Direct naar de inhoud

Thema: Gezin

Gezin

Iedereen verlangt naar een warme thuis

Overal in Europa zijn christendemocratische partijen bij uitstek gezinspartijen. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het gezin blijft populair. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun grootste levensdroom. Het gezin is de plek waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Waar je altijd terecht kan. Waar mensen samen leven en voor elkaar zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samenlevingsverband te versterken.

Tijd en ruimte voor gezinnen, in alle vormen

CD&V ijvert om de verhouding thuis/werk meer in evenwicht te brengen. Om de druk op gezinnen te verlichten. Om van gezinnen weer de plek te maken waar mensen kunnen onthaasten. Daarom vindt CD&V het ook belangrijk dat we de zondagsrust blijven respecteren. Om tijd te bewaren voor het kleine gezin, de grote familie en het verenigingsleven.

Actua rond Gezin

Adoptie? U krijgt meer respect!

De interlandelijke adoptie heeft te kampen met groeiende wachttijden. In 2009 waren er 592 kandidaat-adoptieouders tegenover 244 adopties. De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Kandidaat-adoptieouders zien de adoptie van een kind uit het buitenland dan ook meer en meer als een zeer moeizame tot onmogelijke opdracht, zowel op emotioneel als financieel vlak. In het belang van de kinderen en de kandidaat-adoptieouders moet de procedure daarom professioneler en transparanter. De meerderheidspartijen dienden onder impuls van Tom Dehaene en Tinne Rombouts een nieuw voorstel van decreet in. Vandaag werd dit decreet omstandig besproken en goedgekeurd in de commissie welzijn. Lees meer…

datum: woensdag 14 december 2011 reacties: 1 mensen: Tom Dehaene, Tinne Rombouts, Vera Jans thema's: Gezin beleidsniveau: Vlaams

Minister Vandeurzen gaat voor een actieve aanpak in de strijd tegen geweld op kinderen

Op 19 november 2011 was het Werelddag tegen kindermishandeling. Geweld op kinderen is spijtig genoeg nog steeds een gegeven in de Vlaamse samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakt in zijn beleid een speerpunt van de strijd tegen alle vormen van geweld. Minister Vandeurzen werkt aan de oprichting van één meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling waar elke burger terecht kan met adviesvragen maar ook met concrete meldingen. Want iedereen draagt een verantwoordelijkheid om alert te zijn voor signalen van kindermishandeling en hier ook iets mee te doen. Het nieuwe meldpunt, toegankelijk in heel Vlaanderen via één telefoonnummer, zal begin volgend jaar operationeel zijn. Burgers zullen er terecht kunnen voor al hun vragen en meldingen: gratis , anoniem en discreet. Lees meer…

datum: zondag 20 november 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Gezin beleidsniveau: Vlaams

Kinderdagverblijven zijn geen hinderlijke inrichtingen

Een vrederechter in Asse heeft de klacht van enkele buurtbewoners voor geluidsoverlast van spelende kinderen verworpen. Het vonnis van de vrederechter steunt op het burgerlijk wetboek. “Het heeft geen toegevoegde waarde om vanuit mijn bevoegdheid voor Leefmilieu juridisch in te grijpen want kinderdagverblijven zijn in onze ogen geen hinderlijke inrichting. Zij vallen dus niet onder de Vlaamse milieureglementering”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege. Lees meer…

datum: dinsdag 25 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Gezin beleidsniveau: Vlaams

Ook Brusselse gemeenten kunnen een tandje bijsteken in de uitbreiding van Nederlandstalige kinderopvang

Op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V), geeft Minister Vandeurzen een overzicht van het aantal gemeentelijke Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel en de bijhorende capaciteit. Ter vergelijking zijn ook het aantal vrije en GO-kinderdagverblijven opgenomen, en werd eveneens het exact aantal plaatsen weergegeven. Lees meer…

datum: vrijdag 26 augustus 2011 reacties: 0 mensen: Paul Delva thema's: Gezin beleidsniveau: Brussels

Nieuwe regels voor veilig speelgoed van kracht

De nieuwe Europese veiligheidsvereisten voor speelgoed worden op 20 juli in alle lidstaten van kracht. Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), die als rapporteur voor het Europees Parlement het dossier mee in goede banen leidde, legt uit waarom een nieuwe speelgoedrichtlijn nodig was: "De vorige richtlijn was twintig jaar oud en achterhaald door ontwikkelingen op de speelgoedmarkt. De nieuwe speelgoedrichtlijn omvat een hele reeks bepalingen die ervoor zorgen dat het risico op verwondingen zo klein mogelijk is. Dit gaat van vereisten inzake de mechanische of fysische eigenschappen, via de chemische stoffen die in speelgoed kunnen zitten tot en met de veiligheidswaarschuwingen op het speelgoed of de verpakking. De nieuwe regels zorgen ervoor dat, onze meest kwetsbare consumenten, de kinderen, optimaal worden beschermd. Ouders kunnen er voortaan van uitgaan dat het speelgoed dat ze kopen in de EU, aan de strengste veiligheidsvereisten ter wereld voldoet." Lees meer…

datum: maandag 18 juli 2011 reacties: 0 mensen: Marianne Thyssen thema's: Gezin beleidsniveau: Europees

Alle actuele items rond Gezin

Onze mensen met Gezin als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be