Direct naar de inhoud

Thema: Senioren

Senioren

Gepensioneerd? Ja, maar niet om stil te zitten

Veel verenigingen draaien op het engagement van gepensioneerden. Ook zij vormen een gigantisch sociaal kapitaal. CD&V wil er alles aan doen om hun engagement en hun vrijwilligerswerk te ondersteunen. Ook vindt CD&V dat wie op pensioen is, de mogelijkheid moet krijgen om nog wat te werken. De rijke ervaring van gepensioneerden mogen we toch niet zomaar verloren laten gaan?
Voor de pensioenen zelf pleit CD&V voor een jaarlijkse welvaartsstijging in hetzelfde ritme als de lonen. Voor de oudste en laagste pensioenen is er een inhaalbeweging nodig. En de som van pensioen, zorgverzekering en aanvullende tegemoetkoming voor bejaarden moet genoeg zijn om een goed leven verder te zetten.

"Als ik maar zolang mogelijk thuis kan blijven wonen”

We worden alsmaar ouder en blijven langer gezond. Voor CD&V is het belangrijk dat zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dat vergt extra investeringen in thuiszorg. Maar als je steeds minder kunt, komt misschien de dag waarop het rusthuis wenkt. Gelukkig zijn ze er, de zorgdragers: mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook professionele zorgverstrekkers. Hun waarde besef je pas als je zelf van anderen gaat afhangen en voor je gevoel van eigenwaarde “overgeleverd” bent aan het respect van je omgeving. Hun inzet krijgt onze volle steun.

CD&V vindt dat de overheid geen taken moet overnemen die de privésector of het middenveld spontaan zelf organiseert. Dat spontane initiatief maakt Vlaanderen uniek en ook dat verdient onze volle steun. Vrij onderwijs is bij ons mogelijk zonder dat het om dure privéscholen gaat. En ook in ziekenhuizen en de zorgverstrekking is dat vrije initiatief uniek: CD&V staat volop achter de waarden en de solidariteit waaruit al die initiatieven gegroeid zijn. Dat leverde ons land een bloeiende gezondheidszorg en een onderwijssysteem op die vandaag bij de wereldtop horen. De overheid moet ze niet overnemen, maar zo goed mogelijk ondersteunen. De overheid moet niet alles organiseren, maar kan wel een handje helpen waar nodig.
 

Actua rond Senioren

Wie heeft zin in een generatiestrijd?

An Hermans Algemeen voorzitter CD&V-senioren verduidelijkt in een opiniestuk "Wie heeft zin in een generatiestrijd?" Dit standpunt werd besproken en goedgekeurd op het algemeen bureau CD&V-senioren, 24 november 2011 Lees meer…

Opinie datum: vrijdag 25 november 2011 reacties: 12 mensen: An Hermans thema's: Senioren

Sonja Becq wil pensioenbonus verlengen

“We willen langer werken aanmoedigen. Daarom moeten we duidelijk zijn en de regeling voor het toekennen van een pensioenbonus nu al verlengen tot na 1 december 2010 “, aldus volksvertegenwoordiger Sonja Becq.

Lees meer…

datum: donderdag 14 april 2011 reacties: 4 mensen: Sonja Becq thema's: Senioren beleidsniveau: Federaal

'Sportelen' veel duurder dan initiatieven van seniorensportfederaties

Met meer dan 10.145 deelnemers aan verschillende activiteiten in 2010, lijkt de Sportelcampagne van Bloso op het eerste zicht een succes. Vlaams parlementslid Paul Delva kwam nochtans, na analyse van het antwoord op een parlementaire vraag die hij hierover stelde, tot een geheel andere conclusie. Hij pleit ervoor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten via de erkende seniorensportfederaties.

Lees meer…

datum: zondag 5 december 2010 reacties: 0 mensen: Paul Delva thema's: Middenveld, Sport en Jeugdwerk, Senioren beleidsniveau: Vlaams

Senioren kleuren de samenleving

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrijwilliger op 5 december trekken de CD&V-senioren de aandacht op de rol van ouderen als vrijwilligers in de samenleving. ‘Wie hun leven en engagement kent, associeert hen niet met grijs, kleurloos, saai, vervelend…’ zegt hun voorzitster An Hermans. Zij onderstreept de noodzaak en waarde van het vrijwilligerswerk zowel voor de sociale cohesie van de samenleving als voor de warmte en rijkdom die het brengt in interpersoonlijke relaties in buurten en verenigingen Lees meer…

datum: vrijdag 3 december 2010 reacties: 3 mensen: An Hermans thema's: Senioren

Een op vijf ouderen wordt misbruikt: laat ons het taboe eindelijk doorbreken

Vandaag, 1 oktober, is het Internationale Dag van de Ouderen. De maatschappelijke invloed en kracht van de senioren wordt steeds meer erkend en gewaardeerd. Tegelijk is het een kwetsbare groep. Senator Sabine de Bethune vraagt extra aandacht voor ouderenmishandeling. De cijfers spreken voor zich: In België wordt minstens één op acht senioren met één of andere vorm van psychisch, fysiek of seksueel geweld geconfronteerd. Als men ook de situaties van financieel misbruik mee rekent, wordt één op vijf ouderen mis(be)handeld. Laat ons het taboe eindelijk doorbreken. Lees meer…

Column datum: vrijdag 1 oktober 2010 reacties: 3 mensen: Sabine de Bethune thema's: Welzijn, Zorg en Armoede, Senioren

Alle actuele items rond Senioren

Onze mensen met Senioren als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be