Direct naar de inhoud

Thema: Migratie en Integratie

Migratie en Integratie

Integratie rijmt niet op uitsluiting

Ons land ligt in het hart van Europa en is al eeuwen een kruispunt voor volkeren en culturen. Dat is vandaag niet anders. Christendemocraten keren zich niet af van nieuwkomers, maar geven hen alle kansen om zich in onze samenleving te integreren. Uitsluiting en vooroordelen staan niet in ons woordenboek. Omgekeerd vragen we ook respect voor onze wetten en gebruiken. Een goede kennis van onze taal is een sterke troef. Als respect van twee kanten komt, is een kleurrijke samenleving een verrijking.

Actua rond Migratie en Integratie

Nahima Lanjri reageert op Peeters & Pichal: interimarbied wel criterium voor gezinshereniging

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. In de uitzending werd het voorbeeld gegeven van een man die interimarbeid deed en die volgens een uitspraak van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen hierdoor niet in aanmerking kwam. Nahima Lanjri reageert. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Strengere wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van haar dat de steun kreeg van verschillende partijen. “Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten en een streng maar humaan migratiebeleid kunnen voeren.” Lees meer…

datum: woensdag 11 januari 2012 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Geen financiële steun voor asielzoekers

In het ontwerp regeerakkoord is er geen sprake van een terugkeer naar het financiële spreidingsplan van voor 2007. CD&V kamerlid Nahima Lanjri die in de werkgroep zat, zegt hierover: “Uitsluitend materiële steun wordt voorzien. Financiële steun wordt uitgesloten.” Telkens een tekort dreigt in de opvang van asielzoekers, wordt wel door iemand de herinvoering van de financiële steun geopperd. Het verleden heeft echter duidelijk aangetoond dat dit alleen maar een aanzuigeffect heeft. Lees meer…

datum: woensdag 16 november 2011 reacties: 0 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Asielbeleid: doortastende maatregelen

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft vandaag weer enkele belangrijke stappen gezet in de aanpak van de asielcrisis. CD&V volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is tevreden: “Je kan maar spreken over een coherent asielbeleid als je werkt aan de volledige asielketen en dat is 1) een beperking van de instroom, 2) een korte kwaliteitsvolle procedure, 3) aanpak van misbruiken en 4) een effectief terugkeerbeleid voor wie geen asiel krijgt. Vandaag zijn zowel op het vlak van de in- als uitstroom van asielzoekers maatregelen beslist die doortastend zijn en snel resultaat moeten opleveren.” Lees meer…

datum: woensdag 9 november 2011 reacties: 1 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie beleidsniveau: Federaal

Geval Mauro is schrijnend

Dat Nederland de jonge Mauro terugstuurt nadat hij er 8 jaar gewoond heeft bij een pleeggezin, de taal perfect spreekt en geïntegreerd is, is gewoonweg schrijnend. Lees de opinie hierover van Nahima Lanjri Lees meer…

Opinie datum: woensdag 2 november 2011 reacties: 4 mensen: Nahima Lanjri thema's: Migratie en Integratie

Alle actuele items rond Migratie en Integratie

Onze mensen met Migratie en Integratie als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be