Direct naar de inhoud

Thema: Jeugd

Jeugd

Jongeren sterker maken

Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een Vlaanderen met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”.
Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect van de overheid. Te beginnen met een behoorlijk statuut voor de vrijwilligers in al die organisaties.

Respect voor generatie-Y

Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis op het internet, spreken vloeiend sms-taal en netwerken via Facebook of Netlog. Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een concreet project en dromen ze van een eigen gezin.
Die jongeren willen ruimte voor zichzelf: skate-infrastructuur, een basketbalterrein, een zwembad of een sportveld dat ze zelf helpen onderhouden. CD&V haalt alles uit de kast om samenhorigheid en eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.
Respect voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen opmaken die komende generaties niet belasten.

 

Actua rond Jeugd

Acht speelgroenprojecten van jeugdbewegingen krijgen extra ondersteuning

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege kent aan acht speelgroenprojecten een financiële ondersteuning van 7.000 euro toe. Dit past binnen het project ‘Speelgroen: tover jouw terrein om tot een groen avontuur’ dat jeugdverenigingen die hun terrein avontuurlijk en natuurrijk willen inrichten, een stevig duwtje in de rug geeft. Lees meer…

datum: donderdag 27 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Jeugd, Klimaat, Energie en Milieu beleidsniveau: Vlaams

Minister Crevits lanceert 'horen, zien en rijden' in Waardamme

Bij het begin van het nieuwe schooljaar heeft Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits in de Vrije Basisschool De Sprong in Waardamme bij Oostkamp de allereerste demonstratie van een gloednieuw verkeerspakket voor kleuters bijgewoond. ‘Horen, zien en rijden’ is een educatief programma van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waarmee kleuters leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Praktische verkeersvaardigheden van jongs af aan aanleren is immers onontbeerlijk in het kader van de verkeersveiligheid. Bij de schoolstart roept Vlaams minister Hilde Crevits iedereen op om er samen een verkeersveilig schooljaar van te maken. Lees meer…

datum: donderdag 1 september 2011 reacties: 1 mensen: Hilde Crevits thema's: Jeugd, Onderwijs beleidsniveau: Vlaams

Laat ze spelen

Een beslissing van de rechtbank zorgde er midden juli voor dat kinderopvangcentrum Pietje Pek uit Brugge na een klacht van een buur moet verhuizen. De problematiek is niet nieuw. Niet iedereen lijkt het geluid van spelende kinderen charmant te vinden. Sinds enkele jaren krijgen jeugddiensten en rechtbanken steeds meer klachten van buurtbewoners. Reeds in het voorjaar, en los van de recente mediaheisa, nam Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Zoersel Katrien Schryvers daarom het initiatief tot een resolutie. Daarin pleit ze onomwonden voor meer verdraagzaamheid. Toch heeft ze bedenkingen bij de juridische haalbaarheid van het initiatief van Open VLD om voortaan bij decreet te bepalen dat kinderspel niet langer als overlast kan worden gecategoriseerd. Lees meer…

datum: donderdag 4 augustus 2011 reacties: 0 mensen: Katrien Schryvers thema's: Jeugd beleidsniveau: Vlaams

Nieuwe regeling studentenarbeid win-win voor alle betrokkenen

De Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden heeft zopas het wetsontwerp goedgekeurd dat de wetgeving voor studentenarbeid grondig vernieuwt. Morgen staat het op de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat. De nieuwe regeling realiseert de lang gevraagde administratieve vereenvoudiging en zorgt voor een win-winsituatie voor alle betrokkenen: jobstudenten, ouders, werkgevers en overheid. Aan de basis van deze vernieuwende aanpak ligt het wetsvoorstel dat CD&V-senator Dirk Claes reeds op 15 juli 2008 indiende. Lees meer…

datum: dinsdag 19 juli 2011 reacties: 1 mensen: Dirk Claes thema's: Jeugd beleidsniveau: Federaal

Jeugdzorg: beter voorkomen ...

Voorbije jaren nam de instroom in de bijzondere jeugdzorg zorgwekkend toe. Voorkomen dat jongeren hierin terecht komen is prioriteit en vereist maatregelen op verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. Wie toch met jeugdhulpverlening te maken krijgt, moet kunnen rekenen op gepaste en kwaliteitsvolle hulp. Op beide domeinen is er nog heel wat werk aan de winkel. In navolging van het werk van de commissie ad hoc Jeugdzorg, diende volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers met een aantal collega’s dan ook een motie van aanbeveling in. Het Vlaams parlement keurde die dinsdag goed en geeft hiermee een niet mis te verstaan signaal aan de regering om actie te ondernemen ten behoeve van de Vlaamse kinderen en jongeren. Lees meer…

datum: dinsdag 5 juli 2011 reacties: 0 mensen: Katrien Schryvers thema's: Jeugd beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Jeugd

Onze mensen met Jeugd als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be