Direct naar de inhoud

Thema: Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Mensen zijn solidair. Dat blijkt elk jaar weer uit het toenemende succes van acties als 11.11.11, Broederlijk Delen of de “mannekes” van Vredeseilanden. Misschien zijn we vandaag wat minder continu solidair, of wat minder via ideologisch geïnspireerde organisaties. Maar is solidariteit via een bankdomiciliëring of pc-bankieren dan minder waard? Ook internationaal voelen mensen zich nog echt verbonden. Als christendemocraten zien we graag meer solidariteit tegenover de derde en de vierde wereld. Wereldwijd moet de welvaart eerlijker verdeeld worden.

Actua rond Ontwikkelingssamenwerking

Vlaanderen voorziet subsidie van 590.000 euro voor opsporing TBC in partnerland Mozambique

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, heeft de Vlaamse Regering beslist om een subsidie van 590.000 euro toe te kennen aan de vzw Apopo. Apopo heeft een methode ontwikkeld waardoor TBC op een snelle en eenvoudige manier kan worden opgespoord door middel van getrainde tbc-detectieratten. Lees meer…

datum: vrijdag 21 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Ontwikkelingssamenwerking beleidsniveau: Vlaams

Zuiddag : 130 scholen & 10.000 studenten werken voor één dag & steunen zo Tanzania

130 scholen uit Vlaanderen en Brussel hebben donderdag hun zonen en dochters uitgezonden om voor één dag te werken bij een bedrijf of organisatie. Hun loon staan ze af aan jonge boeren die Trias ondersteunt in Tanzania. Lees meer…

datum: vrijdag 21 oktober 2011 reacties: 1 mensen: Bercy Slegers thema's: Ontwikkelingssamenwerking beleidsniveau: Federaal

Vlaamse noodhulp voor Hoorn van Afrika

Vlaams minister-president Kris Peeters, die tevens bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking, heeft beslist om 250.000 euro vrij te maken om de hongersnood in de Hoorn van Afrika mee te bestrijden. De steun zal vooral gericht zijn op de aankoop en verdeling van voedselpakketten. Lees meer…

datum: maandag 25 juli 2011 reacties: 1 mensen: Kris Peeters thema's: Ontwikkelingssamenwerking beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege investeert 700.000 euro in internationale waterprojecten

In het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling investeert Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege ruim 700.000 euro in negen internationale waterprojecten.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Water is leven. Door enkele belangrijke bouwwerken en investeringen kunnen ngo’s watervoorzieningen en zuiveringsinstallaties aanleggen in lokale gemeenschappen. Op die manier versterken we de lokale capaciteiten en redden we mensenlevens. Nog altijd sterven jaarlijks ongeveer 5 miljoen mensen aan ziekten die het gevolg zijn van vervuild drinkwater.” Lees meer…

datum: donderdag 30 december 2010 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Ontwikkelingssamenwerking beleidsniveau: Vlaams

Sabine de Bethune wil dat fiscale aftrekbaarheid van giften voor ontwikkelingshulp onverkort mogelijk blijft

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Michel besliste om de fiscale aftrekbaarheid van giften te ontnemen aan hulporganisaties voor ontwikkelingslanden die een omzet hebben lager dan 50.000 euro. CD&V-senator Sabine de Bethune is verbijsterd over deze maatregel die vooral de Vlaamse particuliere initiatieven viseert, en eist dat die onmiddellijk en met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt. Lees meer…

datum: woensdag 1 december 2010 reacties: 2 mensen: Sabine de Bethune thema's: Ontwikkelingssamenwerking beleidsniveau: Federaal

Alle actuele items rond Ontwikkelingssamenwerking

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be