Direct naar de inhoud

Thema: Cultuur

Cultuur

Sociale drempel wegwerken

CD&V benadrukt het belang van cultuurparticipatie door alle lagen van de bevolking: “Cultuur laat mensen anders naar elkaar kijken, stimuleert het debat, en kan mensen leren elkaar te waarderen.”

 

Actua rond Cultuur

Pater Bosmans hield als geen ander de vinger aan de pols van de samenleving

Reactie Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bij het overlijden van Phil Bosmans : Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Topstukkenlijst roerend cultureel erfgoed uitgebreid met unieke middeleeuwse voorwerpen

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft op advies van de Topstukkenraad de Topstukkenlijst van roerend cultureel erfgoed uitgebreid met 52 stukken en 5 verzamelingen. De opname in de Topstukkenlijst betekent onder meer dat de voorwerpen in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie. Onder de nieuwe stukken is er o.a. een unieke kaart van Vlaanderen uit 1540 van Gerard Mercator wiens 500ste geboortedag in 2012 wordt herdacht. Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Regeling voor geluidsnormen muziekactiviteiten

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten voor de tweede maal principieel goed. Minister Schauvliege: “We behouden de drie categorieën en de maximale geluidsnormen, en hebben op basis van adviezen en overlegmomenten aan het Besluit van 15 juli 2011 een beperkt aantal wijzigingen aangebracht. Het evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade blijft behouden. Bovendien voeren we een sterke administratieve vereenvoudiging door voor cafés, jeugdhuizen, muziekclubs, enz.” Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege keurt dossier voor restauratie Lam Gods goed

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde vandaag het voorstel van de kerkfabriek van de Gentse Sint-Baafskathedraal tot restauratie van het Lam Gods goed. Dat gebeurde na gunstig advies van de Topstukkenraad. De restauratiecampagne zal vijf jaar duren en vangt aan in het najaar 2012. De kosten worden geraamd op 1,4 miljoen euro. De restauratie wordt voor 80% betoelaagd door de Vlaamse overheid. Minister van Cultuur Joke Schauvliege en viceminister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, nemen elk de helft hiervan voor hun rekening. Minister Schauvliege maakt de nodige middelen vrij via het Topstukkenfonds, terwijl minister Bourgeois in de begroting 2012 onroerend erfgoed al 500.000 opzijgezet heeft. Lees meer…

datum: dinsdag 6 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Unesco erkent de Jaartallenleven van Leuven als Immaterieel Erfgoed

Unesco heeft vandaag voor België de Jaartallenleven van Leuven toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Dat gebeurde op de zesde vergadering van het Intergouvernementeel Comité van de Unesco Conventie 2003 in Bali. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege feliciteert Leuven met deze erkenning. Lees meer…

datum: zaterdag 26 november 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Cultuur beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Cultuur

Onze mensen met Cultuur als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be