Direct naar de inhoud

Dossier: 2010, het jaar van de economie

2010, het jaar van de economie

In 2010 lijkt het economische tij te zullen keren, maar we mogen niet te vroeg juichen. De economie trekt weer aan, sneller dan verwacht. Dat is een meevaller, ook voor de begroting. Maar ook al is de recessie misschien voorbij, de crisis is dat zeker niet. We zullen dat helaas merken in een verdere toename van de werkloosheid.

Actua rond 2010, het jaar van de economie

100 keer minder afval en 1000 keer minder straling

België en Zuid-Korea gaan samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe technologie voor een beter afvalbeheer van kerncentrales. Eerste minister Yves Leterme en de directie van het SCK in Mol hebben in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel het Myrrha-onderzoeksproject voor kernreactoren van de vierde generatie voorgesteld aan de Zuid-Koreaanse regering en aan enkele topindustriëlen. Deze kernreactoren zouden tot 100 keer minder afval moeten produceren en dit afval zou tot 1.000 keer minder lang stralingen afgeven. Het Myrrha-project speelt in het onderzoek naar die doelstellingen een cruciale rol. Lees meer…

Constructieve sfeer leidt tot duidelijke afspraken

De federale regering heeft vandaag overlegd met de sociale partners over de sociaal-economische dossiers en over de wijze waarop tijdens de komende weken en maanden het sociaal-economisch beleid zal worden verdiept en versterkt. De vergadering is in een constructieve sfeer verlopen en heeft geleid tot een aantal duidelijke afspraken. Lees meer…

datum: maandag 8 maart 2010 reacties: 0 mensen: Yves Leterme dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Werk, Werkgelegenheid beleidsniveau: Federaal

Strategische Investerings- en Opleidingssteun

Op initiatief van minister-president Kris Peeters, heeft de Vlaamse regering in totaal 4.995.271 euro steun toegekend in het kader van het systeem “strategische investerings- en opleidingssteun”. De steun heeft betrekking op 12.860.000 euro investeringen en 18.562.000 euro opleidingen. Lees meer…

datum: vrijdag 26 februari 2010 reacties: 0 mensen: Kris Peeters dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Budget en Fiscaliteit, Innovatie beleidsniveau: Vlaams

Uitbreiding van de Winwinlening moet de Vlaamse economie een boost geven

Op initiatief van minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag de decreetwijziging betreffende de winwinlening goedgekeurd. In het licht van de economische crisis en de daarmee samenhangende verstrakking van het kredietbeleid wil Vlaams minister-president Kris Peeters het aanboren van alternatieve financieringsbronnen voor kmo’s aanmoedigen. Lees meer…

datum: vrijdag 26 februari 2010 reacties: 1 mensen: Kris Peeters dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Budget en Fiscaliteit, Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Hoezo geblokkeerd?

De Wetstraat en de media blijven veel te vaak en veel te makkelijk steken in clichébeelden, waar ze dan zelf niet meer van af raken. Neem nu het imago van de federale regering. Nog al te vaak wordt de indruk gewekt dat die geblokkeerd is, geen initiatieven neemt, geen knopen doorhakt. Dat beeld is gebaseerd op de moeilijke maanden in 2007 en 2008, maar het strookt allerminst met de realiteit anno 2010. Lees meer…

Column datum: vrijdag 19 februari 2010 reacties: 3 mensen: Marianne Thyssen

Groei GSK Biologicals bevestigt België als farma-koploper

Eerste Minister Yves Leterme verheugt zich over de ingebruikname van het nieuwe gebouw van GSK Biologicals in Waver. Hij ziet daarin het bewijs dat ons land meer dan ooit één van de koplopers is in die sector. Lees meer…

datum: vrijdag 12 februari 2010 reacties: 0 mensen: Yves Leterme dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Innovatie, Werkgelegenheid beleidsniveau: Federaal

Staten-Generaal van de industrie

In 30 jaar tijd is de industriële werkgelegenheid sterk gedaald, in Vlaanderen zelfs gehalveerd. Zonder gewijzigd beleid, zal deze trend zonder meer worden doorgezet. Zonder gewijzigd beleid zullen we ook het hoofd niet kunnen bieden aan de internationale concurrentie. De mondialisering verplicht ons om gericht en versneld het industrieel weefsel te vernieuwen om het welzijn te vrijwaren. Dit besef situeert zich niet alleen binnen Vlaanderen maar maakt ook onderdeel uit van economische en politieke discussies in Europa. Vlaanderen wil zich positioneren als voorloper, als trekker van die vernieuwing, zeker gezien het nakende Europees Voorzitterschap in de tweede helft van 2010. Lees meer…

datum: zaterdag 6 februari 2010 reacties: 0 mensen: Kris Peeters dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Innovatie, Werk, Werkgelegenheid

Nieuwe Japanse bedrijven

In een toespraak dinsdagmiddag tot de Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van koophandel zei Eerste Minister Yves Leterme te hopen dat nieuwe Japanse bedrijven in ons land zullen investeren. Uit een vergelijkende studie is immers gebleken dat België als het meest ‘geglobaliseerde’ land ter wereld een zeer investeringsvriendelijk land is. De premier sprak ook zijn waardering uit voor de aanwezigheid van 220 Japanse bedrijven die in België meer dan 25.000 banen hebben geschapen en 2,2 miljard dollar investeerden in 2008, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Lees meer…

datum: dinsdag 2 februari 2010 reacties: 0 mensen: Yves Leterme dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Werkgelegenheid beleidsniveau: Federaal

Investeringsprojecten in Vlaanderen moeten een stuk sneller

Investeringsprojecten in Vlaanderen gaan heel vaak samen met ellenlange procedures. Zowel grote als kleine investeringsprojecten ondervinden enorme vertragingen en lopen vast op administratieve formaliteiten. Dergelijke projecten kunnen de heropleving van de economie nochtans stimuleren. Aanpassingen aan de regelgeving dringen zich dan ook op met slechts één doel: de doorlooptijd van de procedures voor investeringsprojecten gevoelig verminderen. Volgens Vlaams parlementslid Dirk de Kort moet de realisatie van dergelijke projecten een stuk sneller kunnen. Onder zijn impuls richtte het Vlaams parlement een ad hoc-commissie op die deze aanpassingen moet voorbereiden. Lees meer…

Analyse datum: vrijdag 29 januari 2010 reacties: 1 mensen: Dirk de Kort thema's: Werkgelegenheid, Overheid, Mobiliteit

Ons antwoord aan de werkgevers en werknemers: We hebben u begrepen, 2010 wordt het jaar van de economie.

Op 25 januari lanceerden de representatieve ondernemers- en werkgeversorganisaties een campagne “laat ons ondernemen”. Vrijdag 29 januari organiseren de werknemersorganisaties een mars voor werk. CD&V heeft deze signalen goed begrepen. Daarom riep Marianne Thyssen in haar nieuwjaarstoespraak 2010 uit tot “het jaar van de economie”. Lees meer…

datum: maandag 25 januari 2010 reacties: 0 mensen: Marianne Thyssen dossier: 2010, het jaar van de economie thema's: Werkgelegenheid

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be