Direct naar de inhoud

Thema: Ondernemen

Ondernemen

Ondernemers in actie

België is geen eiland in de wereld. Integendeel: we zijn een land dat leeft van handel. En sputtert de motor van de internationale economie, dan krijgen ook onze bedrijven het moeilijk.

CD&V steunt ondernemers volop in hun ondernemen, want de inzet van ondernemers en werknemers is de sleutel van onze welvaart.

Goed opgeleide mensen zijn de enige grondstof die ons land rijk is. Die koesteren we dan ook. En we zorgen voor een vlotte toegang tot financiering. Zo staan we klaar om de vruchten te plukken als het weer goed gaat. En zijn onze ondernemingen ook beter beschermd bij tegenslag.

Actua rond Ondernemen

Vlaamse waarborgen via gigarant Al goed voor 6.774 jobs

Begin 2009 werd Gigarant opgericht om ad hoc crisiswaarborgen toe te kennen aan kmo’s en grote ondernemingen die behoefte hebben aan waarborgen boven 1,5 miljoen euro. Gigarant kan tot 80% van de kredietbehoefte waarborgen. Waarborgen voor kleinere bedragen worden verstrekt door de NV Waarborgbeheer. Waar initieel Gigarant een crisismaatregel was, is het nu een vaste waarde geworden met als doel bedrijven toe te laten te groeien. Gigarant beschikt over een totaal garantiebudget van anderhalf miljard euro. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) vroeg de resultaten op bij de bevoegde ministers. Bothuyne: “Tussen begin 2009 en einde 2011 heeft Gigarant intussen voor een totaal bedrag van bijna 428 miljoen euro aan waarborgen toegekend. Dertien belangrijke ondernemingen in Vlaanderen zijn er op die manier in geslaagd om bankfinanciering te verkrijgen voor een bedrag van 736 miljoen euro. Deze 13 bedrijven garanderen in ruil een totaal van 6 774 arbeidsplaatsen.” Lees meer…

datum: zaterdag 31 december 2011 reacties: 0 mensen: Robrecht Bothuyne thema's: Ondernemen

Vlaamse regering keurt 10 nieuwe (her)ontwikkelingsprojecten goed

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag 10 nieuwe brownfieldconvenanten afgesloten. Zij vormen zo het sluitstuk en de overgang van een tijdelijk decretaal kader naar een nieuw en permanent Vlaams brownfieldbeleid. Met deze 10 convenanten erbij komt de teller momenteel op 37 afgesloten convenanten te staan. Lees meer…

datum: dinsdag 27 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Paul Delva: “Syntra Brussel : zekerheid over Brusselnorm tot 2015

Onlangs rezen belangrijke vraagtekens over de toekomstkansen van Syntra Brussel. Na parlementaire vragen van Paul Delva (CD&V) en Yamila Idrissi (Sp.a) aan de Vlaamse Minister voor Werk Philippe Muyters klaart de mist op. De Brusselnorm, een belangrijke factor in de financiering van Syntra Brussel, wordt minstens tot 2015 gewaarborgd. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Paul Delva thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens minister van Economie, en Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters legden vandaag het afwegingskader voor grootschalige detailhandel voor aan de Vlaamse regering. De rondzendbrief Grootschalige Detailhandel gaat uit van een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbodbeleid voor grootschalige detailhandel anderzijds. De rondzendbrief is een verdere uitvoering van de Winkelnota. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen beleidsniveau: Vlaams

Strategische investering- en opleidingssteun voor Ford Genk

Tijdens haar vergadering van 9 december 2011 heeft de Vlaamse regering beslist een bedrag van 58 miljoen euro steun te reserveren voor de uitvoering van het Future Program Spending Plan 2011-2014 voor de assemblagefabriek van Ford te Genk en het testcentrum te Lommel. Lees meer…

datum: zaterdag 10 december 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ondernemen, Werkgelegenheid beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Ondernemen

Onze mensen met Ondernemen als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be