Direct naar de inhoud

Thema: Budget en Fiscaliteit

Budget en Fiscaliteit

Gezond financieel beleid

CD&V belichaamt het efficiënt en effectief omspringen met ons belastinggeld. CD&V staat voor een gezond financieel beleid. Dit is nodig om welvaart en welzijn in België ook voor de volgende generaties te blijven garanderen.

Actua rond Budget en Fiscaliteit

Brusselse CD&V fractie vraagt dringend begrotingscontrole

De legislatuur is reeds halfweg. De Brusselse CD&V fractie heeft daarom deze namiddag samen gezeten voor een evaluatiemoment, waarin zij heeft zich heeft beraad over het geleverde regeringswerk. De Brusselse CD&V fractie wil na afloop hiervan haar bezorgdheid over de financiële en economische crisis en de impact hiervan op de werking en de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overbrengen. Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Walter Vandenbossche, Brigitte De Pauw , Bianca Debaets thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Brussels

Europa schroeft begrotingscontrole op

De Commissie legt vandaag wetgevingsvoorstellen op tafel om de Europese controle op de begrotingsopmaak van de lidstaten te verstrengen. Voor landen met een begrotingstekort van meer dan 3% BBP zal er een permanente Europese monitoring komen. Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), die dit dossier opvolgt namens de EVP-Fractie, vindt een grotere Europese rol in de nationale begrotingsopmaak onvermijdelijk: "Het is absoluut nodig dat Europa regels oplegt en inzage heeft in de nationale ontwerpbegrotingen om zo nodig in te grijpen en ontsporingen te vermijden." Lees meer…

datum: woensdag 23 november 2011 reacties: 0 mensen: Marianne Thyssen thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Europees

Kamerlid Hendrik Bogaert dient een wetsvoorstel in om een strikte begrotingsdiscipline grondwettelijk te verplichten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hielden in augustus al een pleidooi om een verplicht begrotingsevenwicht in te schrijven in de grondwet. Duitsland en Spanje hebben deze 'gouden regel' intussen goedgekeurd. Ook België moet die richting uit, zegt CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert. Hij heeft een voorstel tot herziening van de grondwet uitgeschreven om de schuldgroei aan banden te leggen. Begrotingen moeten vanaf 2016 een overschot hebben van een half procent. Alleen bij economische crisissen, in noodsituaties of om de vergrijzing op te vangen, kan die schuldrem wat gelost worden. Lees meer…

datum: vrijdag 7 oktober 2011 reacties: 3 mensen: Hendrik Bogaert thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Federaal

Eerste minister Yves Leterme ziet kansen en uitdagingen in economische vooruitzichten Nationale Bank van België

Eerste minister Yves Leterme ziet veel positieve elementen in de nieuwe vooruitzichten voor de Belgische economie die de Nationale Bank vandaag publiceerde, maar ook enkele aandachtspunten. De Nationale Bank verhoogt vandaag haar raming van de economische groei tot 2,6% in 2011. Die groei stoelt bovendien bijna uitsluitend op een herstel van de binnenlandse vraag, zowel op het vlak van de privé-consumptie als van de bedrijfsinvesteringen. Lees meer…

datum: woensdag 15 juni 2011 mensen: Yves Leterme thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Federaal

Vlaamse regering investeert in toekomst

Eind 2011 is de Vlaamse begroting opnieuw in evenwicht. Dit blijft het uitgangspunt: een begrotingsevenwicht maar met verantwoorde buffers zodat je bij een eerste tegenslag niet in de problemen komt. De Vlaamse regering heeft duidelijke keuzes gemaakt overeenkomstig haar regeerakkoord. Keuzes voor O&O en Innovatie, voor investeringen, voor activering van werkzoekenden en voor een slagkrachtige overheid. Met deze begroting stimuleren we ontegensprekelijk de economische groei en zorgen we dus rechtstreeks ook voor meer inkomsten bij de federale collega’s ten behoeve van de sociale zekerheid. De investering in meer economische groei is nog steeds één van de belangrijkste garanties voor het in stand houden van onze welvaartstaat. Een actief Vlaanderen, een Vlaanderen in actie is dus voor iedereen in dit land de beste garantie op een mooie toekomst. Lees meer…

datum: maandag 2 mei 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Budget en Fiscaliteit beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Budget en Fiscaliteit

Onze mensen met Budget en Fiscaliteit als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be