Direct naar de inhoud

Federaal beleidsniveau

Federaal beleidsniveau

Regeerakkoorden, beleidsverklaringen en verkiezingsprogramma's

Federaal regeerakkoord 2007

Het federale akkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open VLD, en cdH. Lees meer…

datum: dinsdag 18 maart 2008 mensen: Yves Leterme, Herman Van Rompuy, Jo Vandeurzen beleidsniveau: Federaal

Federaal verkiezingsprogramma 2007

Beleid werd herleid tot communicatie. Optimisme en positief denken waren de sleutelwoorden, maar waren op pure marketing gestoeld. Er werden geen keuzes gemaakt. Het geluk van de mensen werd niet of onvoldoende veilig gesteld. Lees meer…

Actua

Senator Cindy Franssen vraagt aandacht voor armoede bij overheveling van bevoegdheden

Het federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in België’ bevestigt dat 15 procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. De armoedecijfers uit het eerste federaal Jaarboek Armoede kunnen ons niet verbazen. Ze bevestigen de trend en de cijfers uit het 20ste jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS). Cindy Franssen : "Er is genoeg gemeten en geweten. De fase van planning ligt al lang achter ons: de actualisering en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding dringt zich op. " Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Cindy Franssen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Federaal

Nahima Lanjri reageert op Peeters & Pichal: interimarbied wel criterium voor gezinshereniging

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam. Nahima Lanjri reageert. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Eén miljoen kiezers in de kou door beslissing Federale Regering?

In de Senaat ondervroeg senator Dirk Claes zopas minister van Binnenlandse Zaken Milquet over het dossier van de stemcomputers. Eerder bleek dat sommige ministers in de Federale Regering het engagement tegenover de Gewesten zouden willen intrekken. Lees meer…

datum: donderdag 12 januari 2012 reacties: 1 mensen: Dirk Claes beleidsniveau: Federaal

Strengere wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van haar dat de steun kreeg van verschillende partijen. “Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten en een streng maar humaan migratiebeleid kunnen voeren.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Hervorming pensioenstelsel parlementsleden

Fractievoorzitter Raf Terwingen heeft in naam van de CD&V kamerfractie een brief geschreven aan kamervoorzitter André Flahaut waarin hij vraagt snel een werkgroep op te richten die de hervorming van de pensioenstelsels van de parlementsleden moet uitwerken. Lees meer…

datum: dinsdag 20 december 2011 reacties: 5 mensen: Raf Terwingen beleidsniveau: Federaal

Meer actuele items

Onze mensen op het federale niveau

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be