Direct naar de inhoud

Thema: Veiligheid en Justitie

Veiligheid en Justitie

De vertrouwenskloof herstellen

Mensen moeten het gevoel krijgen dat recht kan geschieden en zo vertrouwen krijgen in Justitie. Magistraten, Politie, personeel van griffies en parketten, gevangenispersoneel, advocaten en iedereen die van ver of nabij betrokken is bij Justitie moeten moed krijgen als ze zien dat het een overheid menens is met een goede organisatie van hun werk en hun werkomstandigheden.

CD&V wil aan dit vertrouwen bouwen door in overleg te werken op twee sporen: door te investeren in de samenleving en door van Justitie een snel en efficiënt sluitstuk te maken voor de oplossing van conflicten en het aanpakken van misdrijven.

Actua rond Veiligheid en Justitie

Vlaanderen zorgt voor goede doorstroom en re-integratie van geïnterneerden

Vlaanderen breidt de capaciteit voor geïnterneerden met een mentale handicap uit. Het Vlaamse beleid wordt eveneens afgestemd op de komst van 2 forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Dit antwoordde minister Vandeurzen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans. Lees meer…

datum: zondag 15 januari 2012 reacties: 0 mensen: Vera Jans, Jo Vandeurzen thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Vlaams

Nieuwe gevangenis in Wilrijk

De Ministerraad heeft vandaag zijn principiële goedkeuring gegeven voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Wilrijk waar momenteel de federale politie gehuisvest is (Boomsesteenweg 180). Dit is wederom een verwezenlijking in de uitvoering van het Masterplan van minister van justitie Stefaan De Clerck. Deze strafinrichting komt ter vervanging van de onaangepaste gevangenis in de Begijnenstraat. Om dit project te realiseren moet snel een andere oplossing gezocht worden voor de diensten van de federale politie. De Regie der Gebouwen heeft van de Ministerraad de opdracht gekregen om de procedure op te starten. Lees meer…

datum: vrijdag 2 december 2011 reacties: 2 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Eerste Salduz center in Bergen

Vanaf 1 januari 2012 gaat de Salduz-wetgeving in België van kracht. Dit betekent onder meer dat elke verdachte of iedereen die van zijn/haar vrijheid beroofd wordt, het recht heeft om een advocaat te raadplegen en door hem mag bijgestaan worden. Deze rechtspraak impliceert een aantal belangrijke wijzigingen in de omstandigheden van de verhoren en vereist bijgevolg aanpassingen wat betreft de organisatie, de werking en de infrastructuur van de justitiële en politionele diensten. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 0 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Sociale bemiddeling rendeert

Gisterenavond werd een akkoord bereikt over de beëindiging van het conflict in de gevangenis van Sint-Gillis. Deze overeenkomst kwam tot stand in uitvoering van het protocolakkoord over de versterking van de sociale dialoog en de conflictbeheersing in de publieke sector. Voor de eerste maal werd een sociaal bemiddelaar ingeschakeld. Dit bewijst dat goede afspraken en een verantwoordelijke sociale dialoog renderen. Lees meer…

datum: vrijdag 4 november 2011 reacties: 0 mensen: Stefaan De Clerck thema's: Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Einde van de operatie Unified Protector op 31 oktober

Minister van Defensie Pieter De Crem bezocht op zaterdag 29 oktober 2011 het F16-detachement op de Griekse Luchtmachtbasis in Araxos. Dit bezoek kaderde in de Operatie Unified Protector die op 31 oktober 2011 afliep. Hij wilde er persoonlijk de militairen bedanken voor hun inzet. Lees meer…

datum: maandag 31 oktober 2011 reacties: 0 mensen: Pieter De Crem thema's: Europese zaken en Buitenlands beleid, Veiligheid en Justitie beleidsniveau: Federaal

Alle actuele items rond Veiligheid en Justitie

Onze mensen met Veiligheid en Justitie als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be