusselnorm, een belangrijke factor in de financiering van Syntra Brussel, wordt minstens tot 2015 gewaarborgd. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Paul Delva thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Regeling voor geluidsnormen muziekactiviteiten

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten voor de tweede maal principieel goed. Minister Schauvliege: “We behouden de drie categorieën en de maximale geluidsnormen, en hebben op basis van adviezen en overlegmomenten aan het Besluit van 15 juli 2011 een beperkt aantal wijzigingen aangebracht. Het evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade blijft behouden. Bovendien voeren we een sterke administratieve vereenvoudiging door voor cafés, jeugdhuizen, muziekclubs, enz.” Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse minister Vandeurzen versterkt de Bijzondere Jeugdzorg

Het aanbod van de bijzondere jeugdzorg, met name thuisbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen, breidt uit met 232 nieuwe plaatsen. Dat besliste Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

“In totaal kunnen 22 organisaties, gespreid over Vlaanderen en Brussel, vanaf 1 januari 2012 nieuwe begeleidingsmogelijkheden voor jongeren en hun gezinnen aanbieden. Zo stijgt de capaciteit met 64 kortdurende trajecten voor jongeren die zelfstandig gaan wonen en dus een eerste stap zetten naar autonomie”, zegt minister Vandeurzen. “Ook stijgt het aantal plaatsen thuisbegeleiding met 64”, vertelt de minister, “waardoor het snel inzetten van intensieve begeleiding aan huis verder wordt gestimuleerd”.

Daarnaast kunnen 9 organisaties hun bestaande aanbod reorganiseren naar meer vraaggestuurde en multifunctionele hulpverlening. Het gaat om voorzieningen die tot nu toe enkel of vooral residentiële hulp boden, en vanaf 2012 ook meer begeleiding in het gezin zelf kunnen geven. Hierdoor worden 104 extra plaatsen gecreëerd.

Deze initiatieven verlagen de druk op het residentiële aanbod en bieden meer mogelijkheden om gezinnen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te begeleiden. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

18 steden en gemeenten genomineerd voor Fietsgemeente 2012

18 steden en gemeenten in Vlaanderen dingen mee naar de titel Fietsstad/Fietsgemeente 2012. Een deskundige jury heeft de genomineerden zorgvuldig geselecteerd. Maar liefst 71 steden en gemeenten schreven zich in voor de eerste editie van deze wedstrijd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil met het initiatief steden en gemeenten aansporen om een goed lokaal fietsbeleid te voeren. In juni 2012 maakt minister Crevits de winnaars bekend. Lees meer…

datum: woensdag 21 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Vlaanderen investeert 200 miljoen in nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering het Optimalisatieprogramma 2013-2017 goed voor de aanleg van bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Voor 2013 gaat het om een bedrag van 200 miljoen euro: 100 miljoen voor nieuwe projecten voor de gewestelijke infrastructuur en 100 miljoen voor de overname van gemeentelijke projecten. In totaal gaat het om 166 projecten. Lees meer…

datum: woensdag 21 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

AMORAS: een toekomstgerichte oplossing voor het slib uit de Antwerpse haven

Jaarlijks 30.000 vrachtwagenritten uitgespaard! Vandaag nam Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits door middel van een druk op de knop de AMORAS-installatie in gebruik. Het AMORAS-project biedt een permanente en duurzame oplossing voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de Antwerpse haven. Dat gebeurt door een uniek slibverwerkingssysteem met een waterzuiveringsinstallatie, waarbij de verschillende fracties maximaal hergebruikt worden. Doordat de baggerspecie via een pijpleiding en de restfractie via transportbanden verloopt, komt er geen transport over de weg aan te pas. Op die manier worden er zo jaarlijks 30.000 vrachtwagenritten vermeden. Na 15 jaar zou het de bedoeling zijn dat de havenbodem stilaan definitief gesaneerd is en dat jaar na jaar ook de waterkwaliteit van de Antwerpse dokken verbetert. Lees meer…

datum: dinsdag 20 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be