Direct naar de inhoud

Thema: Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Voor een meer zorgzame samenleving

CD&V neemt op alle niveaus verschillende initiatieven voor een meer zorgzame samenleving:

  • Voor meer en betere subsidiëring van de zorg door vrijwilligers
  • Voor meer preventie en ondersteunend beleid rond dementie
  • Voor meer woongelegenheden in de ouderenzorg
  • Voor meer levenskwaliteit van zorgbehoevende mensen: o.a. door de positieve aanwezigheid van huisdieren in de Vlaamse voorzieningen
  • Voor de geïntegreerde preventie en remedies
  • Voor het persoonsgebonden budget in de gehandicaptenzorg
  • Voor een snellere afrekening van subsidiedossiers in de gehandicaptenzorg
  • Voor minder strakke en minder zware regels.

Actua rond Gezondheidszorg

Flanders Inspires | Flanders Care

Deze week, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 december, nemen zes internationale ‘opinion and decision makers’ deel aan het gastenprogramma “Flanders’ Care: Focus on Innovation and Entrepeneurship in Health Care in Flanders”. Dit 5-daags programma maakt deel uit van het Flanders International Visitors Programme dat buitenlandse gasten met een intensief gastenprogramma de kans biedt om kennis te maken met Vlaanderen. Deze week is het thema Flanders’ Care, dat deel uitmaakt van Vlaanderen in Actie, en wil investeren in een innovatieve gezondheidszorg. Vlaams minister-president Kris Peeters gaf gisteren het startschot voor het gastenprogramma van deze week. Lees meer…

datum: dinsdag 13 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Gezondheidszorg, Innovatie beleidsniveau: Vlaams

Brusselse ziekenhuizen vinden weg naar Zorgzoeker

Vijf Brusselse ziekenhuizen (op een totaal van 13) gingen totnogtoe in op de vraag om de gegevens van de Nederlandskundige zorgverleners die er werken, door te geven aan Zorgzoeker: de Europa Ziekenhuizen, Sint-Jan en het U.Z. Brussel, Iris Ziekenhuizen (site Bracops) en St-Anna St-Remi kliniek. De 8 andere (acute) ziekenhuizen gingen nog niet in op de uitnodiging van Zorgzoeker. Dit vernam Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) na een parlementaire vraag aan de Vlaamse Minister voor Brussel, Pascal Smet. Lees meer…

datum: dinsdag 15 november 2011 reacties: 0 mensen: Paul Delva thema's: Gezondheidszorg beleidsniveau: Brussels

Demonstratieprojecten Flanders’ Care voorgesteld : Innoveren en ondernemen in de zorg

Vandaag werden de eerste vijf goedgekeurde demonstratieprojecten van Flanders' Care voorgesteld. Met deze demonstratieprojecten wil de Vlaamse Regering innovatieve oplossingen voor reële zorgnoden sneller bij de gebruiker brengen en dit door zorgactoren, ondernemingen en kennisinstellingen samen te brengen in één project. Gedurende de komende periode zullen de geselecteerde projecten met de steun van de Vlaamse overheid de meerwaarde van hun oplossing aantonen door het uitproberen van de oplossing bij de gebruiker, op de werkvloer. Dit gebeurt op een gestructureerde manier, onder begeleiding van een gespecialiseerd expertisecentrum. Lees meer…

datum: dinsdag 25 oktober 2011 reacties: 1 mensen: Jo Vandeurzen, Kris Peeters thema's: Gezondheidszorg, Innovatie beleidsniveau: Vlaams

Naar een taaltest voor buitenlandse verpleegkundigen?

Bijna 1 op 5 zorgvoorzieningen heeft buitenlandse verpleegkundigen in dienst. De taalkennis is daarbij het grootste struikelblok. Minister Jo Vandeurzen laat onderzoeken of een taaltest wettelijk kan. Hij gaf deze antwoorden in de commissie, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Griet Coppé. De personeelskrapte in de zorgsector is een algemeen bekend probleem. Met het Vlaams Actieplan ‘Werkgelegenheid in de zorgsector’ van 12 mei 2010 wil de Vlaamse regering eerst inzetten op voldoende instroom, doorstroom en retentiebeleid . Het inzetten van buitenlandse zorgverstrekkers is dan wel geen prioriteit, het is echter een onvermijdelijke realiteit in een EU met vrij verkeer van werknemers. “Dit vraagt een globaal kader voor arbeidsmigratie in de zorg, gezien de huidige ervaringen niet onverdeeld positief zijn”, stelt Griet Coppé. “Zo zorgt een gebrekkige kennis van het Nederlands voor miscommunicatie tussen zorgverlener en -verstrekker, en tussen personeel onderling. Eveneens stelde minister Muyters onlangs in de commissie dat, wie beroep doet op een niet-erkend uitzendbureau, bijvoorbeeld voor Bulgaarse en Poolse werknemers in de thuiszorg, mogelijks hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de betaling van de sociale schulden . Ten slotte doken al verhalen op over ontoereikende taallessen via Skype, verpleegkundigen die hier gedropt worden , of zelf bedreigd worden . Uiteraard kan dit niet door de beugel.” Lees meer…

datum: vrijdag 21 oktober 2011 reacties: 1 mensen: Griet Coppé thema's: Gezondheidszorg beleidsniveau: Vlaams

Structurele steun Leerkliniek UZ Brussel is cruciaal

In september 2009 richtte de dienst Kinderneurologie van het UZ Brussel samen met het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) de “Leerkliniek” op, een multidisciplinair expertisecentrum voor gespecialiseerde diagnostiek van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. “De Leerkliniek vertrekt vanuit het idee dat een vroegtijdige vaststelling en een gepaste begeleiding van kinderen die te kampen hebben met leermoeilijkheden, hun kansen op persoonlijke en schoolse ontwikkeling vergroot”, zegt Brigitte De Pauw, CD&V-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, naar aanleiding van haar vraag in de Commissie Welzijn aan bevoegd Collegelid Brigitte Grouwels “Uit een tevredenheidsonderzoek bij haar patiënten is bovendien gebleken dat de Leerkliniek over heel de lijn als positief ervaren wordt.” Lees meer…

datum: vrijdag 14 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw , Brigitte Grouwels thema's: Gezondheidszorg beleidsniveau: Brussels

Alle actuele items rond Gezondheidszorg

Onze mensen met Gezondheidszorg als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be