Direct naar de inhoud

Thema: Voorzittersverkiezingen

Voorzittersverkiezingen

Wouter Beke verkozen tot CD&V-Voorzitter

De voorbije weken brachten 25.065 CD&V-leden hun stem uit bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter. 17.326 deden dat via het internet, 7.739 per brief. Na telling bleken er 24.961 stemmen geldig te zijn.

24.643 leden stemden vóór de kandidatuur van Wouter Beke. Dat is een score van 98.73%.

Onze nieuwe voorzitter werd op 9 augustus 1974 geboren in Lommel. Hij is gehuwd met Leen Desmyter en vader van Warre (6 jaar) en Mine (4 jaar). Hij is doctor in de Sociale Wetenschappen (KUL, 2004).

In 2003 werd Wouter ondervoorzitter van CD&V, onder het voorzitterschap van Yves Leterme. In 2004 werd hij schepen in Leopoldsburg en senator in opvolging van Stefaan De Clerck. In het voorjaar van 2008 werd hij een eerste keer interim-voorzitter van CD&V, in juni van dit jaar een tweede keer. Ondertussen was hij in 2009 ook al directeur van de christendemocratische studiedienst Ceder geworden, op vraag van Marianne Thyssen.

Vanaf vandaag vangt dus zijn mandaat als partijvoorzitter aan, voor een termijn van 3 jaar.

De nieuwe voorzitter hield zijn eerste toespraak vlak na de bekendmaking van de uitslag van de voorzittersverkiezing.

 

 

Klik hier om deze toespraak na te lezen

 


 

Kies mee uw voorzitter!

Deze verkiezingen zijn voor ieder van ons een belangrijke moment. U bepaalt mee de koers van onze partij voor de komende jaren.

Bij CD&V bepalen de leden mee de toekomst. De toekomst van onze partij, maar ook van onze samenleving. Een voorzittersverkiezing is niet neutraal. De nieuwe voorzitter zet mee de lijnen uit in Vlaanderen, federaal en op Europees niveau. De voorzitter bereidt de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 voor en leidt namens onze partij de federale regeringsonderhandelingen. Hij of zijn drukt mee een christendemocratische stempel op onze samenleving. Uw keuze is dus belangrijk.

Lid worden doet u niet zomaar. U hebt een bepaalde overtuiging. Deze verkiezingen zijn een uitgelezen kans om die overtuiging mee vorm te geven. Om met de kandidaten in dialoog te gaan en uw stem te laten horen. Een CD&V-voorzitter moet een breed gesteunde voorzitter zijn. Zodat hij of zij een ruim draagvlak heeft om op terug te vallen. Een nieuwe voorzitter moet samen met al onze mandatarissen en leden onze partij voorbereiden op de successen van de toekomst. U stem is een eerste stap in die
richting.

Breng uw stem uit en maak mee het verschil!
 

Reglement voor de verkiezing van de algemeen CD&V-voorzitter 

Lees het reglement hier.
 

Dialoogmomenten

Maak persoonlijk kennis met de kandidaat-voorzitters en hun programma. De provincies en geledingen organiseren hiervoor dialoogmomenten. Voor u een uitgelezen kans om in debat te gaan, hen aan de tand te voelen in verband met uw verwachtingen en persoonlijk in contact te treden met de kandidaten. U kan op dit dialoogmoment ook uw stem uitbrengen.

Alles over de dialoogmomenten in jouw provincie lees je hier (klik hier).

Actua rond Voorzittersverkiezingen

Wouter Beke verkozen tot CD&V-Voorzitter

De voorbije weken brachten 25.065 CD&V-leden hun stem uit bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter. 17.326 deden dat via het internet, 7.739 per brief. Na telling bleken er 24.961 stemmen geldig te zijn.

24.643 leden stemden vóór de kandidatuur van Wouter Beke. Dat is een score van 98.73%.

Lees meer…

datum: woensdag 22 december 2010 reacties: 3 mensen: Wouter Beke thema's: Voorzittersverkiezingen

CD&V-senioren steunen Wouter Beke en hebben verlanglijstje

De CD&V-senioren steunen Wouter Beke op weg naar het voorzitterschap van CD&V. De CD&V-senioren hopen dat Wouter Beke een vernieuwd elan zal brengen. ‘ Vooral respect en waardering voor de inzet van vrijwilligers in lokale gemeenschappen en een deskundige, ondersteunende, maar bescheiden opstelling van professionelen is daarbij cruciaal’ zegt An Hermans, voorzitster van de CD&V-senioren. Zij hoopt dat de kandidaat- voorzitter vanuit zijn ervaring in de partij, maar ook als sociale wetenschapper oog zal hebben voor dat subtiele samenspel.

Lees meer…

datum: maandag 29 november 2010 reacties: 4 mensen: An Hermans thema's: Voorzittersverkiezingen

Wouter Beke kandidaat-voorzitter

Ik zal u wellicht niet verrassen met de mededeling dat ik kandidaat-CD&V-voorzitter ben. De voorbije 5 maanden kreeg ik veel bemoedigende schouderklopjes van onze leden en militanten. Dat doet deugd en het moedigt mij aan om vandaag kandidaat te zijn voor het voorzitterschap van onze partij. Lees meer…

datum: donderdag 18 november 2010 reacties: 14 mensen: Wouter Beke thema's: Voorzittersverkiezingen

CD&V opent voorzittersverkiezingen

Eind juni benoemden het Politiek Bestuur en de Algemene Vergadering van CD&V Wouter Beke tot interimvoorzitter van onze partij. De afspraak werd toen gemaakt om na de vorming van een federale regering een nieuwe voorzitter te laten verkiezen door onze leden, conform onze statuten. De regeringsvorming sleept inmiddels lang aan. Het interimvoorzitterschap duurt reeds 5 maanden. Ondertussen zijn de inhoudelijke en organisatorische uitdagingen waarvoor de partij staat groot en blijft de duur van de regeringsonderhandelingen onvoorspelbaar.

De Algemene Vergadering van CD&V besliste daarom om niet langer te wachten met de verkiezing van de voorzitter door alle leden. Dit zal de voorzitter toelaten om met volheid van bevoegdheid en gedurende de statutair bepaalde termijn van 3 jaar te functioneren en beslissingen te nemen die voor de toekomst van onze partij nodig en belangrijk zijn.

Lees meer…

datum: dinsdag 16 november 2010 mensen: Bercy Slegers thema's: Voorzittersverkiezingen

Alle actuele items rond Voorzittersverkiezingen

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be