Direct naar de inhoud

Actua

Raf Terwingen leidt de nieuwe CD&V-ploeg in de Kamer

Vandaag werd Raf Terwingen door de CD&V kamerfractie verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Servais Verherstraeten op die staatssecretaris voor staatshervorming geworden is in de regering Di Rupo I.

Raf Terwingen woont in Maasmechelen, is gehuwd en vader. Hij is volksvertegenwoordiger sinds 28 juni 2007 en advocaat. Lees meer…

datum: woensdag 7 december 2011 reacties: 2 mensen: Bercy Slegers beleidsniveau: Federaal

Dirk Claes fractieleider CD&V Senaat

De CD&V-senatoren hebben zopas unaniem Dirk Claes aangeduid als hun nieuwe fractieleider. Hij volgt Rik Torfs op die het fractievoorzitterschap waarnam toen Sabine de Bethune tot senaatsvoorzitster werd verkozen bij het begin van het parlementaire jaar in afwachting van het aantreden van een nieuwe regering. Nu de nieuwe regering de eed heeft afgelegd en het senaatsvoorzitsterschap van Sabine de Bethune werd bevestigd, hebben de CD&V-senatoren meteen ook Dirk Claes als hun definitieve fractievoorzitter aangeduid. Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 reacties: 0 mensen: Dirk Claes beleidsniveau: Federaal

Deze CD&V-regeringsleden willen de toekomst op orde zetten

Nadat het regeerakkoord in de diverse deelnamecongressen werd goedgekeurd werd gisteravond de regering Di Rupo gevormd. Onze CD&V Ministers & Staatssecretarissen willen in deze regering werken om de toekomst op orde te zetten. Je kan hier ook kennismaken met de volledige nieuwe regeringsploeg Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 mensen: Bercy Slegers

Vlaanderen en Vietnam versterken de banden op het vlak van transportinfrastructuur

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vanochtend de Vietnamese Minister van Transport Dinh La Thành ontvangen. Vlaanderen en Vietnam wisselen al jarenlang ervaringen uit in de transportsector. In 1995 werd het eerste vriendschapsverdrag afgesloten. Sindsdien steunt Vlaanderen elk jaar een aantal projecten om de kennis die hier voorhanden is te delen. Sinds 1995 investeerde Vlaanderen ongeveer 275.000 euro in de opleiding van experten via Antwerp-Flanders Port Training Center en ITMMA (Institute for Transport and Maritime Management Antwerp). Daarnaast werd ook de uitbouw van de haven- en binnenvaartactiviteiten in Vietnam ondersteund via horizontale ontwikkelingssamenwerking. Zo werd in 11 jaar tijd ongeveer 860.000 euro geïnvesteerd. Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege keurt dossier voor restauratie Lam Gods goed

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde vandaag het voorstel van de kerkfabriek van de Gentse Sint-Baafskathedraal tot restauratie van het Lam Gods goed. Dat gebeurde na gunstig advies van de Topstukkenraad. De restauratiecampagne zal vijf jaar duren en vangt aan in het najaar 2012. De kosten worden geraamd op 1,4 miljoen euro. De restauratie wordt voor 80% betoelaagd door de Vlaamse overheid. Minister van Cultuur Joke Schauvliege en viceminister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, nemen elk de helft hiervan voor hun rekening. Minister Schauvliege maakt de nodige middelen vrij via het Topstukkenfonds, terwijl minister Bourgeois in de begroting 2012 onroerend erfgoed al 500.000 opzijgezet heeft. Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Werken aan Noord-Zuid Kempen officieel gestart

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en Vlaams minister-president Kris Peeters hebben samen met de Kempense burgemeesters het officiële startschot gegeven voor de aanleg van de Noord-Zuid Kempen. De voorbereidende werkzaamheden zijn al een aantal maanden aan de gang. Vandaag start tegelijkertijd de eigenlijke bouw van de twee deelprojecten. In Geel-West wordt begonnen met de grondwerken, daar waar de op- en afritten van de E313 en de aanliggende kruispunten gebundeld worden in twee grote rotondes. In Kasterlee gaan de werken aan N19g, de nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee, van start. Lees meer…

datum: maandag 5 december 2011 reacties: 0 mensen: Hilde Crevits, Kris Peeters thema's: Mobiliteit beleidsniveau: Vlaams

Slottoespraak CD&V Algemeen Voorzitter - Regeringsdeelnamecongres - 4 december 2011

Het congres stemde massaal "Ja" voor het regeerakkoord. Daarna sprak voorzitter Wouter Beke de talrijke aanwezigen toe. Lees hier zijn volledige toespraak. Lees meer…

datum: zondag 4 december 2011 reacties: 7 mensen: Wouter Beke dossier: de federale onderhandelingen beleidsniveau: Federaal

Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de social-/non profit is ondertekend

Op 23 september 2011 bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over het ontwerp van vierde interprofessioneel akkoord voor de social- / non-profit voor de periode 2011-2015. Na raadpleging van de instanties langs werkgevers- en werknemerszijde, werd het akkoord vandaag, op 2 december 2011, ondertekend. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen, Kris Peeters beleidsniveau: Vlaams

Nieuwe gevangenis in Wilrijk

De Ministerraad heeft vandaag zijn principiële goedkeuring gegeven voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Wilrijk waar momenteel de federale politie gehuisvest is (Boomsesteenweg 180). Dit is wederom een verwezenlijking in de uitvoering van het Masterplan van minister van justitie Stefaan De Clerck. Deze strafinrichting komt ter vervanging van de onaangepaste gevangenis in de Begijnenstraat. Om dit project te realiseren moet snel een andere oplossing gezocht worden voor de diensten van de federale politie. De Regie der Gebouwen heeft van de Ministerraad de opdracht gekregen om de procedure op te starten. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 2 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Nieuw gebouw Espero in Haren feestelijk ingehuldigd

In aanwezigheid van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, is vandaag het fonkelnieuwe gebouw van Espero in Haren (Brussel-Stad) geopend. Espero is een centrum dat intensieve ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar met ernstige en chronische gedrags- of emotionele problemen. Het centrum richt zich naar gezinnen uit Brussel en uit de regio Halle-Vilvoorde. Het is één van de zeven centra in Vlaanderen die erkend zijn als observatie- en behandelingscentrum. Met zijn 20 plaatsen bereikt Espero jaarlijks ongeveer 35 gezinnen. Grond en nieuwbouw samen hebben in totaal ongeveer 2,2 miljoen euro gekost, waarvan de helft van de VGC komt. Voorheen was Espero gehuisvest in een tijdelijk huurpand in het Vlaams-Brabantse Opwijk. Overigens viert Espero in 2011 tweemaal feest, want de vzw bestaat net dit jaar 5 jaar. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte Grouwels beleidsniveau: Brussels

Ampersand

Ledenblad van CD&V

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be