Direct naar de inhoud

Thema: Gelijke kansen

Gelijke kansen

In de klas

Vandaag kampioen in wiskunde, morgen in gelijke kansen. Het Vlaamse onderwijs staat hoog aangeschreven. Internationaal onderzoek bevestigt deze topkwaliteit. Om het Vlaamse succesverhaal in onderwijs te bestendigen en onderwijskwaliteit te combineren met gelijke kansen voor álle leerlingen, lopen gelijke kansen als rode draad door het hele onderwijsbeleid. Daarvoor zijn er vier belangrijke voorwaarden:

  • Kwaliteit: gelijke kansen op middelmatigheid zijn geen gelijke kansen.
  • Maatwerk: alle talenten ontdekken en ontwikkelen
  • Draagvlak: een sterk bondgenootschap tussen onderwijs en samenleving
  • Capaciteit: scholen en personeel ondersteunen en motiveren.

Op het werk

CD&V ijvert voor een sekseneutrale arbeidsmarkt door voldoende aandacht te schenken aan gelijke kansen op elk moment in de loopbaan. Dat betekent bijvoorbeeld een aangepast beleid voor wie herintreedt en aandacht voor diverse instrumenten om gezin, zorg en arbeid te combineren die beide partners gelijkwaardig kunnen opnemen.

Naast een horizontaal beleid dat niet alleen alle sectoren maar ook werkgevers, het onderwijs, lokale besturen en de zorgsector betrekt, moet het beleid ook mannen aanmoedigen om meer gezins- en zorgtaken op te nemen.

Actua rond Gelijke kansen

Internationale dag tegen geweld op vrouwen

Sabine de Bethune wil dat niet langer de slachtoffers maar de daders bij huiselijk geweld uit de woning worden verwijderd

Tijdens de lancering vandaag in Brussel van de nieuwe bewustmakingscampagne tegen geweld op vrouwen, pleitte senaatsvoorzitster Sabine de Bethune ervoor om in de strijd tegen huiselijk geweld niet langer het slachtoffer maar de dader uit het huis te verwijderen. De campagne gaat uit van het Instituut voor Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen. Lees meer…

datum: vrijdag 25 november 2011 reacties: 0 mensen: Sabine de Bethune thema's: Gelijke kansen beleidsniveau: Federaal

Witte Lintjes - Stop het geweld op vrouwen

De CD&V Werkgroep Vrouw & Maatschappij hield op vrijdag 18 november actie aan tientallen Vlaamse stations om iedereen op te roepen om een Wit Lintje te dragen. Dit als teken van een persoonlijkheid engagement voor de actie "Stop het geweld op vrouwen" Lees meer…

datum: vrijdag 18 november 2011 reacties: 0 mensen: Els Van Hoof thema's: Gelijke kansen

Brigitte De Pauw kijkt uit naar de bespreking van het ontwerp van ordonnantie “gendermainstreaming”

Gisteren in de commissie algemene zaken, kwam eindelijk – na meer dan een jaar – het voorstel van ordonnantie over de gendermainstreaming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod. Dit voorstel kwam er op initiatief van Brigitte De Pauw, fractievoorzitter voor CD&V en haar collega Céline Frémault, fractievoorzitter voor CDH. Het kreeg de steun van de voltallige meerderheid en de democratische oppositie!

Lees meer…

datum: dinsdag 28 juni 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw thema's: Gelijke kansen beleidsniveau: Brussels

Nultolerantie voor intolerantie

CD&V-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Brigitte De Pauw reageert geschokt op het nieuwe voorval van homofoob geweld. Als één van de drijvende krachten achter de anti-homofobie-campagne binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vecht ze over de partijgrenzen heen tegen onverdraagzaamheid. Lees meer…

datum: donderdag 23 juni 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw thema's: Gelijke kansen beleidsniveau: Brussels

Quota gestemd

CD&V volksvertegenwoordigers Leen Dierick en Sonja Becq zijn zeer tevreden dat de commissie Handelsrecht in de Kamer de quota voor vrouwen in raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerden ondernemingen heeft goedgekeurd. Lees meer…

datum: woensdag 1 juni 2011 reacties: 2 mensen: Leen Dierick, Sonja Becq thema's: Gelijke kansen beleidsniveau: Federaal

Alle actuele items rond Gelijke kansen

Onze mensen met Gelijke kansen als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be