Direct naar de inhoud

Dossier: Veiligheid in Brussel

Veiligheid in Brussel

 Vooral de Nederlandstalige kranten staan er de laatste dagen bol van: Brussel heeft een veiligheidsprobleem. Dit gaat van kleine criminaliteit, zoals handtassendiefstal, tot grote criminaliteit, zoals recentelijk het neerknallen van politiemannen. Allerlei oorzaken liggen hier aan de grondslag: de grootstad met een gebrek aan sociale controle, sociaal-economische verpaupering, justitie en politie die niet kort genoeg op de bal kunnen spelen, jeugdinstellingen die vol zitten en noem maar op. De laatste jaren is dit geweld alleen maar geëscaleerd en alsmaar driester geworden. Steeds meer mensen worden hiermee geconfronteerd en beslissen Brussel te verlaten.

Actua rond Veiligheid in Brussel

Brusselse spoorwegpolitie kampt met grote problemen

De Brusselse spoorwegpolitie (SPC Metro, SPC Centrum - Spoorwegen BHV, SPC Eurostar) staat in voor de veiligheid in het metro- en spoorwegnetwerk in Brussel. De diensten kampen met grote problemen en een belangrijk personeelstekort. CD&V-senator Dirk Claes eist oplossingen en stelt concrete maatregelen voor. Lees meer…

datum: woensdag 21 april 2010 reacties: 2 mensen: Dirk Claes, Tony Van Parys dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Mobiliteit, Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Interministeriële conferentie inzake veiligheid- en handhavingsbeleid van start

Op 22 februari heeft de nieuwe Interministeriële conferentie inzake veiligheid- en handhavingsbeleid voor de eerste maal vergaderd. Onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie en in aanwezigheid van de Eerste Minister, hebben Ministers van alle deelgebieden samen gezeten om de verdere werkzaamheden van de Conferentie gestalte te geven. Lees meer…

datum: dinsdag 23 februari 2010 reacties: 0 mensen: Stefaan De Clerck, Yves Leterme dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

617 Brusselse leerplichtige jongeren in geen enkele school ingeschreven

De uitdagingen in het Brussels onderwijs zijn torenhoog. Bij aanvang van het schooljaar 2008-2009 telde het Brussels gewest 6 . 511 jongeren die noch in een Nederlandstalige noch in een Franstalige school waren ingeschreven. Na een aanmaning schreven de meeste jongeren zich echter in. Toch zijn er nog altijd 617 leerplichtige jongeren in Brussel die nergens zijn ingeschreven en dus nooit naar school gaan. Die 617 spijbelaars lopen maar al te vaak doelloos op straat rond en krijgen geen enkele scholing. Deze dossiers werden aan het parket overgemaakt, maar blijven tot op heden zonder gevolg. Dat blijk uit een parlementaire vraag die Brussels parlementslid Bianca Debaets stelde aan Minister-President Charles Picqué. Lees meer…

datum: woensdag 3 februari 2010 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets, Stefaan De Clerck dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Jeugd, Onderwijs beleidsniveau: Brussels

Ceci n’est pas un fait divers!

Vooral de Nederlandstalige kranten staan er de laatste dagen bol van: Brussel heeft een veiligheidsprobleem. Dit gaat van kleine criminaliteit, zoals handtassendiefstal, tot grote criminaliteit, zoals recentelijk het neerknallen van politiemannen. Allerlei oorzaken liggen hier aan de grondslag: de grootstad met een gebrek aan sociale controle, sociaal-economische verpaupering, justitie en politie die niet kort genoeg op de bal kunnen spelen, jeugdinstellingen die vol zitten en noem maar op. De laatste jaren is dit geweld alleen maar geëscaleerd en alsmaar driester geworden. Steeds meer mensen worden hiermee geconfronteerd en beslissen Brussel te verlaten. Lees meer…

datum: woensdag 3 februari 2010 reacties: 1 mensen: Walter Vandenbossche, Brigitte De Pauw , Bianca Debaets dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Brussels

Strengere bestraffing geweld op politieagenten eindelijk goedgekeurd

In de Kamercommissie Justitie werd vandaag het CD&V wetsvoorstel ‘Verzwarende omstandigheden tegen personen bekleed met openbaar ambt’ goedgekeurd. Het oorspronkelijk voorstel is van de hand van de CD&V senatoren Claes en Van Parys. In de Kamer nam CD&V volksvertegenwoordiger Michel Doomst hiertoe het initiatief. Lees meer…

datum: woensdag 3 februari 2010 reacties: 1 mensen: Michel Doomst dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Geweld op politieagenten moet strenger worden bestraft

Gisteren werd bij een overval in Brussel alweer een politieagent neergeschoten. CD&V-senator Dirk Claes roept zijn collega's in de Kamer nogmaals op snel werk te maken van het wetsvoorstel dat hij samen met Tony Van Parys indiende om de minimum- en maximumstraffen op te trekken voor geweld tegen agenten en andere personen bekleed met een openbaar ambt. Het wetsvoorstel is intussen reeds meer dan een jaar geleden met een ruime meerderheid goedgekeurd in de Senaat. Lees meer…

datum: zondag 31 januari 2010 reacties: 2 mensen: Dirk Claes, Tony Van Parys dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

CD&V wil snel bijstandsmanager voor Hof van Beroep van Brussel

Het is heel verregaand dat er, ondanks het feit dat er in april 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie aanbevelingen zijn gemaakt, helemaal geen actieplan is gekomen. Lees meer…

datum: vrijdag 29 januari 2010 reacties: 1 mensen: Servais Verherstraeten dossier: Veiligheid in Brussel thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be