Direct naar de inhoud

Thema: Middenveld, Sport en Jeugdwerk

Middenveld, Sport en Jeugdwerk

Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn

Een gemeenschap bouw je het best op van onderuit: een warme familie, een toffe buurt en een actief verenigingsleven zijn de beste troeven om vereenzaming en verzuring tegen te gaan. Ons rijk gevarieerde middenveld is een dynamische kracht in de samenleving. Daarom kan het verenigingsleven rekenen op onze steun. Dat geldt ook voor verenigingen die opkomen voor waardevolle belangen van mensen: sociale organisaties (van werknemers en werkgevers), milieu- en patiëntenverenigingen, ngo’s, organisaties van senioren… Zij geven mensen een stem. CD&V ondersteunt die vrijwillige inzet om het samen-leven te verstevigen.

Mensen die boodschappen doen voor iemand die slecht te been is. Mensen die de straat opgaan om geld in te zamelen voor het goede doel. Voorleesouders op school. Muzikanten die elke week repeteren met de dorpsfanfare. Natuurliefhebbers die een lenteschoonmaak houden in een vogelreservaat. CD&V heeft werk gemaakt van een écht statuut voor de vrijwilliger.
 

Actua rond Middenveld, Sport en Jeugdwerk

Europarlement wil professioneel statuut voor sportmakelaars

De Europese Commissie moet, samen met de sportbonden en de spelersvakbonden, een Europees licentie- en registratiesysteem voor sportmakelaars opzetten. Dit is één van de voorstellen die de commissie cultuur en sport van het Europees Parlement vandaag heeft goedgekeurd. Ivo Belet (CD&V), lid van de sportcommissie: "Om een einde te maken aan schimmige deals door corrupte individuen, moet het beroep van sportmakelaar veel beter afgelijnd en omkaderd worden en moeten de Europese licenties gepaard gaan met een gedragscode en sanctiemaatregelen voor wie zijn boekje te buiten gaat." Lees meer…

datum: vrijdag 11 november 2011 reacties: 0 mensen: Ivo Belet thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk beleidsniveau: Europees

Dringend nood aan kampeertenten voor jeugdbewegingen

Cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers opvroeg bij de minister van jeugd, tonen aan dat de zomerkampen van de lokale jeugdverenigingen nog steeds erg in de smaak vallen bij de Vlaamse kinderen en jongeren. Ze zijn het hoogtepunt in de jaarwerking. Echte cijfers zijn niet te achterhalen, maar afgaand op het tentenverhuur van de ULDK, konden in 2009 ruim 93.000 jongeren in tenten overnachten. In 2010 waren er dat 111.000. Op deze eerste dag van de zomervakantie blijkt echter dat die toenemende populariteit bij steeds meer jeugdverenigingen voor een gebrek aan (betaalbare) tenten zorgt voor hun zomerkamp. De zorgvuldige voorbereidingen van de leidingsploegen om hun zomerkamp tot in de puntjes te doen slagen, worden daardoor gedwarsboomd. Lees meer…

datum: vrijdag 1 juli 2011 reacties: 0 mensen: Karin Brouwers thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk beleidsniveau: Vlaams

KLJ onthult haar talentop de Brusselse Grasmarkt

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk en het moment bij uitstek om alle vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten. Daarom pootte KLJ op de Brusselse Grasmarkt een reusachtige kluis neer met daarin het kapitaal van de beweging, namelijk de vrijwilligers. Kris Peeters : “Vrijwillig engagement is goud waard. Vlaanderen zou niet zijn wat het is zonder al deze mensen die, zonder enig eigenbelang, in hun wijk of in hun organisatie engagement opnemen en taken vervullen ten dienste van de anderen. Vrijwillig engagement bevordert de sociale cohesie en maakt van Vlaanderen een warme samenleving"

Lees meer…

datum: woensdag 27 april 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk beleidsniveau: Vlaams

Snapt Gennez er geen bal van?

De kritiek die Caroline Gennez als zelfverklaard voetbalkenner spuit op de recent gestemde wet rond bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars geniet veel media-aandacht en lijkt op diverse fora bijval te oogsten. CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh: “De manier waarop ze de wet voorstelt, getuigt van een grote intellectuele oneerlijkheid en/of een schrijnend gebrek aan dossierkennis.”

Lees meer…

datum: dinsdag 22 maart 2011 reacties: 6 mensen: Jef Van den Bergh thema's: Jeugd, Middenveld, Sport en Jeugdwerk beleidsniveau: Federaal

Bloso buist helft gemeenten voor lokaal sportbeleid

Gemeentebesturen die aanspraak maken op subsidies in het kader van het 'Sport voor Allen'-decreet, moeten naast een lokaal sportbeleidsplan ook jaarlijks een voortgangsrapport indienen. Nadat dit jaarverslag op advies van Bloso is aanvaard, wordt het saldo (10% van de beloofde subsidies) uitbetaald. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne vernam dat Bloso 143 van de 302 gemeenten die over een sportbeleidsplan beschikken, een onvoldoende gaf op vaak betwistbare grond. Hij pleit voor een minder betuttelende opstelling: "Wanneer de helft van de leerlingen niet slaagt voor het examen, moet of het examen of de lesmethode in vraag worden gesteld."

Lees meer…

datum: zondag 13 februari 2011 reacties: 2 mensen: Robrecht Bothuyne thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Middenveld, Sport en Jeugdwerk

Onze mensen met Middenveld, Sport en Jeugdwerk als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be