Direct naar de inhoud

Actua

7 miljoen euro voor projecten ‘Fabriek van de Toekomst’

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams Minister voor Economie, voorziet de Vlaamse regering een projectoproep en 7 miljoen euro om de transformatie naar de ‘Fabriek van de Toekomst’ te stimuleren. Dit is een concrete uitvoering van acties uit het witboek Nieuw Industrieel Beleid. De projectoproep wenst projecten van sectoren en bedrijfsgroeperingen mogelijk te maken om hen zo te laten evolueren naar nieuwe productiemodellen met meer aandacht voor duurzaamheid, innovatie en samenwerking. De transformatie van de industrie is één van de belangrijkste uitdagingen in het kader van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020. Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Innovatie beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse Missie naar Libië

Vlaanderen zich ten volle bewust is van de grote uitdagingen die zich stellen in het land en dat Vlaanderen bijstand wil verlenen bij de wederopbouw. Hij zal er eerste contacten leggen met het nieuwe bewind om te peilen naar de belangrijkste behoeften bij de wederopbouw, en de steun van Vlaanderen aan te bieden.

Lees meer…

datum: vrijdag 16 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters

Nahima Lanjri wint Onderhandelingsdictee

Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri (CD&V) heeft woensdagmiddag het Groot Dictee der Onderhandelingstaal gewonnen. Het dictee was een organisatie van radio 1 en werd geschreven door hoofdredacteur van het NRC, Peter Vandermeersch. Lees meer…

datum: woensdag 14 december 2011 reacties: 1 mensen: Nahima Lanjri

Adoptie? U krijgt meer respect!

De interlandelijke adoptie heeft te kampen met groeiende wachttijden. In 2009 waren er 592 kandidaat-adoptieouders tegenover 244 adopties. De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Kandidaat-adoptieouders zien de adoptie van een kind uit het buitenland dan ook meer en meer als een zeer moeizame tot onmogelijke opdracht, zowel op emotioneel als financieel vlak. In het belang van de kinderen en de kandidaat-adoptieouders moet de procedure daarom professioneler en transparanter. De meerderheidspartijen dienden onder impuls van Tom Dehaene en Tinne Rombouts een nieuw voorstel van decreet in. Vandaag werd dit decreet omstandig besproken en goedgekeurd in de commissie welzijn. Lees meer…

datum: woensdag 14 december 2011 reacties: 1 mensen: Tom Dehaene, Tinne Rombouts, Vera Jans thema's: Gezin beleidsniveau: Vlaams

Kerk neemt morele verantwoordelijkheid, en de anderen ?

“De Kerk heeft haar verantwoordelijkheid genomen, maar wat nu met de andere slachtoffers in gezagsrelaties?” Raf Terwingen, CD&V fractievoorzitter in de Kamer, reageert zeer tevreden op het akkoord dat met de Katholieke Kerk kon bereikt worden over de arbitrageformule voor slachtoffers van seksueel misbruik. Daarmee komt de Kerk tegemoet aan het voorstel van de Commissie Seksueel Misbruik en neemt zij haar morele verantwoordelijkheid. Maar hij wil dat het Parlement deze arbitrage ook aanbiedt aan sportclubs, scholen, jeugdbewegingen en andere verenigingen waar binnen een gezagsrelatie seksueel misbruik gepleegd wordt. Deze organisaties krijgen daarmee de mogelijkheid slachtoffers moreel en financieel te compenseren. Lees meer…

datum: woensdag 14 december 2011 mensen: Raf Terwingen beleidsniveau: Federaal

Conventie ondertekend om passagiersterminal te bouwen te Brussel

Vandaag hebben Benoît Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, Christian Ceux, Brussels schepen voor stedenbouw en Philippe Close, Brussels schepen voor toerisme, de conventie ondertekend om in de voorhaven van Brussel een passagiersterminal te bouwen. Deze conventie regelt de modaliteiten om dit project te verwezenlijken en richt tegelijk een begeleidingscomité op waarin belanghebbende partijen verenigd zijn. Lees meer…

datum: dinsdag 13 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Flanders Inspires | Flanders Care

Deze week, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 december, nemen zes internationale ‘opinion and decision makers’ deel aan het gastenprogramma “Flanders’ Care: Focus on Innovation and Entrepeneurship in Health Care in Flanders”. Dit 5-daags programma maakt deel uit van het Flanders International Visitors Programme dat buitenlandse gasten met een intensief gastenprogramma de kans biedt om kennis te maken met Vlaanderen. Deze week is het thema Flanders’ Care, dat deel uitmaakt van Vlaanderen in Actie, en wil investeren in een innovatieve gezondheidszorg. Vlaams minister-president Kris Peeters gaf gisteren het startschot voor het gastenprogramma van deze week. Lees meer…

datum: dinsdag 13 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Gezondheidszorg, Innovatie beleidsniveau: Vlaams

2011 is een Copernicaanse omwenteling voor Europa

"De maatregelen die op de voorbije top zijn goedgekeurd, zijn een goede aanvulling op alle eerder gemaakte afspraken, zoals het sixpack. Wat we afgelopen jaar hebben bereikt op vlak van budgettaire discipline en integratie is zo verregaand dat we gerust van een Copernicaanse omwenteling kunnen spreken." Dit zei Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) tegen Raadsvoorzitter Herman van Rompuy in het debat in het Europees Parlement over de voorbije Eurotop. Op de top werd afgesproken dat er een nieuw intergouvernementeel Verdrag ('fiscal compact') komt en dat nieuwe regels voor begrotingscontrole in de eurolanden worden ingevoerd. Lees meer…

datum: dinsdag 13 december 2011 reacties: 1 mensen: Marianne Thyssen beleidsniveau: Europees

140 km snelwegen aanpakken op 14 grote werven in 2012

Vandaag heeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 14 grootste geplande werven op autosnelwegen in 2012 voorgesteld. Hierin wordt bijna 74 miljoen euro geïnvesteerd en 137,8 km snelweg aangepakt. Het zwaartepunt ligt dit jaar in Oost-Vlaanderen, met 5 werven. De 14 werven zullen zorgen voor hinder. Door tijdige en goede communicatie, goede coördinatie en overleg met de partners van het minder hinder protocol wordt de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. Lees meer…

datum: maandag 12 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Ongekwalificeerde uitstroom secundair onderwijs te hoog

In antwoord op zijn vraag over “ongekwalificeerde uitstroom secundair onderwijs” vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dat gemiddeld 12% van de leerlingen het secundair onderwijs verlaat zonder diploma of getuigschrift. Cijfers van het Steunpunt Studie-en Schoolloopbanen over 2009 wijzen uit dat het daarbij ging om 9,2% van de meisjes en niet minder dan 14,7 van de jongens. Lees meer…

datum: maandag 12 december 2011 reacties: 0 mensen: Jos De Meyer thema's: Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be