Direct naar de inhoud

Thema: Platteland

Platteland

Landbouwbeleid met en niet tegen de boeren

U werkt met hart en ziel in uw land- of tuinbouwbedrijf. U verdient een overheid die daar oog voor heeft. En die met kennis van zaken de troeven van onze Vlaamse land- en tuinbouw versterkt. CD&V gaat voor een rendabele land- en tuinbouw, in harmonie met de omgeving en met aandacht voor alle mensen die er hun brood mee verdienen.

We zijn voor een betere en transparantere prijsvorming. We moedigen jonge landbouwers en nieuwe investeringen aan via het Vlaams landbouwinvesteringsfonds. We verdedigen een evenwichtig mest- en milieubeleid. En we willen genoeg aanbod van agrarisch gebied. U geeft het beste van uzelf in uw land- of tuinbouwbedrijf. Wij willen dat voor u blijven doen op het politieke veld.

Actua rond Platteland

Vlaams minister-president Kris Peeters ondersteunt quick-win-projecten voor de korte keten

Op 12 oktober 2011 stelde Vlaams minister-president Kris Peeters het strategisch plan korte keten voor. Het plan heeft de ambitie om de korte keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde. Na een oproep heeft de minister-president nu een subsidie van in totaal 49.541€ toegekend aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden. Lees meer…

datum: dinsdag 17 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Kris Peeters juicht fusiegesprekken tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik toe

De Raden van Bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint Katelijne Waver en de Veiling Coobra uit Zellik hebben gisterenavond een intentieverklaring ondertekend, waarin ze zich engageren om gesprekken op te starten om op korte termijn over te gaan tot een fusie van de beide organisaties. “Ik ben verheugd dat er fusiegesprekken opgestart worden tussen de groenteveilingen in Sint Katelijne Waver en Zellik. Het samenbrengen van het aanbod aan groenten moet de positie van onze telers en coöperaties versterken op de binnen- en buitenlandse markt’, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 1 mensen: Kris Peeters thema's: Platteland beleidsniveau: Vlaams

Vlaams minister-president Peeters keurt tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goed

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake duurzame bemesting goedgekeurd. De totale steun voor deze projecten bedraagt 1 miljoen euro. De projecten kaderen in de flankerende maatregelen van minister-president Peeters ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren om te voldoen aan de strengere bemestingsnormen van het nieuwe mestactieplan. Lees meer…

datum: dinsdag 3 januari 2012 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Minister Schauvliege maakt 1.858.000 euro vrij voor verbetering van de waterkwaliteit

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering subsidies ter waarde van 738.000 euro goed voor twee projecten in het raam van het flankerend beleid van het Mestdecreet (MAP4). Met de startsubsidie voor het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) en de oprichting van een ‘onderzoeksplatform’ rond MAP4 erbij tikt het totale bedrag dat minister Schauvliege dit jaar als flankerende maatregelen voor MAP4 uitwerkte, aan tot 1.858.000 euro. Lees meer…

datum: vrijdag 30 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland beleidsniveau: Vlaams

Nitraatresiduwaarden voor nieuw gebiedsgericht mestbeleid vastgelegd

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de nieuwe nitraatresiduwaarden, die ingaan vanaf 1 oktober 2011, principieel goed. Minister Schauvliege heeft het pas opgestarte Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding van duurzame Bemesting (CVBB) de opdracht gegeven om vanaf 2012 nitraatresidumetingen uit te voeren op referentiepercelen voor de belangrijkste teelten. Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Joke Schauvliege thema's: Klimaat, Energie en Milieu, Platteland

Alle actuele items rond Platteland

Onze mensen met Platteland als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be